Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Lista lijekova
Ime lijeka Proizvođač Lista Učešće zavoda
Abasaglar ELI LILLY ExportS.A. A 100%
Acenokumarol ReplekFarm REPLEK FARM DOOEL Skopje A 100%
Aciklovir Alkaloid ALKALOID AD- Skopje A 100%
Aciklovir Zdravlje ZDRAVLJE A.D.Leskovac A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Afloderm BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. A 100%
Afloderm BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. A 100%
Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute 


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica 

Kontakt 

 

 

 

Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt