Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Da bi se izvršila refundacije sredstava za analize obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a koje se nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama radi nedostatka reagensa, potrebno je na protokol Zavoda, uz zahtjev za povrat sredstava, dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize su urađene), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda javne zdravstvene ustanove da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu daju mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno. 
Da bi odgovorili na upit potrebni su precizniji podatci. 
Da bi ste bili zdravstveno osigurani potrebno je da Vaš roditelj podnese obrazac ZO-1, prijava člana, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa. Također, treba priloziti i potvrdu da se dijete nalazi na redovnom skolovanju. 
Prema članu 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11,36/18),naknadu plaće zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti obračunava i isplaćuje iz svojih sredstava pravno, odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen osiguranik, sve dok osiguranik nije radno sposoban, odnosno do pravosnažnosti odluke nadležnog organa o utvrđivanju invalidnosti osiguranika, osim u slučaju stečajnog postupka kada naknadu isplaćuje kantonalni zavod osiguranja. Shodno navedenom, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne refundira uzrok bolesti 02. – Povreda na radu 
Obzirom da niste dali JMB da se detaljno vidi stanje, obavještavamo Vas da, uplatom duga i mjesec unaprijed po osnovu dobrovoljnog osiguranja možete ovjeriti zdravstvenu knjižicu.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt