Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Mapa poslovnicaDIREKCIJA
Kanton Sarajevo 
Ložionička br. 2
71000 Sarajevo


Tel: + 387 33 725 200
Fax: + 387 33 725 252
Email: info@kzzosa.ba

POSLOVNICA HADŽIĆI
Kanton Sarajevo 
Hadželi br. 231 
71240 Sarajevo, Hadžići


Tel: + 387 33 420 107
Fax: + 387 33 420 107

POSLOVNICA ILIJAŠ
Kanton Sarajevo 
126. Ilijaške brigade br. 53 
71380 Sarajevo, Ilijaš


Tel: + 387 33 428 790
Fax: + 387 33 400 021

POSLOVNICA CENTAR - SARAJEVO
Kanton Sarajevo 
Hamdije Kreševljakovića br. 14 
71000 Sarajevo


Tel: + 387 33 220 856
Fax: + 387 33 550 116

POSLOVNICA ILIDŽA
Kanton Sarajevo 
Emira Bogunića Čarlija br. 17 
71210 Sarajevo, Ilidža


Tel: + 387 33 621 580
Fax: + 387 33 621 244

POSLOVNICA NOVO SARAJEVO
Kanton Sarajevo 
Zmaja od Bosne bb 
71000 Sarajevo


Tel: + 387 33 725 275
Fax: + 387 33 725 289

POSLOVNICA VOGOŠĆA
Kanton Sarajevo 
Braće Halać br. 14 
71320 Sarajevo, Vogošća


Tel: + 387 33 430 107
Fax: + 387 33 430 107
 

 

Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt