Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje, Da li je moguce ovjeriti knjizicu za suprugu? Takodjer, da li je portrebna neka dodatna dokumentacija u datu svrhu? Lp,
Tarik, 02.11.2017
Odgovor: Za ovjeru zdravstvene knjižice Vam se neće tražiti nikakva dodatna dokumentacija!
Pitanje:    Postovani, zanima me kako mogu dobiti zdravstveno osiguranje ako sam redovan student a napunila sam 26 godina?
Amina, 02.11.2017
Odgovor: Kako biste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao redovan student stariji od 26. godina, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: Potvrdu s fakulteta  kojom dokazujete da ste redovan student, Potvrdu Porezne uprave FBiH kojom dokazujete da niste registrovani u Jedinstveni sistem, i uplatnica na iznos od 20,00 KM. Svaki naredni mjesec ste u obavezi uplaćivati lična sredstva u iznosu od 20,00 KM kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Uplata doprinosa s dva platna naloga: jednim nalogom se uplaćuje 89,8% od navedenog iznosa tj. 17,96KM na račun UNION BANKA DD Sarajevo, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,  dok preostalih 10,2% od navedenog iznosa tj. 2,04 KM na račun iste banke, broj 1020500000064018, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti FBIH.  Po dobivanju rješenja, a kojem je prethodio Vaš zahtjev, neophodno je da obrazac JS3310 (Prijava uplate doprinosa za…..zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima), koji se prilaže u atačmentu, popunite i dostavite u najbližu ispostavu ovog Zavoda radi popunjavanja i ovjere, te nakon toga dostavite (rješenje i obrazac JS3310) podnesete nadležnoj poraznoj ispostavi prema mjestu prebivališta. Nakon što podnesete navedene dokumente nadležnoj poreznoj ispostavi, a po proteku dva radna dana, neophodno je da se obratiti u jednu od ispostava Zavoda, radi ovjere zdravstvene legitimacije. Ista se kupuje u ispostavi i košta 2KM.
Pitanje:    Poštovani, dali DL ( distance learning ) studenti imaju pravo na zdravstveno osiguranje putem fakulteta ?
Nedim, 02.11.2017
Odgovor: Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji I kao studij na daljinu). Slijedom navedeno, a kako ne ispunjavate uvjete, odnosno niste redovan student, nemate pravo da budete osigurani kao član porodice osiguranika. Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo  na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovani, da li kao profesor Srednje škole u Kantonu Sarajevu, sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, imam pravo na plaćeno odsustvo ili bolovanje radi brige o roditelju teško oboljelom od raka. U pozitivnom, molio bih da me obavjestite u kojem propisu i kojim članom je to propisano. Unaprijed zahvalan Nedžad
Nedžad, 02.11.2017
Odgovor: Prema čl. 17.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), Osiguranik ostvaruje privremenu spriječenost za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti: - do šest (6) mjeseci - u jednoj kalendarskoj godini, računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam (7) godina života, - do četiri (4) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi djeteta do 15 godina života, - do dva (2) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života.   Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa  ustanovljenom procedurom. U konkretnom slučaju potrebno je utvrditi i pravni osnov odnosno uslove pod kojima je moguće ostvariti bolovanje zbog njege roditelja ( da li žive u zajedničkom domaćinstvu te da li osiguranik izdržava roditelja).
Pitanje:    odjavljujem prebivalište u Mostaru i prijavljujem u Sarajevu kako se prijaviti na zavod zdravstvenog osiguranja u Sarajevu u mirovini sam pozdrav semiz
Aleksandar, 02.11.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite PIO/MIO Mostar radi odjave s zdravstvenog osiguranja, I PIO/MIO Sarajevo radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Nakon što nadležan organ obavi prethodno navedeno, neophodno je da se javite u jednu od najbližih ispostava ovoga Zavoda, radi pribavljanja “nove” zdravstvene legitimacije i ovjere iste. Tom prilikom je neophodno da imate ček od penzije.
Pitanje:    Poštovanje, Koristila sam zdravstveno osiguranje kao student ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i obzirom da sam magistrirala, a školska godina je završena i samim tim sam nemam više status studenta i želim da se prijavim na biro za zapošljanje i koristim njihovo zdravstveno osiguranje. Procedura traje odjave s ministarstva, a prijave na biro. Zanima me da li kao trudnica koja je u devetom mjesecu trudnoće imam pravo na zdravstveno osiguranje? Unaprijed hvala
Denina, 02.11.2017
Odgovor: Organ uprave kantona nadležan za obrazovanje dužan je da za učenike i student popunjen obrazac odnosno elektronskim putem za odjavu osiguranja dostavi u roku sedam dana od dana prestanka osnova za osiguranje, dok je nadležna porezna ispostava dužna da u roku od tri dana od dana prijema odjave izvrši unosenje Ii obradu podataka, odnosno proslijedi vanbudžetskim fondovima, a nadležna služba za zapošljavanje je dužna da u roku od sedam dana od dana prijave toj službi izvrši prijavu na zdravstveno osiguranje. Dakle, postupak odjave i prijave može da traje najduže 20 dana. Pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja može ostvariti lice kome je utvrđeno svojstvo osiguranog lica. Zdravstvena ustanova koja pruža usluge zdravstvene zaštite dužna je da pruži uslugu u konkretnom slučaju, odnosno istu ne mogu niti smiju  uslovljavati dokazivanjem statusa osiguranika u smislu odredbe člana 12. stav 2. alineja 9. Zakona o zdravstvenoj zastiti. Uz to, postoje određene inicijative da se iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo finansiraju prava na zdravstveno osiguranje za neosigurane trudnice.
Pitanje:    Poštovani, molim za uputu kako ostvariti refundiranje troškova za vađenje hormona u privatnoj ustanovi obzirom da na DIP-u trenutno nemaju reagense za hormone. Da li postoji univerzalni obrazac zahtjeva koji se predaje u Zavod i da li je objavljen negdje na stranici Zavoda? Da li su dovoljne kopije dokumenata ili neki mora biti u originalu? Hvala unaprijed.
Emina, 01.11.2017
Odgovor: Obrazac zahtjeva možete preuzeti na protokolu u poslovnicama ZZO KS. Original mora biti fiskalni račun.
Pitanje:    Postovani, studiram u Sarajevu, a inace sam iz Kaknja. Zanima me bi li si mogla naci zubara u gradu studiranja, Sarajevu. Ili samo u mjestu prebivalista. I jos me zanima kako bi mogla ostvariti to pravo na zdravstveno osiguranje, ako sam redovni student i imam 20 godina. Pozdrav
Jasmina, 01.11.2017
Odgovor: Ukoliko imate status osiguranika kod mjerodavnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja (Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK), na temelju valjane isprave (zdravstvene legitimacije) stomatološko i zubotehničke usluge možete ostvariti kod JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, u ul. Patriotske lige br. 36.   Lijekove na recept u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite plaćaju osigurane osobe, s tim što će im utrošeni dio sredstava po ovoj osnovi refundirati kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja kod koje ste osigurani. U slučaju potrebe korištenja ortopedskih pomagala neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost mjerodavnoga kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.   U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM prijeko je potrebno pribaviti prethodnu saglasnost mjerodavnoga kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, a ako zdravstvena ustanova (specijalističko-konsultativna I bolnička) primi osigurano lice na liječenje dužna je, u roku od tri dana od dana njezina prijema, obavijestiti mjerodavni zavod zdravstvenog osiguranja, radi davanja saglasnosti za to liječenje.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za odgovor supruga mi je na birou za zaposljavanje i trebala bi da pocne da radi u obdanistu i biće prijavljena na pola norme, četiri sata. Zanima me da li ce imati pravo na punu zdravstveno osiguranje? Hvala
Nihad, 01.11.2017
Odgovor: Lice koje ima status osiguranika na temelju radnog odnosa ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, bez obzira da li je ugovor o radu zaključen sa punim ili nepunim radnim vremenom.
Pitanje:    Poštovani, bila sam zdravstveno osigurana preko biroa do 22og avgusta, kada sam se lično odjavila sa biroa jer nisam bila u mogućnosti da se redovno javljam zbog mog preseljenja u drugu državu Austriju. Kako bih ovdje u Austriji bila zdravstveno osigurana (preko osiguranja mog muža jer je on zaposlen, a ja ne) traže mi obrazac odjave zdravstvenog osiguranja u Sarajevu, kako bi mi se zdravstveno osiguranje ovdje računalo od datuma odjave u Sarajevu. Mene zanima sljedeće: 1. Šta mi je potrebno od dokumentacije za odjavu zdravstvenog osiguranja u Sarajevu, i za koliko dana se može izdati taj obrazac? 2.Da li se to može obaviti službenim putem preko e-maila, ili da li to može obaviti netko umjesto mene ? LP
Sanela, 31.10.2017
Odgovor: Potrebno je da se ovom Zavodu podnese zahtjev za izdavanje potvrde da niste prijavljeni na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevu. Zahtjev se može podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, te je potrebno da isti bude svojeručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva ili ukoliko drugo lice podnosi zahtjev potrebna je punomoć ovjerena od nadležne općinske službe. Također postoji mogućnost i da lice podnese zahtjev putem e-maila (skenirani zahtjev), a na zahtjev tog lica se tražena potvrda može od strane ovog Zavoda poslati također e-mailom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting