Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Imam pitanje vezano za ovjeru zdrastvene knjizice, na birou sam pa kad sam prvi put se prijavljivao i ovjerio zdrastvenu knjizicu pa me zanima moram li svaki mjesec ovjeravati ? Inace sam na birou oko godinu dana ako je trebalo svaki mjesec dana ovjeravati dali cu imati pravo da ubuduce svaki mjesec dana ovjeram posto do sada nisam ovjeravao svaki mjesec.
Adnan, 26.05.2016
Odgovor: Ovjeru zdravstvene legitimacije vršite po potrebi.
Pitanje:    Kako redovan student od 22 god. može dobiti zdravstvenu knjizicu?
Jelica, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko niste osigurani kao član porodice osiguranika, odnosno preko roditelja, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarujete preko nadležnog organa, konkretno, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (Kanton Sarajevo). S tim u vezi, potrebno je da podnesete zahtjev navedenom ministarstvu uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: Zdravstvenu legitimaciju (kupiti u najbližoj poslovnici Zavoda), Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta/boravišta, Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kako osiguranici i rodni list.
Pitanje:    Poštovani U martu mjesecu 2016. godine sam promjenio mjesto prebivališta iz Tuzlanskog kantona u Sarajevski kanton opština Ilidža. Supruga, sebe i dvoje djece bih prijavo na zdravstveno osiguranje Kantona Sarjevo. zaposlen sam u firmi koja redovno izmirije obaveze po osnovu doprinisa za udravstveno osiguranje. Neophodna mi je informacija sta mi je neophodno od dokumentacije, kontakt telefon i gdje da se javim da bih dobio knjižicu kako bi ostario pravo na liječenje ukoliko mi zatreba. Unaprijed hvala na odgovoru. pozdrav
Denis, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko Vas je poslodavac prijavio na zdravstveno osiguranje, neophodno je da se javite u najbližu poslovnicu Zavoda u kojoj ćete kupiti zdravstvene legitimacije i obrazac ZO-1 (prijava članova porodice). Pomenuti obrazac i zdravstvenu legitimaciju dostavljate poslodavcu koji je u obavezi da izvrši upis potrebnih podataka i iste ovjeri pečatom firme. Slijedom, navedeni obrazac i zdravstvenu legitimaciju, popunjenu i ovjerenu od strane poslodavca, podnosite u najbližu poslovnicu Zavoda, radi prijave članova porodice. Uz obrazac prilažete slijedeću dokumentaciju. Zdravstvenu legitimaciju za sve članove porodice koje prijavljujete, vjenčani list, rodne listove za djecu i prijavnice CIPS-a za Vas i supružnika.
Pitanje:    Rješenje o penzionisanju sam dobio 04.01.2016. godine. Penziju još nisam primio. Zdravstvenu knjižicu ne mogu dobiti jer nisam primio niti jedan ček. Koji je postupak izdavanja zdravstvene knjižice u mom slučaju? Unaprijed hvala.
Avdo, 23.05.2016
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao obveznik uplate doprinosa,  obavezan je da Vas prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje, stoga je potrebno da se obratite navedenoj ustanovi, kako biste dobili  više informacija.
Pitanje:    Dobar dan, Pitanje vezano za zdravstveno osiguranje malodobnog clana porodice. Tretno sam zaposlen u Sarajevo i taj radi odnos ce da se prekine 30 Maja, i ja cu da se vratim na biro, s tim cu odma da se odjavim radi rada u inostranstvu. Tim odma prestaje moje zdravstveno osiguranje i osiguranje djeteta jer sam ja nosios osiguranja. Supruga i ja necemo biti u drzavi duzi vremenski period, a dijete naravno mora da ima zdravstenu knjiziciu. Sta i koje su opcije i sta je potrebno od papira ? Velika hvala unaprijed.
Ammar, 23.05.2016
Odgovor: Obzirom da je dijete  osigurano na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju,  koje gubi Vašom odjavo, pokušaj te se obratiti  organu uprave kantona nadležnom za poslove socijalne  i dječije zaštite  koji je u skladu sa članom 10.  točka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br.22/09),  obveznik uplat doprinosa za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osiguranapo drugom osnovu. Ukoliko se radi o djetetu koje je krenulo u školu onda se zahtjevom pokušajte obratiti organu uprave kantona za obrazovanje za u čenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, a koji je u skladu sa članom 10. tačka e) navedene Odluke obveznik uplate doprinosa.  
Pitanje:    Postovani,kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje ako sam imao firmu koja je bila nelikvidna,a ja nisam mogao da izmirim dugove prema zavodu,te jos ne mogu.Napominjem da sam veteran proteklog rata te me interesuje da li znate ijednu drzavu koja nije dala zdravstveno osiguranje svojim ratnim veteranima
Edin, 20.04.2016
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Poštovani, Imam pitanja koje se tiče oblasti naplate zdravstvenog osiguranja uposlenika koji je na bolovanju uslijed povrede na radu, kao i obaveze i prava poslodavaca i uposlenika u vrijeme bolovanja u KS. 1) Koje su obaveze poslodavca prema uposleniku tokom povrede na radu, a koje se odnose na plaćanje doprinosa-plate? 2) Da li poslodavac ima pravo da refundira isplaćenu platu nakon 42 dana bolovanja radnika uslijed povrede na radu od Zavoda za zdravstveno osiguranje i u kom postotku? 3) Koji je vremenski period kojim je uposlenik pokriven zdravstvenim osiguranjem kad je u pitanju bolovanje uslijed povrede na radu? 4) Koji je procent plaće koje isplaćuje poslodavac radniku nakon 42 dana bolovanja, a koji bi kasnije refundirao od ZZZO? Nadamo se odgovorima na naša pitanja. Unaprijed Veliko hvala! S poštovanjem,
Naida, 19.04.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, članovima 36., 58. i 81., naknadu plaće zbog povrede na radu ili oboljenja zbog profesionalane bolesti obračunava i isplaćuje iz svojih sredstava pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen osiguranik sve dok osiguranik nije radno sposoban.  
Pitanje:    Poštovani, Po treći put postavljam isto pitanje(u Vašoj arhivi postoje e-mailovi dostavljeni sa moje adrese) na koje nisam dobio nikakav odgovor. Molim da mi odgovorite vezano za moj problem. Ponovo ga upućujem: -Moje dijete od 2005. godine boluje od šećerne bolesti(diabetes mellitus TIP 1) -2007. godine djetetu je plasirana inzulinska pumpa(proizvedena 2005. godine-rok trajanja 4 godine) -Ista je u februaru 2016. godine prestala sa radom -U februaru 2016. godine sam podnio zahtjev(sa pratećom dokumentacijom u zavod za zamjenu iste) -Ukoliko ste pročitali prethodne moje upite(na protokolu pri predaji dokumentacije sam dobio informaciju da još nije formirana komisija koja bi trebala da odlučuje o odobrenju), molim da mi dostavite informaciju. -Svjestan situacije da Vaša informacija može biti pozitivna ili negativna(u odnosu na Vašu odluku), molim da mi istu dostavite. U najboljoj namjeri(na osnovu Vaše informacije) , po primitku informacije imam prava da za svoje dijete tražim zaštitu. Budući da je ovo 3.-ći put da tražim informaciju po istom pitanju,ukoliko istu nedobijem u najkraćem roku, svu ovu prepisku ću dostaviti u Kanton Sarajevo. Lp Fuad
Fuad, 15.04.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Vam je odgovorio da Uredbom nisu predviđene zamjenske pumpe.U slučajevima kada pumpa iz nekog razloga prestane raditi potrebno je da zahtjev predate na komisiju za ortopedska pomagala što ste Vi i učinili. Do danas komisija nije formirana te će se po formiranju iste Vaš predmet uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, ako osiguranik preseljava u Srbiju i tamo prenosi penziju i zdravstveno osiguranje, da li zdravstvenu knjizicu moze vratiti neka druga osoba posto se radi o osiguraniku u poznim godinama? i, da li ta druga osoba moze dobiti potvrdu da je zdravstvena knjizica vracena. Unaprijed hvala! Sanela
Sanela, 15.04.2016
Odgovor: Osiguranici nisu u obavezi vršiti povrat zdravstvenih legitimacija po prestanku osiguranja, izuzev u slučajevima kada osigurano lice izgubi zdravstvenu legitimaciju, tada je u obavezi  o tome izvjesiti kantonalni zavod osiguranja koji mu izdaje novu zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Uzivam penziju poslije pogibije supruga ,do sada nisam izvadila zdrastvenu knjizicu jer sam prije radila i bila osigurana preko firme ,medzutim sad vise ne radim i imam penziju od muiza. Kako i sta mi je potrebno od dokumenata da bih bila zdrastveno osigurana odnosno da bih izvadila knjizicu .
Dženana, 14.04.2016
Odgovor: Ukoliko je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kantonalna administrativna služba za Kanton Sarajevo, podnijela prijava za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem za korisnika prava na mirovinu, u smislu člana 11. Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, potrebno je da se javite u najbližu poslovnicu Zavoda, u kojoj možete kupiti zdravstvenu legitimaciju i istu podnijeti na ovjeru. U suprotnom, potrebno je da se obratite navedenom nadležnom organu radi podnošenja prijave za zdravstveno osiguranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting