Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me šta mi je od dokumenata potrebno za novu zdravstvenu knjižicu i koliko vremena je potrebno da se knjižica izda? Zaposlen sam i osiguran u Kantonu Sarajevo. Staru zdravstvenu knjižicu sam izgubio. Unaprijed hvala.
Alem, 10.09.2018
Odgovor: Potrebno je kupiti novu zdravstvenu legitimaciju i istu ovjeriti kod poslodavca, kako bi bila validna, zatim otići u bilo koju ispostavu Zavoda, te također ovjeriti kako bi mogli koristiti zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za par informacija; Koji su sve dokumenti potrebni kod prijave na zdravstveno osiguranje,(zaposlen roditelj i dvoje malodobne djece); gdje se isti postupak obavlja;( prebivalište je ne području Općine Novo Sarajevo); Isto pitam zbog promjene prebivališta iz ZE-DO kantona u KS, Zahvaljujem, Bilić Nataša
Nataša, 10.09.2018
Odgovor: Sve informacije vezano za prijavu na zdravstveno osiguranje, možete dobiti u ispostavi Zavoda Novo Sa-Novi grad, ulica Zmaja od Bosne bb.
Pitanje:    Poštovani! Imam 20godina upisala sam se na fakultet. Do sada nisam imala zdravstveno osiguranje. Roditelji razvedeni, takođe nemaju zdravstveno. Kako ga dobiti? Gdje? Koja je procedura? Koji papiri su mi potrebni? Hvala
Tereza, 10.09.2018
Odgovor: Ukoliko Vam se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.
Pitanje:    Poštovani, da li je postoji mogućnost refundiranja troškova za lijekove ako je u pitanju nezaposlena osoba koja je na birou, a dijabetičar je, sa jako povišenim vrijednostima triglicerida (preko 30) i holesterola (preko 20), te problemima sa vidom ... itd. Od lijekova koje kupuju su: Reswera, Lipidil, Orthomol vision, Optimal vitamin C, Makulin, Unicloohen kapi, Maxidex kapi i drugi ali ovi su najskuplji. Ako imate pitanja, stojim na raspolaganju. Lp
Edina, 10.09.2018
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za kupljene lijekove možete predati na protokol Zavoda.Komisija za refundiranje sredstava unutar Zavoda obradit će Vaš zahtjev,te ćete odgovor dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju o uplati zdravstvenog osiguranja na teret osiguranika. Ostvarujem prihod od samostalne djelatnosti iz inostranstva i u obrascu AMS - 1035 Porezne uprave stoji obaveza plaćanja zdravstvenog osiguranja od 4%. Na koji način sam dužan platiti zdravstveno osiguranje, Kantonu ili Federaciji na koje račune banaka i dr. Unaprijed hvala.
Emir, 10.09.2018
Odgovor: Poštovani, Molim vas za informaciju o uplati zdravstvenog osiguranja na teret osiguranika. Ostvarujem prihod od samostalne djelatnosti iz inostranstva i u obrascu AMS - 1035 Porezne uprave stoji obaveza plaćanja zdravstvenog osiguranja od 4%. Na koji način sam dužan platiti zdravstveno osiguranje, Kantonu ili Federaciji na koje račune banaka i dr. Unaprijed hvala.
Pitanje:    Poštovani, osigurana sam preko porodične penzije u RS-u i prijavljena da živim na podrucju RS, ali sam student Univerziteta u Sarajevu. Zanima me da li postoji mogućnost da se osiguram u Kantonu Sarajevo preko Univerziteta i da li bih morala mijenjati mjesto prebivališta tj. da li bih se morala prijaviti da živim u Kantonu Sarajevo? Takođe me intersuje i koliki je iznos participacije ako je išta od gore navedenog moguće izvesti. Unaprijed hvala na odgovoru.
Ina, 22.08.2018
Odgovor: Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete prema mjestu prebivalista.  
Pitanje:    Postovanje.Da li mi mozete napisati sta trebam skupiti od nalaza i osale papirologije za refundaciju vantjelesne oplodnje i gdje treba odnijeti sve papire,s tim da sam na kantonu sarajevo.hvala
Sanin, 20.08.2018
Odgovor: Ukoliko ispunjavate uslove propisane Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine (koja se nalazi na našoj službenoj web stranici) svoj pisani zahtjev sa pratećom dokumentacijom možete predate na protokol najbliže ispostave Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje u vezi odabira doma zdravlja i porodičnog ljekara. Ja sam u Opštini Novo Sarajevo i htio sam da otvorim karton u domu zdravlja Omer Maslić no oni su me vratili sa obrazloženjem da po adresi pripadam drugom domu zdravlja. No nijedan ni drugi nisu toliko udaljeni od mjesta mog stanovanja. Interesuje me imam li ja pravo slobodnog izbora doma zdravlja u kojem ću se liječiti, imati otvoren karton i porodičnog ljekara? Unaprijed hvala
Bojan, 20.08.2018
Odgovor: Osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite  prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Poštovani, da li je potrebno ovjeravati stare knjižice, budući da smo dobili elektronske ?
Renata, 17.08.2018
Odgovor: Staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati i nositi jer sve potrebne podatke sadrži EZK. Uvođenjem EZK omogućena je bolja i sigurnija razmjena medicinskih podataka među ljekarima. Prednost ovih kartica je u efikasnijem naručivanja pacijenata, prijenosu podataka u zdravstvenom sistemu te izdavanju elektronskog recepta. Također, jedna od prednosti je i ta da pacijenti mogu koristiti usluge zdravstvenih ustanova i apoteka bez potrebe ovjeravanja zdravstvene knjižice svaki mjesec. Osiguranicima kojima ne budu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje neće imati pravo na zdravstvenu zaštitu sem u hitnim slučajevima, što znači da će službe unutar Zavoda vršiti kontrolu uplata i elektronski produžavati ili blokirati kartice.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju, da li pacijenti na hemodijalizi mogu ostvariti tretman na području Republike Hrvatske, uz refundaciju troškova od strane ZZO KS i ako da, koji je postupak za navedeno? Unaprijed hvala
Nura, 17.08.2018
Odgovor: Dijaliza je u nadležnosti vertikalnog programa zdravstvene zaštite, a nosioc ovog programa je Federalni zavod zdravstvenog osiguranja I reosiguranja. ZA SVE DODATNA PITANJA SAVJETUJEMO VAM DA SE OBRATITE NADLEŽNOJ INSTITUCIJI RADI INFORMISANOSI O ISTOM.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting