Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molila bi da mi objasni te .da li imam ili da li mogu ici u banju preko socijalnog.prije 10 dana sam operisana ginekoloski.REKTOKELA. i prije 7 godina CISTOKELA.ugradzene su plastika i prednjeg i zadnjeg zida. Debelog crijeva i besike.koristi se ulosci medicinski preko vas.e sad jos da pitam kicma mi je skroz losa.tako da sam isto preko vas dobila stake,steznik za kicmu i okovratnik za vrat i ulosci. Nikad nisam koristila banju preko socijalnog .sto se tice bolnice za kicmu sam lezala 2 puta na neurologiji.vratna kicma.to je bilo prije 7 do 8 god.inace sam penzioner s minimalbom penzijom i oslobo dzena na sam partipacije po onovu boraca i rvi. I sehida.pa me intwrwsuje da li se moze sad ovo ginekoloski. Jer je frisko a takodzer to za kicmu.i samo da objasni te imam li pravo i sta mi treba molim vas i gdje. I hvala vam na usluzi
Nani, 01.02.2016
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.
Pitanje:    Postovani, Trenutno sam zaposlen u Wiener osiguranju i redovno se uplacuju doprinosi za zdravstveno osiguranje. Medjutim, zbog duga za zdravstveno osiguranje iz prethodnog perioda (od obavljanja samostalne ugostiteljske djelagtnosti) nisam u mogucnosti da ovjerim zdravstvenu knjizicu. Molim Vas za informaciju, da li sa Zavodom mogu sklopiti sporazum o izmirenju duga na mjesecnom nivou kako bi mogao ovjeravati knjizicu, jer mi trenutna primanja ne omogucavaju kompletnu uplatu duga. Srdacan pozdrav !
Elmir, 29.01.2016
Odgovor: Sporazum o otplati prispjelih, a neplaćenih doprinosa, isključivo možete sklopiti sa Poreznom upravom. Kada zaključite sporazum jedan primjerak dostavite ovom Zavodu, služba za finansije, kako bi se moglo pratiti izvršenje obaveza i time otklonite nemogućnost ovjere zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Poštovani, Moja kćerka od 2005.godine boluje od Diabetes Mellitus Tip 1. Od 2007. godine je korisnik inzulinske pumpe-paradigm 712.(dobila je istu od Zavoda-Pedijatrijske klinike KCUSarajevo).Budući da je već poodavna istekla garancija i da se pojavljuju tehnički problemi kod korištenja iste(prestanak rada u nekom periodu), molim informaciju i način zamjene iste. Lp Fuad
Fuad, 26.01.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala djeca do 18 godina mogu ostvariti pravo na inzulinske pumpe i potrošni materijal. Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne snosi troškove zamjenskih pumpi.
Pitanje:    POSTOVANI,ZANIMA ME DA LI JE CONVULEX SIRUP 50 ML NA LISTI I AKO JE NA LISTI KOLIKO JE UCESCE ZAVODA ZRAVSTVENOG OSIGURANJA
Senad, 26.01.2016
Odgovor: Convulex sirup nije dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo.
Pitanje:    pozdrav, molim Vas za informaciju da li je Rhogam skinut sa esencijalne liste lijekova,odnosno da li se uplaceni iznos refundira? hvala i lp
Jasmina, 26.01.2016
Odgovor: Rhogam amp su dio ampulirane liste i nabavku pomenutih ampula treba izvršiti zdravstvena ustanova u kojoj se liječite.
Pitanje:    Poštovani, da li se ostvaruje mogućnost refundiranja troškova operativnog zahvata u Kliničkom centru Sarajevo, osiguraniku koji je prijavljena sa mjestom stanovanja na području Kantona Sarajevo, ali manje od 6 mjeseci? Da li se po isteku roka od 6 mjeseci (prijavljenog stanovanja u KS) može steći pravo na refundaciju, a operacija je već izvršena. Srdačan pozdrav
Emina, 25.01.2016
Odgovor: Predpostavljamo da se pravo na refundaciju sredstva odnosi na korištenje nekog od  pomagala  u vezi čega Vas obavještavamo slijedeće. U članu 10. stav 1. je Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih  i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih  nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 38/07, 29/08 i 40/14) je propisano da osigurano lice stiče pravo na pomagalo pod uvjetom prethodnog obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci sa prekidima, u posljednje dvije godine prije nastanka potrebe za pomagalom. Kako je  operativni zahvat izvršen prije gore navedenih uslova, to je jasno da ne postoji pravni osnov za refundaciju sredstava  po ispunjenju  jednog od dva alternativno postavljena uslova iz člana 10. stav 1. Uredbe.
Pitanje:    Postovani, Osiguran sam u ZZO KS Iznenada imam gubitak vida na desno oko. Za potpunu dijagnostiku 0otrebno je da uradim specijalisticki pregled florescenska angiografija. Ovu dijagnostiku nije moguce uraditi u KCUS i preporuka je privatna poliklinika Sanasa i prof. Kojovic. Cijena navedenog pregleda je 300KM. Inferesuje me da li postoji mogucnost da mi ZZO KS refundira dio novca?
Adis, 25.01.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete predati u jednu od poslovnica Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti pregled,izjavu iz KCUS-a da isti ne rade potpisan od strane direktora KCUS,originalni račun poliklinike gdje je pregled izvršen,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Molim Vas za odgovor.Imam 72 godine,penzionerka sam dakle minimalna primanja.Trebam uraditi na desnom oku operaciju mrene .Mozete mi pojasniti o troskovima.Da li vi to snosite ili ja i sta treba sve uraditi i gdje se trebam obratiti.Unaprijed zahvalna
Refija, 25.01.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite u Opću bolnicu ili u Klinički centar na Očnu kliniku te će Vas tamo uputiti  u sve što je potrebno za operaciju mrene.
Pitanje:    Radi se o licu koje je u penziji i ima 100% tjelesno ostecenje, a koja se nalazi na listi za ugradnju proteze koljena u Opcoj bolnic u Sarajevui. Receno je da se ceka da dodje specijalista iz Banja Luke koji vrsi operaciju odn. ugradnju. Buduci da je vec proslo skoro godinu dana, a stanje i kretanje se pogorsava postoji li mogucnost da Zavod odobri operaciju direktno u bolnici ZOFMR "Dr Miroslav Zotović" u Banja Luci i kakvi su zakonski propisi po ovom pitanju odn. koliko zakonski pacijent moze da bude ostavljen da ceka. Kolikoa je event. participacija? Unaprijed hvala!
Mladen, 25.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira liječenje svojih osiguranika u Javnim zdravstvenim ustanovama samo na području Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Od strane JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Organizaciona jedinica Centar , porodična-obiteljska medicine Vrazova br.11 radik je vođen na bolovanju 42 dana sa šifrom F43. Kako i ko može izvršiti provjeru osnovanosti bolovanja. Zrak dd
Zrak, 25.01.2016
Odgovor: Provjeru može i obavezan je izvršiti poslodavac za radnika. O šiframa Zavod nema saznanja i to je materija koju reguliše Zakon o zaštiti ličnih podataka.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting