Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, moje mjesto boravišta je u Travniku (Srednjobosanski kanton), a radim i plaćam zdravstveno osiguranje u Sarajevu (zaposlena sam u školi). Molim Vas, šta mi treba da bih dobila zdravstvenu knjižicu. Prije više od sedam dana bila sam u hitnoj jer sam povrijedila nogu u Sarajevu, u Općoj bolnici. Ne mogu otići na kontrolu jer nemam zdravstvene knjižice. Napominjem da me davno otac osigurao preko Šimeckoga, prije nekih deset godina. Otac već odavno ne radi u Šimeckom, u međuvremenu je umro, ali taj podatak još uvijek postoji u bazi podataka.
Kanita, 19.03.2018
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH. Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom,  da bi imali pravo na  zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje morate imati prijavljeno  prebivalište u Kantonu Sarajevo i plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Obzirom da ste naveli da ste nastanjeni u Travniku, pretpostavljamo da ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje u SBK/KSB. U tom slucaju, a shodno odredbama Sporazuma o postupku i nacinu koristenja zdravstvene zastite van podrucja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada, pravo na zdravstvenu zastitu u KS ostvarujete na osnovu vazece zdravstvene isprave, a u slucaju potrebe pruzanja zdravstvenih usluga vece od 300 KM, neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadleznog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja tj. Zavoda zdravstvenog osiguranja SBK/KSB. 
Pitanje:    Poštovani, po nalazu ortopeda poslije povrede koljena propisane su mi injekcije Sinovial 0,8% 2ml koje sam morao kupiti u apoteci po cijeni od 66,00 KM za jedan komad. Inače sam zaposlenik firme "TEKNOXGROUP" Sarajevo koja redovno uplačiva doprinose za zdravstveno osiguranje. Molim vas da li vi mi možete refundirati novčana sredstva koja sam utrošio na ovaj lijek i na koji način, hvala vam.
Nihad, 19.03.2018
Odgovor: Postupak za ostvarivanje refundacije novčanih sredstava utrošenih za nabavku lijekova koji nisu obuhvaćeni važećom Listom lijekova Kantona Sarajevo provodi Komisija za lijekove ZZOKS.Potrebno je da predate zahtjev za refundiranje sredstava na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti lijek, prijavu CIPS-a,originalni račun apoteke u kojoj je kupljen te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani, ja sam nosioc osiguranja, radim u drzavnom organu uprave i moja maloljetna kcerka koja je redovan ucenik srednje skole je osigurana preko mene, nedavno je rodila sina, i ja bih htjela osigurati unuka tj. bebu staru 30 dana preko sebe kao nosioca osiguranja. Napominjem da unuce i njegova maloljetna majka moja kcerka zive sa mnom u mom domacinstvu i ja skrbim o njima. U zakonu o zdravstvenom osiguranju FBiH propisano je da se i unuce moze osigurati pod tim okolnostima, molim vas koja nam dokumentacija treba za zdravstvenu knjizicu novorodjenceta tj.unuka?
Misela, 19.03.2018
Odgovor: Po clanu 19. tacka 13a Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguranici su djeca od rođenja, kao i djeca za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama odnosno studiranja na višim i visokim školama te univerzitetima, koja su državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem  na teritoriju Federacije, a nisu zdravstveno osigurana kao članovi porodice osiguranika, ali najdulje do navršene 26. godine života. Dakle, zdravstvena zastita osigurava se djeci od rodjenja kao i  za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama odnosno studiranja na višim i visokim školama te univerzitetima. U cilju ostvarivanja navedenog prava, neophodno je da se obratite opcinski organu uprave nadleznom za poslove socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom.
Pitanje:    Postovani molio bih instrukcije za uplatu zd. osiguranja po članu 9. za strane drzavljane koliko plaćam na mjesečno koji iznos?, da napomenem imam odobren privremeni boravak. Lp Elmedin
Elmedin, 19.03.2018
Odgovor: Stranim državljenima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita kao i državljanima Federacije BIH, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. „Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu u procentu 5% na prosječnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije BiH prema poslednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, prema Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo.“  
Pitanje:    Cekam vec 7 mjeseci da uradim HCV PVR nalaz na UKC nemaju reagensa niti ga namjeravaju nabavljati.Molim vas kako to da uradim u privatnoj klinici posto neke rade te nalaze odnedavno i to je jako skup nalaz????lp
Sulejman, 16.03.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da nam pošaljete link Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine, budući da isti nije u sekciji ''pravni propisi'' na stranici KZZOSA. hvala unaprijed
Sabina, 16.03.2018
Odgovor: Odluku o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine pronaći ćete u sekciji "NOVOSTI", arhiva vijesti, klikom na stranicu 2 u dnu ekrana.
Pitanje:    Postovani, zanima me sta je potrebno za zamjenu zdravstvene knjizice (promjena prezimena)? I zanima me da li je moguce ovjeriti knjizicu, ako je u istoj navedeno jedno prezime, a na licnoj karti drugo? Hvala
Dženita, 16.03.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja.
Pitanje:    Poštovanje Možete li mi pojasniti kako bi mogao prebaciti zdravstveno i liječenje u sarajevo.radim i stanujem u sarajevu a zdravstveno mi je u zavidovicima.prijavljen sam mislim na licnu-cips u sarajevu tj. Opstina novi grad.sta trebam uraditi da prebacim zdravstveno u sarajevo.unaprijed hvala.
Irnes, 16.03.2018
Odgovor: Poslodavac je dužan izvršiti promjenu adrese prebivališta u PU, odnosno radnik prijaviti promjenu prebivališta poslodavcu, kako bi isti postupio po naprijed navedenom. Prijavom radnika u PU poslodavac je dužan vršiti uplatu doprinosa za radnika po osnovu prebivališta radnika na osnovu čega radnik dobija zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Postovani,interuseje me dali mogu refundirati troskove operativnog zahvata na oba oka,koja moram uraditi u privatnoj klinici DR.Sefic,posto u nasim klinikama nemogu to uraditi,zato su mi izdali i potvrde.Cijena je 1500km po jednom oku,ja moram uraditi obadva,znaci 3000km.Inace sam osiguran preko opcine stari grad,student sam prva godina redovno,roditelji su na birou i nemaju zadravstveno osiguranje.
Džan, 16.03.2018
Odgovor: Postoji mogućnost da zdravstvenu uslugu koja vam ne može biti pružena u javnoj zdravstvenoj ustanovi obavite u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Postovani, Potrebna mi je potvrda,zdravstveno osiguranje zadnje tri godine,gdje sam bila osigurana da li je to drzavno(pravno)osiguranje.Nalazim se trenutno kod sestre u Svajcarskoj pa vas molim da mi odgovorite moze li se to zavrsiti mailom. SP Lora
Lora, 16.03.2018
Odgovor: Potrebno je da podnesete pisani zahtjev sa vašim potpisom da se izda potvrda da ste zadnje tri godine prijavljeni na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo (skenirani zahtjev možete poslati putem e maila nakon što se potvrda uradi ista može biti proslijeđena na vašu e mail adresu).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting