Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, koliko mjesecno kosta dobrovoljno zdravstveno osiguranje, i sta je potrebno priloziti od dokumentacije?
Gordana, 16.11.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Kako je fizikalna terapija u Kantonu neadekvatna ( čeka se više od pola godine i to za loš kvalitet ), da li je moguće da osigurani pacijent plaća terapiju vlastitim sredstvima a da ima pravo na bolovanje u tom periodu, do tri sedmice? Razlog je izbor ustanove koja pruža kvalitetnu fizikalnu terapiju ( banje itd.). Da li je potrebna dokumentacija i koja? Hvala!
Ana, 16.11.2018
Odgovor: Ako ima indikacija za fizikalnu terapiju( prijedlog određenog specijaliste) uz konsultaciju i dogovor sa vašim porodičnim ljekarom može se obaviti adekvatna rehabilitacija uz dostavljanje validne dokumentacije ordinarijusu po završenom fizikalnom tretmanu.
Pitanje:    poštovani po drugi puta ukidate mi izdavanje dilatrenda 6,25 mg.koji sam primao po 3 kutije mjesečno Dilatrend mi je propisam dnevno 1,5 tbl ujutro i 1 tbl uveče poštp kutija dilatrenda 6,25 sadrži 28 tbl vidite i sami da mi je potrebno 3 kutije mjesečno. U nadi povoljnog i brzog rješavanja srdačno prim dr Zvonimir Ožegoviš pulmolog u penziji
Zvonimir, 13.11.2018
Odgovor: Vi imate zabranu na dilatrend  do 13.11.2018 a razlog je što ste dobivali po tri pakovanja dilatrenda i što je je najbitnije ljekar Vam je pisao dozu 2x1 tbl. a trebao je pisati 1,5+ 0+1 tbl.Vi imate parvo da 14.11. 2018. realizujete recept za dilatrend na teret Zavoda.
Pitanje:    Zasto je KEPPRA 500mg izbacena sa A liste lijekova kada se zna da je ovo originalni lijek za lijecenje epilepsije.
Edin, 13.11.2018
Odgovor: Imate na portalu Avaz.ba izjavu MINISTRICE ZDRAVSTVA Kantona Sarajevo, koja je  mjerodavna  da da obrazloženje zašto nije uvršten lijek  Keppra sirup na  pozitivnu Listu lijekova KS I kada će biti ponovo uvršten.
Pitanje:    Postovani, trenutno sam na porodiljskom odsustvu, u radnom odnosu i primam naknadu. Zanima me postoji li mogucnost produzenja porodiljskog i maknade s 12 mjeseci na 18 mjeseci s obzirom da su blizanci? Hvala
Ema, 13.11.2018
Odgovor: Na osnovu člana 63 Zakona o radu nakon isteka porodiljskog odsustva, žena s djetetom najmanje do jedne godine života, ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako slijedeće dijete ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno dulje trajanje ovoga prava. Pravo iz stavka 1. ovoga člana može koristiti i radnik- otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu
Pitanje:    Postivani, Da li postoji zakonski rok u kojem se mora javiti porodicnom ljekaru za otvaranje bolovanja od strane specijaliste. Naime, sin od 3 godine je u nedjelju primljen u DZ na pregled, I doktorica je otvorila bolovanje mami. Mama je tek nakon 4 dana uspjela otici do porodicnog ljekara da joj se otvori (I zatvori) bolovanje, uz veliko negodovanje doktora zbog protoka vremena. Medjutim,niko nije mogao precizirati koji je to zakonski rok unutar kojeg se mora javiti svom porodicnom ljekaru. Hvala I lijep pozdrav,
Alma, 13.11.2018
Odgovor: Po Federalnom pravilniku za privremenu nesposobnost za rad sa nalazom specijaliste je dužnost pacijenta da se javi porodičnom doktoru najkasnije u roku od tri dana.
Pitanje:    Postovani, pocela sam postupak za ivf 20.oktobra. Moj postupak ce se odvijati u 3 faze: stimulacija i punkcija, zatim na KCUS laparoskopsko ukalanjanje oba jajovoda, oporavak i onda embriotransfer. Dakle, postupak ce potrajati nekoliko mjeseci i zavrsit ce nekad u prvoj polovini 2019. 1.Da li postoji neki vremenski rok, od pocetka postupka, kada moram predati dokumentaciju za refundaciju troskova ivf, tj koliko smije biti stara dokumentacija 2. Recimo zavrsila sam sa 1fazom, stimulacija gdje su koristeni brojni lijekovi, Gonal F, Cetrotide... Postoji li i za to vremenski rok za refund ili da jednostavno cekam da se sve zavrsi, pa da predam i za refund lijekova i postupka ivf? Poznanica mi je rekla da je rok za refund troskova lijekova 3 mj od pocetka postupka, pa zato brinem. Unaprijed hvala.
Nea, 13.11.2018
Odgovor: Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje (br. UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine) propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom II Odluke je propisano da će Zavod refundirati sredstva medicinski potpomognute oplodnje za maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par, i to za prvi 4.000,00 KM, a za drugi 2.000,00 KM. Članom III su propisani uslovi koje je potrebno ispuniti: pozitivno konzilijarno mišljenje kojim se preporučuje tretman medicinski potpomognute oplodnje, da žena u momentu okončanja postupka nije navršila 43 godine života, da su u momentu okončanja postupka podnosioci zahtjeva u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, te da postoji kontinuitet prijave na obavezno zdravstveno osigurnaje. U članu IV Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj obavezan podnijeti prilikom podnošenja zahtjeva. Članom 7.pomenute Odluke propisano je da isključivo pravo na refundaciju mogu ostvariti bračni parovi i partneri u vanbračnoj zajednici koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 01.06.2017. godine.
Pitanje:    Postovani, Molim vas za informaciju. Naime privatnik sam i imam svoju firmu u Starom Gradu. Redovno placam sve doprinose. Mene zanima da li imam pravo na neku naknadu ukoliko sam na bolovanju jer vec 2 mjeseca imam nekih zdrastvenih problema? Molim vas za odgovor. Unaprijed hvala
Adnan, 12.11.2018
Odgovor: Imate pravo na refundaciju bolovanja preko 42 dana. Prema sjedištu firme, potrebno se javiti u našu Ispostavu Centar/Stari Grad gdje će vam kolege dati opširnije informacije.
Pitanje:    Poštovani, postoji li način da DL studenti imaju pravo na zdravstveno osiguranje s obzirom da se nisu prijavili na evidenciju kada je zakon usvojen prošle godine? Hvala
Dženeta, 12.11.2018
Odgovor: Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji I kao studij na daljinu). Slijedom navedeno, a kako ne ispunjavate uvjete, odnosno niste redovan student, nemate pravo da budete osigurani kao član porodice osiguranika. Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo  na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.  
Pitanje:    Poštovani, odjavila sam se sa biroa u Gračanici (Tuzlanski kanton) i biću prijavljena u općini Novi Grad.Rekli su mi u birou da trebam kupiti nove zdravstvene knjižice i ZO obrazac.Molim vas da mi kažete gdje to dvoje mogu kupit i jel trebam elektronske knjižice ili obične kakve smo do sad imali.Unaprijed hvala!
Lejla, 12.11.2018
Odgovor: Obrazac, kao i zdravstvenu knjižicu, možete kupiti u jednoj od ispostava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gdje možete dobiti i sve dodatne informacije vezano za zdravstveno osiguranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting