Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Potrebno je, u najbližu ispostavu ZZO KS, dostaviti, u opštini ovjerenu, pisanu izjavu u kojoj se navodi da je EZK izgubljena/ukradena. 
Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: - Klinika za ortopediju i traumatologiju, - Klinika za neurohirurgiju, - Klinika za kardiohirurgiju, - Centar za srce, - Pedijatrijska klinika, - Neurološka klinika, - Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''. Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja. 
Odgovor koji tražite nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Potrebno je da se uposlenik firme obrati pravnoj službi firme za regulisanje iste, a prema Zakonu o radu. 
Odobreni broj i veličina pelena/higijenskih uložaka navedena na Zp6.1 (potvrda o ortopedskom pomagalu) ovjerena od ZZO KS podrazumijeva da se ta količina i veličina pelena /higijenskih uložaka treba isporučiti osiguraniku, a što je u skladu sa potpisanim ugovorima sa ortopedskim kućama. Osiguranik ne smije biti oštećen jer ZZO KS obezbijeđuje iste za osiguranika na osnovu važeće Uredbe i osnovnog zdravstvenog osiguranja. Napominjemo da na stražnjoj strani Zp6 obrasca svojeručnim potpisom potvrđujete da ste preuzeli količinu odobrenu i ovjerenu od strane ZZO KS. Ukoliko ste preuzeli manju količinu od odobrene i ovjerene od strane ZZO KS ista bi morala biti upisana na zadnjoj strani obrasca koju Vi potpisujete i prihvatate. Molimo Vas da nam dostavite ime osiguranika kojem je isporučena manja količina i naziv specijaluzovane kuće za izdavanje ortopedskih pomagala kako bi Zavod mogao izvršiti kontrolu. 
Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Zilha Ademaj, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Zilha Ademaj, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt