Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Potrebna je kopija rodnog lista djeteta, popunjen i ovjeren obrazac prijave na osiguranje (ZO-1) i CIPS prijavnica djeteta. 
Potrebno je da nadležni zavod zdravstvenog osiguranja iz Luksemburga pošaljalje obrazac LU/BIH 113 - HOSPITALISATION, NOTIFICATION D’ENTREE ET DE SORTIE BOLNIČKO LIJEČENJE, OBAVIJEST O PRIJEMU I OTPUSTU IZ BOLNICE uz kompletnu medicinsku dokumentaciju o hitnom prijemu na adresu ZZO Kantona Sarajevo u svrhu izdavanja obrasca BIH/LU 111 
Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja. 
Ako Vam još nije došla prijava na zdravstveno osiguranje, a bili ste u Službi za zapošljavanje prije 15-tak dana, potrebno je da im se opet javite da bi Vam oni provjerili da ne postoji neka prepreka za to i da li su slučajno predvidjeli da pošalju prijavu na osiguranje. 
Nastoji se riješiti u roku od 30 dana.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Zilha Ademaj, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Zilha Ademaj, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt