Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Lista ortopedskih pomagala
Unesite šifru pomagala
Šifra se sastoji od 5-6 cifri
Grupa


Podgrupa


Podpodgrupa


Dobavljač


SpecijalizacijaŠifra Grupa Podgrupa Podpodgrupa
10100 Proteze za gornje ekstremitete Šaka
10200 Proteze za gornje ekstremitete Podlaktna
10300 Proteze za gornje ekstremitete Eksartikulacija lakta
10400 Proteze za gornje ekstremitete Nadlakatna proteza
10500 Proteze za gornje ekstremitete Eksartikulacija ramenog zgloba
20100 Proteze za donje ekstremitete Djelimična amputacija stopala
20200 Proteze za donje ekstremitete Proteza stopala
20300 Proteze za donje ekstremitete Potkoljena proteza
20400 Proteze za donje ekstremitete Eksartikulacija koljenog zgloba
20500 Proteze za donje ekstremitete Natkoljena proteza


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute 


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica 

Kontakt 

 

 

 

Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt