Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, nakon pregleda ortopeda utvrdeno je da mi je potrebna fizioterapija. U domu zdravlja u Vrazovoj ulici sam narucena za mart 2016.godine. Obzirom da imam bolove bilo je neophodno da prije tog roka pocnem sa terapijom koja bi mi pomogla. Odlucila sam da privatno pocnem sa terapijom i kad osjetim poboljsanje prekinem je i sacekam mart da nastavim u Vrazovoj koliko bude potrebno do ozdravljenja. Interesuje me da li imam pravo na neko ucesce u troskovima i ako imam kome se mogu obratiti sa racunom. Ja sam dobrovoljni osiguranik u Kantonu Sarajevo, Opstina Centar (osiguranje po clanu 27). Registarski broj: ......., sifra djelatnosti je 09. Hvala unaprijed, srdacan pozdrav Silvija
Silvija, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne participira u troškovima liječenja izvršenih u privatnim zdravstvenim uslugama iz razloga što sa istim nema potpisan ugovor o pružanju usluga.
Pitanje:    Poštovani, da li je postupak medicinskog obrezivanja (sunećenja) pokriven zdravstvenim osiguranjem, te da li je , s tim u vezi ovaj postupak moguće obaviti u državnoij bolnici ( Koševo ili Vojna bolnica),konkretno u Sarajevu? Lp
Seid, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pokriva troškove medicinskog obrezivanja ukoliko je isto medicinski opravdano .Pomenuta usluga može se obaviti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi tj KCUS-u.
Pitanje:    Da li se negdje na Vašoj web stranici može downloadirati zahtjev za refundaciju troškova za lijekove (Rogam)? Ili da ga pošaljete na gore navedeni emali? Lijep pozdrav
Dženana, 08.12.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju trškova za nabavku lijekova možete izuzeti samo u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za upute vezano za podnosenje molbe (obrazac) za naknadu troskova kod IVF-a vantjelesne oplodnje? Takoder Vas molim i za informacije kome se mogu direktno obratiti vezano za ovaj postupak kao i sta je potrebno od dokumentacije? Unaprijed se zahvaljuem. lp, Nina
Nina, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira troškove vantjelesne oplodnje iz razloga što ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovanje, imam problema s bolom u leđima, uzrok tome su velike grudi koje nisu u skladu sa konstrukcijom tijela. Zbog trudnoće stanje se još više pogoršalo. Zanima me da li se to može riješiti hirurškim zahvatom u kantonalnoj bolnici i da li Zavod zdravstvenog osiguranja snosi troškove ili dio troškova tog zahvata? Hvala.
Amela, 08.12.2015
Odgovor: Odgovor na Vaš upit morate prvo potražiti u jednoj od bolničkih ustanova u Kantonu Sarajevo. Ukoliko je pomenuti zahvat medicinski opravdan Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove pomenute usluge.
Pitanje:    Postovani, Otac, penzioner, dijabeticar na inzulinu, izgubio je zdravstvenu knjizicu i novcanik sa licnim dokumentima i zadnjim ceom od penzije. Molim hitan odgovor kako izvaditi novu zdravstvenu knjizicu, jer se zbog zdravstvenih tegoba ne moze cekati da nova licna karta bude gotova? Hvala.
Nadžida, 07.12.2015
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica ZZO KS. Obzirom da se radi o penzioneru, (pretpostavljam BiH) penziono treba da stavi pečat u knjižicu I neka Vam izdaju potvrdu da ste primili penziju za protekli mjesec, te uz dokaz o prijavi prebivališta na KS (cips), javite se na šaltere poslovnica ZZO KS da vam se ista izda.
Pitanje:    Postovani, da li za dan kada je dijete primilo vakcinu majka moze dobiti dan bolovanja. Danas su me u domu zdravlja odbili sa zahtjevom iz razloga da je bolovanje moguce samo zbog bolesti djeteta. Ostala sam zatecena jer znamo da vakcinacija poslije zahtjeva pomno pracenje eventualnih reakcija i stalni nadzor djeteta, sto iziskuje cjelodnevni izostanak sa posla. Hvala i pozdrav
Ivana, 07.12.2015
Odgovor: Potrebno je da se, ukoliko imate nedoumice, obratite ljekaru specijalisti koji ce postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Pozdrav, interesuje me da li moj sin koji ce u u februaru 2016 izgubiti penziju zbog navrsenih 25 god. moci zadrzati zdravstveno osiguranje a redovan je student FPN Sarajevo i ako ne kako ce regulisati dok ne zavrsi fakulet ostala mu jos tri ispita Unaprijed hvala
Indira, 07.12.2015
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života.   Također postoji mogućnost prijave na osiguranje preko Ministarstva obrazovanja.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovanje, da li sin koji je redovan student ima pravo na zravstveno osiguranje i nakon 25 god. Unaprijed hvala
Indira, 07.12.2015
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas mozete li mi reci kako strani drzavljani, konkretno drzavljani Pakistana, mogu dobiti zdravstveno osiguranje, a nisu u radnom odnosu? Jedan od uslova za ostvarivanje privremenog boravka u BiH jeste i regulisano zdravstveno osiguranje. Hvala.
Ajla, 07.12.2015
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting