Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje Osiguran sam preko Firme i sa mjestom prebivalište Novo Sarajevo. Zanima me gdje mogu podići svoju elektronsku knjižicu za zdravstveno osiguranje i kad? Prezime: El Sayed Ime : Ahmed
Ahmed, 15.10.2018
Odgovor: Traženu informaciju, u zavisnosti od mjesta prebivališta, možete dobiti u slijedećim ispostavama Zavoda: Novo Sarajevo/Novi grad – 033/725-275;  Centar/Stari grad – 033/223-592;  Ilidža – 033/761-240;  Ilijaš – 033/428-790;  Vogošća – 033/430-107; Hadžići – 033/420-107; i to svakim radnim danom od 8:00h do 15:00h.  
Pitanje:    Poštovani , da li je obavezno ovjeravanje starih zdravstvenih knjižica, iako posjedujem elektronske knjižice. Stalno zaposlena, vraćena sam iz Dz Vrazova , školski dispanzer, jer stare knjižice nisu bile ovjerene? Molim objašnjenje. Hvala
Lena, 15.10.2018
Odgovor: Staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati jer sve potrebne podatke sadrži EZK. Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Poštovani, Gdje se može pogledati spisak od 27 novih lijekova koji su dodati na listu esencijalnih lijekova? Hvala unaprijed
Amela, 15.10.2018
Odgovor: Za pomenutu informaciju morate se obratiti Ministarstvu zdravstva KS.
Pitanje:    postovani, udajom sam promijenila prezime 2010.godine, od tada pa do danas u vašim evidencijama imam konstantno problem sa starim prezimenom i gubljenja knjižice i nalaza. Upućivana sam od strane šalterkih radnika u u zavodu da se obratim firmi "Medit" za ispravku, koji su mi rekli da su izvršili ispravku ali se problem i dalje nastavio, zadnji put sam ih kontaktirala danas 12.10.2018-godine, i rekli su mi da je neophodno da se Zavod obrati pismenim dopisom prema njima, a ne ja kao korisnik.Nadami da ćete ovaj moj problem napokon riješiti, te čekam vaš odgovor. Hvala,
Aida, 12.10.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam poslodavac stavi otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Postovani, redovan sam student i posjedujem elektronsku karticu kao i staru knjizicu. Zanima me da li i dalje je potrebno, kao sto je prije bilo da se donosi potvrda sa fakulteta, jer je pocela nova akademska godina da bi se produzila knjizica. Ili sad to nije praksa s obzirom na novu elektronsku karticu. Unaprijed hvala na odgovoru.
Amra, 12.10.2018
Odgovor: I dalje ste u obavezi dostavljati portvrdu kao dokaz da ste redovan student.
Pitanje:    Postovani, pocetkom decembra trebam da se porodim. Zaposlena sam na neodredjeno u firmi koja mi tokom porodiljnog nece isplacivati platu niti bilo kakvu drugu nadoknadu osim one koju daje Kanton. Mene zanima koja je procedura da izvadim zdravstvenu knjizicu bebi, koji dokumenti su potrebni, koliko traje proces i moze li beba biti osigurana na mene ukoliko ne dobijam naknadu od poslodavca? Da li momenta dobijanja knjizice mogu ici pedijatru sa svojom knjizicom i rodnim listom djeteta? Hvala puno unaprijed
Aida, 12.10.2018
Odgovor: Kako bi prijavili novorođenče na obavezno zdravstveno osiguranje kao člana porodice, neophodno je da u jednoj od naših poslovnica kupite ZO-1 obrazac i zdravstvenu legitimaciju, te istu dostavite poslodavcu radi popunjavanja i ovjere, nakon čega istu dostavljate u jednu od naših poslovnica, uz koju prilažete rodni list za novorođenčeta, i  podnosite referentu zdravstvenog osiguranja koji vrši prijavu i ovjerava zdravstvenu legitimaciju na licu mjesta.
Pitanje:    Postovani, Prije mjesec dana sam imala indukovani porod, na osnovu Propigela. Suprug hga je kupio u Internacionalnoj apoteci. Donio ga je u bolnicu i predao s racunom. Inace sam na Borou za zaposljavanje. Zanima me da li je moguce refundirati to bez racuna, sa nalazima iz bolnice? Hvala na svakom odgovoru.
Almedina, 11.10.2018
Odgovor: Da bi se refundirala sredstva za kupljeni lijek potreban je isključivo originalni račun iz apoteke u kojoj je kupljen.
Pitanje:    Postovani, Zanima me na koji nacin mogu saznati da li je izradjena elektronska knjizica na moje ime? Lijep pozdrav  
Sanjin, 11.10.2018
Odgovor: Traženu informaciju, u zavisnosti od općine stanovanja, možete dobiti u slijedećim ispostavama Zavoda: Novo Sarajevo/Novi grad – 033/725-275;  Centar/Stari grad – 033/223-592;  Ilidža – 033/761-240;  Ilijaš – 033/428-790;  Vogošća – 033/430-107; Hadžići – 033/420-107; i to svakim radnim danom od 8:00h do 15:00h.  
Pitanje:    Pozdrav, prijavljen sam i redovno mi se uplavuje zdravstveno, pa me zanima dali postoji mogucnost preko mog zdravstvenig da osiguram suprugu koja nema osiguranje? Hvala
Armin, 10.10.2018
Odgovor: Vaša supruga može preko Vas ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član, u svojstvu supruge. Shodno tome, neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1 I zdravstvenu legitimaciju  i dostavite Vašem poslodavcu, radi popunjavanja i ovjere istih. Pored toga, neophodno je da dostavite vjenčani list , CIPS prijave osiguranika i supružnika,          uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se supruga ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik. Navedenu dokumentaciju podnesite referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:      Postovanje trenutno radim u sarajevu i zena sa djecom su zdravstveno osigurana preko mene .imam namjeru da odem u hrvatku da radim i interesuje me kako zena i djeca mogu da ostvare zdravstveno posto su kako cujem ukinuli da se placa 40 km ...ako moze priblizan odgovor hvala...
Nedim, 09.10.2018
Odgovor:   Nakon odjave sa osiguranja, shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju Vaša supruga se može lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako bi ostvarila pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnese zahtjev i priloži slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nema tekućih osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting