Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga, ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije, koju možete predati na protokol Zavoda, ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno. 
Postoji mogućnost da zdravstvenu uslugu koja vam ne može biti pružena u javnoj zdravstvenoj ustanovi obavite u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon toga možete ovom zavodu podnijeti zahtjev za refundaciju utrošenih sredstava. Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju možete predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda. 
EZK su urađene i dostavljene u ispostavu 13-11-2018.god. Trebate iste preuzeti na šalteru ispostave. 
ZZOKS ne pokriva nabavku spremnika za kisik po važećoj Uredbi. 
Provjerom u bazi podataka Zavoda, ustanovili smo da Vas je firma preko koje ste bili zdravstveno osigurani, 31.01.2019.godine odjavila sa zdravstvenog osiguranja, te da Vas Služba za zapošljavanje nije prijavila na zdravstveno osiguranje. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave. Kako niste u sistemu kao osigurano lice, molimo provjerite u PU prema prebivalištu.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt