Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Osnovica za povrat isplaćene naknade plaće je neto plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu. Za sve informacije možete se javiti na 033 725 285 
Vaša obaveza je da poslodavcu na vrijeme prijavite potrebu za registraciju članova porodice na osiguranje i dostavite dokumentaciju koja dokazuje status člana od osiguranika. Poslodavac popuni i ovjeri obrazac ZO-1 ( prijava člana porodice na osiguranje), sa dokumentacijom dostavlja u ispostave ZZO KS na registraciju članova na osiguranje. 
Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda, broj telefona 725-284 ili 725-316. 
Procedura je sljedeća: Medicinska dokumentacija ne starija od 3 mjeseca, Fiskalni račun, Evidencija prebivališta, Zahtjev sa adresom i kontakt telefonom koji se predaje u Vama najbližoj poslovnici Zavoda. 
Ukoliko koristite pravo na neplaćeno odsustvo, sva prava iz radnog odnosa miruju, kao i pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu radnog odnosa. Shodno navedenom, kako biste ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu potrebno je da se prijavite na obavezno zdravstveno osiguranje po drugom osnovu (kao član porodice osiguranika, zavod za zapošljavanje, dobrovoljno osiguranje...).

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt