Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, šta je sve potrebno od dokumentacije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje? Hvala na odgovoru.
Dea, 16.11.2017
Odgovor: Kako bi Vam dali adekvatan odgovor neophodno je da nam odgovorite pod koju kategoriju potpadate: 1. Redovan student preko 26 godina; 2. Stranac; 3. Ni jedno od ponuđenih.
Pitanje:    Poštovani! Suprug i ja smo u fazi prikupljanjanja dokumentacije za refundiranje troškova postupka vantjelasne oplodnje. U odgovarajućoj Odluci jZZO KS je navedeno da se predaje i zahtjev pa nas interesuje da li postoji propisan obrazac ili forma zahtjeva koji se može uzima u prostorima ZZO KS ili mi zahtjev tipkamo/pripremamo po vlastitom nahođenju? Unaprijed hvala.
Lejla, 16.11.2017
Odgovor: Ukoliko ispunjavate uslove propisane Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine (koja se nalazi na našoj službenoj web stranici) svoj pisani zahtjev sa pratećom dokumentacijom možete predate na protokol najbliže ispostave.
Pitanje:    Poštovani, zanima me procedura nakon diplomiranja-redovan student, kako dobiti zdravstveno osiguranje, do sad sam osiguran preko roditelja.
Amar, 15.11.2017
Odgovor: Ukoliko nemate namjeru da upišete drugi ciklus studija, neophodno je da se prijavite zavodu za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje.
Pitanje:    Postovani, Preselio sam zbog posla iz KS u HNK. Sada trebam odjaviti zdravstveno osiguranje, kako bih se prijavio u HNK. Planiram doci u Sarajevo da se odjavim. Ovim putem Vas molim da mi kazete sta mi je sve potrebno da pripremim kako bi odjavu uradio uspjesno, te sebi ustedio dodatne potencijalne probleme oko odjave/prijave. Hvala
Mirza, 15.11.2017
Odgovor: Ukoliko ste bili osigurani putem Zavoda za zapošljavanje, neophodno je da se istom obratite i predočite ugovor o radu, a ostale radnje (odjava) će obaviti Zavod za zapošljavanje.
Pitanje:    Postovani, da li poslodavac u knjizici u rubriku registarski broj unosi ID broj preduzeca, ili neki drugi? Hvala
Amela, 15.11.2017
Odgovor: U zdravstvenoj legitimaciji je predviđeno mjestu za upis JIB-a (Jedinstveni identifikacioni broja obveznika), a nekad prije se upisivao registarski broj obveznika.
Pitanje:    Poštovani, u stalnom radnom odnosu sam od februara mjeseca, firma mi je u startu završila prijavu preko js 3100 obrazca u poreskoj. Ispunjen mi je i obrazac ZO1 ali nikad nije predat u Zavod. Da li isti zahtjev ispunjen na februar mjesec mogu predati u Zavod, ili firma mora ispuniti novi obrazac ZO1 sa danasnjim datumom. Mogu li imati nekih problema sa zdravstvenim vezano za navedenu situaciju .
Mirza, 15.11.2017
Odgovor: Navedeni obrazac (ZO-1) se koristi za prijavu člana porodice. Tako da ukoliko imate članove porodice koje želite osigurati možete podnijeti navedeni obrazac.
Pitanje:    Poštovanje, Moja zdravstvena knjižica nema vise mjesta za ovjeru, pa sam htjela pitati da li da vadim novu zdravstvenu knjižicu ili ipak da sačekamo novu zdravstvenu karticu(ako imate informaciju kada bi mogle biti izrađene)? Pripadam općini Ilidža i prijavljena sam na Biro. Zahvaljujem Lijep pozdrav
Sabina, 15.11.2017
Odgovor: U slučaju popunjenosti mjesta za ovjeru zdravstvene legitimacije, potrebno je kupiti novu zdravstvenu legitimaciju I istu ovjeriti kod poslodavca, kako bi bila validna, zatim otići u bilo koju poslovnicu I ovjeriti. Termin izrade EZK, u Vašem slučaju nije poznat.
Pitanje:    Postovani pitam za lijek Metildopu ,trudna sam i pijem ga 4*2 da li imam pravo na ikakvu pomoc barem da mi ide pola na recept pola da ja platim..
Sanela, 13.11.2017
Odgovor: Lijek Methyldopa tbl 20x250mg nije dio Odluke o listi lijekova KS te Zavod zdravstvenog osiguranja nema pravni osnov za finansiranje istog.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju. U septembru mjesecu sam se udala i samim tim promjenila prezime. Trenutno sam zaposlena u jednoj firmi te me zanima šta je sve potrebno da Vam dostavim kako bih izvršila izmjenu osiguranja u smislu prezimena kao i prebivališta. Prije sam bila općina Stari grad, a sada sam na novoj adresi u općini Centar. Napominjem da sam tek predala za ličnu kartu tako da u vezi s tim imam ličnu kartu na staro prezime i sa starim prebivalištem, ali imam potvrdu da sam predala zahtjev za izdavanje nove lične karte. Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Emira, 10.11.2017
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam poslodavac stavi otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Pozdrav, da li psiguranje daje subvenciju za ugradnju fiksne zubne proteze za djecu ( 11 godina) ? Hvala
Adnan, 10.11.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na pokretni ortodonski aparat imaju lica do 18 godina. Indikacije za fiksni ortodonski aparat su teške anomalije koje uzrokuju funkcionalne smetnje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting