Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Predmeti vezano za refundaciju lijekova za postupak umjetne oplodnje su u fazi rješavanja i pripreme za isplatu. 
U roku od tri dana sa nalazom specijaliste se možete javiti ordinarijusu porodične medicine kada će on dalje odlučivati o bolovanju. 
Za popdnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na ort. pomagalo potrebno je dostaviti obrazac Zp6.1. koji je ovjeren od ovlaštenih ljekara iz ugovornih zdravstvenih ustanova. 
Ukoliko ste preuzeli Elektronsku zdravstvenu karticu, ista se ne ovjerava. EZK posjeduje sve potrebne podatke vezano za zdravstveno osiguranje i promjene u osiguranju. 
Sve promjene se vrše kroz jedinstveni registar podataka Poreske uprave, te će i Vaša nova prijava biti usaglašena sa trenutnim prebivalištem. Elektronska zdravstvena knjižica je validna i možete je upotrebljavati.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt