Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani moj sin diabeticar zivi u inostranstvu ima 14godina. Ima inzulinsku pumpu.Planira da es vrati u Bosnu zivjeti.Sta mu placa osiguranje,i da li moze dodatno da es osigura?To je najnovija pumpa ,tako da su joj ti Pods skupi.Unaprijed hvala
Amir, 27.05.2016
Odgovor: U skladu sa članom 23.  tačka 52. Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 38/07, 29/08, 40/14), osiguranim licima, inzuloovisnicima se obezbjeđuje potrošni materijal: -          Sistem za infuziju (igle i kateteri) i to 10 kom. mjesečno -          Spremnik za inzuli i to 10 kom. mjesečno -          Baterije (pakovanje sa 9 komada) i to 2 kom. Mjesečno   Također napominjemo da je izmjena navedene Uredbe u toku.
Pitanje:    Sin mi je napunio 18 godina 28.02.2016 god a sad je zavrsio srednju skolu i ima namjeru nastaviti studirati.Danas nisam mogao ovjeriti zdravstvenu knjizicu traze potvrdu iz skole koju je on zavrsio . Pitanje: Sta uraditi i na koji nacin da se ovjeri knjizica u ovom prelaznom periodu izmedju zavrsene srednje skole i upisa na fakultet? lp
Samir, 27.05.2016
Odgovor: U skladu sa članom 169. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine F BiH“, br. 2/98, 48/99) škola Vam je dužna izdati uvjerenje o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. S tim u vezi, nepohodno je da podnesete podnesak školi na osnovu kojeg će Vam se izdati traženo uvjerenje. Uvjerenje, kojim se potvrđuje da je Vaš sin pohađao srednju školu u tekućoj školskoj 2015/2016. godine, a koja ima dokaznu snagu javne isprave, dostavljate u najbližu poslovnicu Zavoda, radi upisa zabilježbe o pohađanju srednje škole u tekućoj školskoj 2015/2016. godini i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, Molim informaciju vezano za redovnu kontrolu(moja kćerka od 2005. godine boluje od Diabetes Melitus TIP 1).-ima 17. godina. Do sada je (do 2016. godine)naša(a i njena obaveza) bila da se izvrši kontola glikozranog hemoglobina(HbA1C) svaka 2,5-3 mjeseca.(poziv za kontrolu je bio od strane Pedijatrijske klinike UKCS) Sa Pedijatrijske klinike KCUS smo dobili informaciju da nema reagenasa da bi se izvršila kontrola. Isti su nam sugeririsali da ovaj"pregled"-nalaze uradimo u privatnim klinikama(za koje moramo da platimo najmanje 20,00KM)i da rezultate dostavimo kako bi završili"kontrolu". U prethodnom periodu, ovi (privatni nalazi) nisi bili validni. Molim informaciju: -Ko snosi troškove nalaza(dijete je po Zakonu osigurano) -Na koji način je moguće refundirati plaćene troškove vađenje nalaza za HbA1C. LP Fuad
Fuad, 27.05.2016
Odgovor: Pomenutu analizu HbA1C je u obavezi da izvrši Pedijatriska klinika KCUS-a,obzirom da ista nema reagencija Zavod će izvršiti refundaciju sredstava za izvršenu analizu.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju u jednu od poslovnica Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju,izjavu sa KCUS-a da pomenutu analizu ne mogu uraditi,orginalni račun laboratorije u kojoj je izvršena analiza te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, moja mama je doživila povredu na radu u septembru 2015, tri frakture, ruke, lakta i ramena.2 mjeseca gipsa, 7 mjeseci je imala fizikalne terapije. Fizijatar i ortoped su preporučili stacionirano banjsko liječenje, medjutim mama ne može dobiti konačnu uputnicu sa ortopedske klinike ( na trošak ili dio troška zavoda) uz obrazlaženje da nije bila ležeći pacijent klinike. Kako je doživila povredu na radu a i ujedno je osiguranik zzo ks zanima me da mi pojasnite kako je moguće da njeno banjsko liječenje ne može snositi zavod ili bar jedan dio ? Hvala
Đenan, 26.05.2016
Odgovor: Članom 36. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02 i 48/11) propisano je da kod povreda na radu  ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguranicima se obavezno osigurava: 1.       Zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti, 2.       Odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti, 3.       Naknada putnih troškova u vezi korištenja zdravstene zaštite i rehabilitacije prouzrokavane povredom na radu odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti, 4.       Naknada plaće za sve vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti. Naknadu plaće zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti obračunava i isplaćuje iz svojih sredstava pravno, odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen osiguranik, sve dok osiguranik nije radno sposoban, u skladu sa članom 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Također, članom 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, propisano je da za povredu na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika, pravno ili fizičko lice osigurava u cijelosti sredstva za ostvarivanje prava iz navedenog člana 36. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Shodno navedenom ne postoji pravni osnova, da ZZO KS snosi troškove liječenja, koje je posljedica povrede na radu.
Pitanje:    Poštovani, trenutno sam bez zdravstvenog osiguranja, trudnica pred porod. Izvršila sam uplatu za dobrovoljno osiguranje kao redovan student jer sam napunila 26 godina. Čekam na rješenje kako BiH mogla ovjeriti zdravstvenu knjižicu. Radnica iz zzo mi je rekla da zdravstveno osiguranje teče od dana uplate. Mene zanima kako da koristim zdravstvenu zastitu nakon uplate ako nemam ovjerenu zdravstvenu knjižicu tj. da li cu morati platiti porod ukoliko se desi prije nego sto ovjerim knjizicu. Unaprijed hvala
Ajla, 26.05.2016
Odgovor: U Vašem postavljenom pitanju niste dali dovoljno informaciju, te nismo u mogućnosti provjeriti Vaš status. Međutim Vi ćete biti prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje od datuma koji vam je utvrđen Rješnjem ZZO KS. Od dana podnošenja zahtjeva za odobravanje zdravstvenog osiguranja, utvrđuje Vam se pravo na obavezno zdravsteno osiguranje, ukoliko ispunjavate uslove za isto. Ukoliko kroz sistem Vaša prijava nije provedene, te ne možete izvršiti ovjeru zdravstvene legitimacije, a u slučaju da se u međuvremenu porodite, postoji mogućnost da podnesete zahtjev za izdavanje potvrde u kojoj će se navesti da se nalazite u osiguranju, kako bi zdravstvena ustanova u kojoj ste se porodili imala dokaz da ste zdravstveno osigurani.  
Pitanje:    Poštovani, Želim da uplaćujem zdravstveno osiguranje sama, imam neprovjerenu informaciju da se može uplaćivati šest mjeseci te nakon toga se može nastaviti sa uplatom i prvi put ovjeriti knjižica. Pokušavam nešto više da pronađem na vašoj stranici međutim nisam ništa pronašla. Budite ljubazni pa mi objasnite kako mogu regulisati takvu vrstu osiguranja i gdje mogu pronaći više informacija? S poštovanjem Danka
Danka, 26.05.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, je propisano da lica sa prebivalištem u Federaciji BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi  5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.   Također, članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo, je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se u jednoj od poslovnica ZZO KS, te će Vam kolege detaljno obrazložiti uslove za prijavu na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Kakav je postupak kod gubitka zdravstvene knjizice. Rijec je o penzioneru.
Dijana, 26.05.2016
Odgovor: Osigurano lice koje izgubi zdravstvenu legitimaciju obavezno je o tome izvijestiti najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja koja mu izdaje novu zdravstvenu legitimaciju, a košta 2,00 KM.
Pitanje:    Molim Vas da li mi mozete poslati koji dokumenti su potrebni za zdravstveno osiguranje za redovne studente do 30 godina koji nisu na birou. Hvala.
Edina, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko je redovan student mlađi od 26 godina starosti, neophodno je podnijeti zahtjev Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uz koji ćete priložiti sljedeću dokumentaciju: : Zdravstvenu legitimaciju (kupiti u najbližoj poslovnici Zavoda), Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta/boravišta, Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kako osiguranici i rodni list.   Ukoliko je student starosne dobi između 26. i 30. godine, neophodno je podnijeti zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje kao studentu preko 26. godina, a koji nije osiguran po drugom osnovu, Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija: prijavnica CIPS-a, Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se ne nalazite u evidenciji jedinstvenog sistema registracije i uplatnicu na iznos 20,00 KM, koji ste dužni uplaćivati za svaki mjesec zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 10. Stav 1. Tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
Pitanje:    Poštovani, moja porodica I ja smo primijenili adresu I opštinu stanovanja. Možete li nam reći koje podatke I dokumente Vam moramo dostaviti da bi se ta promjena kod vas unijela u sistem. Hvala najljepša.
Maja, 26.05.2016
Odgovor: Prema članu 14. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, obveznik uplate doprinosa (poslodavac) Poreznoj upravi podnosi prijavu (promjena u toku osiguranja) iz čl. 12. i 13. navedenog Zakona u roku od sedam dana od dana nastanka promjene za radnika/osiguranika. Za članove porodice neophodno je u najbližoj poslovnici Zavoda kupiti obrazac ZO-1 i zdravstvene legitimacije i dostaviti ih poslodavcu da izvrši upis neophodnih podataka (promjena u toku osiguranja) i iste ovjeri pečatom firme. Slijedom čega navedeni obrazac i zdravstvene legitimacije, popunjene i ovjerene od strane poslodavca, podnosite u najbližu poslovnicu, radi promjene podataka u našem sistemu.  
Pitanje:    Poštovani, napustio sam stari posao u BiH jer počinjem raditi za firmu u njemačkoj. Imam li neke obaveze prema Vama? Da li se trebam negdje javiti, odjaviti ili zavesti?
Samir, 26.05.2016
Odgovor: Radnika, kome prestane radni odnos, poslodavac je dužan odjaviti sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Međutim, ukoliko Vas je poslodava uputio na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, nephodno je da se obratite Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting