Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, nedavno sam se udala i promijenila mjesto prebivališta. Sada bih htjela prenijeti i zdravstveni karton iz mjesta gdje sam se prije liječila u neki od ovdašnjih domova zdravlja. Pitam se odakle da krenem, tj na koju adresu prvo da se javim.. Unaprijed hvala, LP.
Elma, 07.03.2016
Odgovor: U skladu sa ponovljenim pozivom osiguranicim licima za izbor doktora medicine I stomatologa, dužni ste najkasnije do 31.03.2016.godine izabrati iste. -          Izbor je slobodan. -          Popunjavanjem Izjave o izboru/promjeni izabranog doktora u ambulanti porodične medicine, -          Prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom ZZ
Pitanje:    Preduzeće sa sjedištem u Brčkom ima poslovnu jedinicu u Sarajevu.Radnik koji je zaposlen u poslovnici je na bolovanju već 8 mjeseci.Uredno mu isplaćujemo neto platu i doprinose ali još nismo podnosili zahtjev za refundaciju.Molimo Vas da nam objasnite na koji način podnijeti zahtjev, koji obrasci i kome se podnosi.Zahvaljujemo.
Petra, 02.03.2016
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti, potrebno je da se obratite nadležnoj poslovici  Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Postovani, da li se nesto promijenilo po pitanju sufinansiranja vantjelesne oplodnje ima li ikakve sanse za refundacijom dijela troskova postupka?
Sanja, 02.03.2016
Odgovor: Po pitanju sufinansiranja vantjelesne oplodnje ništa se nije promjenilo,Zavod ne finansira pomenuti postupak.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me šta je potrebno za povrat sredstava ukoliko se neki nalaz uradi privatno. Ja vec duze vrijeme cekam da na DIP-u tj na odjelu humane genetike dobiju reagense za test na trombofiliju. Imam nalaz na kojem se trazi da uradim tu pretragu. Nalaz je od hemaatologije. Znaci interesuje sta je potrebno od dokumentacije i gdje predajem zahtjev za povrat novcaa ukoliko tu pretragu uradim privatno. Zahvaljujem!
Emina, 02.03.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za izvršenu pretragu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga, izjavu KCUS-a da se ista kod njih ne radi potpisanu od strane Generalne direktorice,originalni račun iz ustanove u kojoj je usluga izvršena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Pozdrav, U vanbracnoj sam vezi više od 5 godina, imamo dvoje djece. Moj muž i djeca imaju zdravstveno osiguranje pa me interesuje kakav je postupak da na osnovu svog muža steknem i ja zdravstveno osiguranje kao vanbracni partneri. Hvala Vam.
Lejla, 02.03.2016
Odgovor: Zakon Vas prepoznaje na isti način kao da ste u bračnoj zajdnici.  Način da se osigurate preko vanbračnog partnera je isti stim da Vam je potreban dokaz da ste u vanbračnoj zajdnici, što vi imate u vidu majčinstva, ili da ste prijavljeni na istoj adresi duže od tri godine. Za dalju proceduru možete se obratiti u bilo kojoj poslovnici ZZOKS.
Pitanje:    Poštovani, zdravstveno osiguranje imam preko Biroa za zapošljavanje, da li mogu svog izvanbračnog supružnika osigurati preko sebe i ako mogu šta je potrebno od dokumentacije? Unaprijed zahvalan
Edin, 02.03.2016
Odgovor:   Prema ovom zakonu članovima porodice osiguranika smatraju se: 1. supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici), Članovi porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana stiču prava na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti ličnim radom odnosno poljoprivrednom djelatnošću. Za dalju proceduru možete se obratiti u bilo koju poslovnicu ZZOKS.
Pitanje:    Da li vrsite povrat troskova postupka prohodnosti jajovoda HSG koji se radi u privatnoj klinici u sarajevu i ukoliko vrsite koji je postupak povrata novca. Hvala.
Edin, 02.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira i ne refundira troškove postupka prohodnosti jajovoda HSG.
Pitanje:    Doktor mi je prepisao lijek "NORPREXANIL 5mg/5mg" za sniženje pritiska. Lijek se ne nalazi na esencijalnoj listi, a zamjene nema, pa sam počela kupovati lijek koji košta 32 km. Uz sve ostale lijekove koje kupujem, a penzija mi je 326 km, ovo mi je previše. Molim Vas da mi odgovorite Dali Zavod može refundirati novce za ovaj lijek i na koji način. Dobivala sam druge lijekove za sniženje pritiska sa esencijalne liste, međutim nisam mogla stajati na nogama i raditi. Unaprijed hvala!
Ljiljana, 02.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova,te nema pravni osnov za finansiranje lijekov koji nisu dio pomenute liste.
Pitanje:    Poštovani, bolovanje preko 42 dana može li se refundirati za slučaj povrede na radu? Lijep pozdrav! Vildaha H
Vildana, 26.02.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite da li može nalaz od ne urologa mog dr.sto me vodi da predam za banu . To je iz vrazova moj doktor.i takodzer moj doktor ortopediju sto me vodi sa ortopediju koševa već dugo godina. A nisam lezala na ortopediju bolnici a jesam na neurologiju prije 10 god.2 puta. . Hvsla
Nina, 25.02.2016
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          - Klinike za ortopediju i traumatologiju          - Klinike za neurohirurgiju          - Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          - Klinike za bolesti srca i reumatizam,          - Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting