Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Možete prijaviti dijete kao člana iako ste na poroodiljskom odsustvu sve dok ste u radnom odnosu. Vaša Firma treba na strsnici ZZO KS isprintati obrazac ZO-1 koji treba pouniti i ovjeriti. Uz obrazac dostaviti: Rodni list djeteta i cipsovu prijavu i sve dostaviti u najbližu ispostavu ZZO KS. 
Vaš upit nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. 
U ZZO Kantona Sarajevo postoji osiguranje po čl.27 – za BH-državljane koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantona Sarajevo i osiguranje po čl.9 za stranog državljana koji ima rješenje o dozvoli boravka najmanje na jednu godinu. Za više informacija za osiguranje po navedenim članovima, po dolasku u Sarajevo javite se u najbližu poslovnicu ZZO Kantona Sarajevo. Po člana 27. možete se lično osigurati u obimu utvrđenom na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja. Po člana 9. za stranca-možete se lično osigurati u obimu utvrđenom na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Rješenje o dozvoli boravka najmanje na jednu godinu, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja. Za više informacija , po dolasku u Sarajevo, javite se u najbližu Poslovnicu ZZO Kantona Sarajevo 
Na račun ZZO KS iznos je 481,85 a na račun ZZOIRFBIH je iznos 49,11. Na zahtjevu treba navesti ime i prezime, adresu i broj telefona, navesti da se podnosi zahtjev za prijavu dobrovoljnog osiguranja po čl.9 od datuma kada se preda zahtjev na protokolu, te podnosilac zahtjeva treba potpisati zahtjev u donjem desnom uglu. Priložiti traženu dokumentaciju i predati zahtjev na protokol. 
Ako vam se u sistemu u javnim ustanovama zdravstvene zaštite pojavljuju drugačiji podaci potrebno je da u vašoj ambulanti, gdje vam je otvoren karton, medicinska sestra na kartoteci kontaktira firmu Medit radi usklađivanja podataka. Obrazložite sestri u domu zdravlja da ste provjeravali u ZZO KS i da su kod nas podaci ispravni.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt