Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Vaša firma treba na strsnici ZZO KS isprintati obrazac ZO-1 koji treba pouniti , ovjeriti i dostaviti u najbližu ispostavu ZZO KS. 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1 Telefon: +387(0)33 562-128 Fax: +387(0)33 562-218 mon@mon.ks.gov.ba 
Dostavili ste nepotpune podatke tako da je nemoguće izvršiti provjeru u sistemu vezano za zdravstveno osiguranje. 
Elektronsku zdravstvenu karticu možete preuzeti u poslovnici Zavoda, prema općini prebivališta. 
obrazac za prijavu, odjavu i potvrdu obaveznog zdravstvenog osiguranja ZO1, ZO2 ZO1/2, dostupan je na stranici Zavoda, u rubrici PUBLIKACIJE.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Zilha Ademaj, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Zilha Ademaj, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt