Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Ukoliko osoba je na Birou bez Zdravstvenog osiguranja, i ima ponudu za rad na odredjeno sa ugovorom o radu od 5 dana, da li je to dovoljno da nakon prestanka ovog rada kada se vrati na Biro ima Zdravstveno osiguranje Hvala vam S postovanjem
Lejla, 17.01.2018
Odgovor: Nezaposlena lica koja se prijave u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (bez obzira na duzinu trajanja istog) Zavodu za zaposljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.   
Pitanje:    Poštovani, moja majka ima 64 godine, nezaposlena je a zbog pomjeranja starosne granice ne može još uvijek ni u penziju i nema zdravstveno osiguranje. Nedavno je imala moždani udar i doktori u bolnici su rekli da moramo plaćati 370 BAM po jednom danu bolničkog liječenja. Postoji li mogućnost da ona koristi moje zdravstveno osiguranje kao izdržavano lice, što u suštini i jeste? S poštovanjem
Dragan, 15.01.2018
Odgovor: Jedina od mogućnosti je da je osigurate kao clana porodice, ukoliko je izdrzavata (sto se dokazuje), druga mogucnost je da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu na nacin da ličnim sredstvima uplacuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko niste u mogucnosti da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo,  obratite se organu uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite( Kantonalni centar za socijalni rad i Opstina prema mjestu prebivalista), koji ce utvrditi da li ispunjavare uvjete za ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje. Kao dobrovoljni darovaoc krvi se jedino, na zalost, oslobodjeni placanja odredjenih participacija prilikom koristenja zdravstvene zastite.
Pitanje:    Imamo nekoliko pitanja.S obzirom da sam napustila fakulter prije godinu dana i imala sam pravo na zdravstveno osiguranje u trajanju od jedne godine, koje mi je isteklo.Bila sam primorana da se bilo gdje zaposlim da bih opet povratila isto.Radim vec 2 mjeseca prijavljena sam, ali firma mi nije udarila pecat u zdravstvenu knjizicu.U slucaju otkaza, kada se vratim na biro da li opet imam pravo na zdravstveno ili firma ipak mora da udari pecat?
Kanita, 15.01.2018
Odgovor: Uz pretpostavku da je Vas poslodavac uredno izvrsio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje, po prestanku radnog odnosa, ukoliko se pravovremeno prijavite Zavodu za zaposljavanje, ostvarit cete pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.
Pitanje:    Postovani Ja zivim u Sarajevu a supruga mi je prijavljena u HNK kantonu Pitanje je da li ona ima pravo da se lijeci u kantonu Sarajevo ako je ja prebacim na svoje osiguranje bez obzira sto joj je prebivaliste u HNK kantonu. Lp
Suad, 15.01.2018
Odgovor: Da biste osigurali supruznika kao clana porodice u KS, neophodno je da doticna osoba promjeni mjesto prebivalista. Dakle, osoba ne moze imati prebivaliste u jednom kantonu, a biti prijavljena na obavezno zdravstveno osiguranje u drugom kantonu.
Pitanje:    Postovanje gdje mogu vidjeti spisak elektronskih knjizica.lp
Muhamed, 15.01.2018
Odgovor: U ispostavi Zavoda, prema općini stanovanja.
Pitanje:    Postovani, posto sam na birou dvije godine otprilike i izgubio sam pravo na zdravstveno soiguranje. Zanima me na koje sve nacine si mogu obezbjediti to osiguranje ponovo. Takodje nemam prihoda nikakvih, pa me zanima sta da poduzmem u tm slucaju. Takodje posto sam cuo da ljudi koji su dobrovoljni darivaoci krvi imaju pravo na osiguranje da li mi mozete potvrditi tu informaciju ako nije problem. Ugodan ostatak dana zelim
Kenan, 15.01.2018
Odgovor: Kao jedina od  mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega  može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko niste u mogucnosti  da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo,  obratite se organu uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite( Kantonalni centar za socijalni rad i Opstina prema mjestu prebivalista), koji ce utvrditi da li ispunjavare uvjete za ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje. Kao dobrovoljni darovaoc krvi se  jedino, na zalost, oslobodjeni placanja odredjenih participacija prilikom koristenja zdravstvene zastite.  
Pitanje:    Poštovanje, molim Vas možete li me uputiti šta raditi kad UKC Sarajevo ne želi izdati potvrdu da se određene analize ne rade u njihovoj ustanovi. Naime, od ljekara specijaliste sam dobila uputnicu da radim tumor markere, jer sam operisala karcinom jajnika. Dva mjeseca sam pokušavala uraditi iste na UKC Sarajevo ali isti nemaju reagense za navedene analize. Iste sam uradila u privatnoj ustanovi. Imam original račun, nalaz sa uarđenim analizama, uputnicu ljekara, uredno ovjerenu knjižicu, CIPS prijavnicu. Potvrdu iz UKC Sarajevo nemam jer isti kažu da mi ne mogu izdati da to ne rade. Šta dalje raditi. Mogu li ja zahtjev potnijeti Vama bez te potvrde. Lp
Elvira, 12.01.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za usluge obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama u slučaju da se iste  nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koja medicinska usluga urađena), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne medicinske usluge, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna , medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje medicinske usluge bilo hitno i neophodno.  
Pitanje:    Postovanje,zanima me sta je potrebno od dokumentacije kada se predaje za banjsko lijecenje,i da li kopije moraju biti ovjerene LP
Haris, 12.01.2018
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: -          Klinika za ortopediju i traumatologiju, -          Klinika za neurohirurgiju, -          Klinika za kardiohirurgiju, -          Centar za srce, -          Pedijatrijska klinika, -          Neurološka klinika, -          Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''.   Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.
Pitanje:    Poštovanje, Molim upute za daljnje postupanje. Imam potvrdu KCUS o nedostatku reagensa kojom ostvarujem pravo na refundaciju troškova. Dajte mi smjernice kome dostavljam potvrdu i kako ide daljni tok za refundaciju. Lijep pozdrav, Azra
Azra, 12.01.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za usluge obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama u slučaju da se iste  nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koja medicinska usluga urađena), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne medicinske usluge, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna , medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje medicinske usluge bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovani, Supruga mi je na bolovanju već tri mjeseca zbog komplikacija u trudnoći. Termin porođaja je 25.02 2018 godine.Da li može biti na bolovanju do dana porođaja i od tog dana nastaviti koristiti trudničko bolovanje od godinu dana ili mora pekinuti bolovanje 28 dana prije predviđenog porođaja i već početi korisititi trudničko bolovanje . LP Asmir
Asmir, 09.01.2018
Odgovor: Ukoliko se osiguranica  već nalazi na   bolovanju  mora prekinuti bolovanje i početi koristiti porodiljsko odsustvo  što je Vaš slučaj. Osiguranice koje nisu na  bolovanju, porodiljsko mogu otvoriti  danom prestanka rada ,a to može biti i dan poroda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting