Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Potrebno je, u najbližu ispostavu ZZO KS, dostaviti, u opštini ovjerenu, pisanu izjavu u kojoj se navodi da je EZK izgubljena/ukradena. 
Konvencijom između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju ne reguliše zdravstveno osiguranje, jer Kraljevina Norveška ne poznaje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti kao nezaposlena osoba ako se prijavite u roku od 30 dana, po povratku iz inozemstva i ako ste prije odlaska u izozemstvo bili zdravstveno osigurani, Zavodu za zapošljavanje, te ukoliko niste navršili navršili 65. godina života. Ukoliko ste navršili 65 godina života, možete ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje putem mjerodavnog organa za poslove socijalne i dječije zaštite. Ako ne ostvarite pravo po navedenim osnovama, a imate sredstva za izdržavanje, obavezni ste se lično osigurati na zdravstvenu zaštitu na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos na zdravstveno osiguranje. 
Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje (br. UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine) propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom 4 Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva obavezan priložiti uz zahtjev, i to:konzilijarno mišljenje ne starije od 6 mjeseci, mišljenje ordinirajućeg ljekara u ovisnosti šta je uzrok steriliteta (ljekar specijalista urolog ili ljekar specijalista ginekolog), original fiskalni račun, izvod iz matične knjige vjenčanih, cips prijava mjesta prebivališta, dokaz da je postupak završen (kao dokaz može služiti potvrda na fakturi o pruženoj usluzi na kojoj će biti navedeno da je usluga pružena i postupak okončan ili drugi dokaz/potvrda o okončanom postupku). Napominjemo da se navedena Odluka nalazi na stranici www.kzzosa.ba. 
Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda, broj telefona 725-284 ili 725-316. 
Vaš upit odnosi se na vanbračnu zajednicu.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt