Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim da mi kažete da li moja kćerka, koja radi vještačku oplodnju u privatnoj klinici ima pravo na neka novčana sredstva, jer dosta lijekova kupuje u apoteci. Hvala
Buba, 30.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiiguranja KS ne finansira postupak vještačke oplodnje jer ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, nezaposlena sam i osigurana sam preko biroa za zapošljavanje.Nedavno sam na institutu za genetički injžinjering u Sarajevu,radila pretrage,vezane za trombofiliju (nakon dvije izgubljene trudnoce).Te pretrage koštale su me 300 KM, a nalazom je ustanovljeno da sam nosioc gena za trombofiliju,koji izaziva rekurentne pobacaje.Da li imam pravo na refundaciju troškova,i kome da se obratim? Unaprijed zahvalna
Ines, 30.12.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju troškova za pomenutu pretragu možete predati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja.Uz zahtjev trebate priložiti ljekarski nalaz gdje je indicirana navedena pretraga,izjavu Javne ustanove da se pretraga ne radi potpisanu od strane direktora ustanove,kao i orginalni račun sa Instituta za genetički injžinjering gdje je pretraga i izvršena.
Pitanje:    Postovani, dijagnosticiran mi je teski oblik apneickog sindroma sa visokim rizikom od mozdanog udara, maligne hipertenzije i konorarnih bolesti. Kao terapija mi je predlozena nabavka aparata Autosipap 4-16 cm H2O.zanima me da li zavod moze participirati u kupovini ovog aparata? Unaprijed hvala na odgovoru. Pozdrav
Jasmina, 30.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne participira u nabavci aparata općenito. Zavod zdravstvenog osiguranja finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova, kao i liječenje naših osiguranika u zdravstvenim ustanovama.
Pitanje:    Poštovani, moj sin je bio redovan student,nakon čega mijenja fakultet I prebacuje se na vanredni studij.Prijavljuje se na Zavod za zapošljavanje I ostvaruje pravo na zdrav.osiguranje od jedne godine. Postoji li mogućnost da ostvari pravo na zdra.osiguranje po čl.10 tj.na paušalno plaćanje od 20 KM mjesečno.Želim da napomenem da ima 21.god.i da iako je vanredni student ,redovno polaže ispite .Hvala!
Advija, 29.12.2015
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke  o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09), na koji se Vi pozivate, odnosi se na redovne studente preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršene 30 godine života.
Pitanje:    Poštovanje, supruga je zaposlena u stalnom radnom odnosu ali joj poslodavac ne uplacuje doprinose, sada je trudna i mene interesuje da li ima pravo da ovjeri zdravstvenu knjizicu bez obzira na to što doprinosi nisu uplaceni?
Elvir, 29.12.2015
Odgovor: Odredbama člana 87 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i to stavovima 4 i 5, jasno je određeno da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Shodno navedenom potrebno je da podnesete zahtjev uz priloženu medicinsku dokumentaciju na osnovu koje će ljekari u Zavodu odlučiti o hitnosti i o pravu na ovjeru zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    postovanje zanima me slijedece zivim u vanbracnoj zajednici sa vanracnom suprugom koja ima 18 godina medjutim zbog toga sto se nije na vrijeme prijavila na biro izgubila je pravo na zdravstveno osiguranje.dali postoji mogucnost da ona na neki nacin ostvari pravo na zdravstveno osiguranje ako je moguce koji je to nacin molim odgovor na e-mail adresu. hvala
Damir, 28.12.2015
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja.  Za prijavu na zdravstveno osiguranje  izvanbračnog supružnika, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Zanima me da li se doktor porodicne medicine mora izabrati u opstiti u kojoj osoba zivi ili moze iz bilo koje druge opstine?
Amela, 28.12.2015
Odgovor: Osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite , prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    U Sluzbenom listu pise da slijedece grupe imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje: - djeca od rođenja do najduže 26 godina ukoliko su na redovnom školovanju; - žene u toku trudnoće, porođaja, materinstva, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja; - lica starija od 65 godina života ako nisu osigurani po drugom osnovu; - lica sa invaliditetom; - duševni bolesnici opasni po svoj i tuđi život; - povratnici, raseljena lica, žrtve nasilja u porodici; - materijalno neosigurana lica koja primaju 'materijalno osiguranje'; - lica romske nacionalnosti koja nemaju stalno boravište u FBiH. (sluzbeni list 46/2010) Na osnovu ovoga sta je potrebno trudnici (ultrazvuk,neki vid potvrde trudnoce) da bi ovjerila knjizicu?
Edin, 28.12.2015
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ br.46/10)  je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Da bi neko lice imalo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),  potrebno je da obveznik uplate doprinosa izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko nadležne Porezne uprave i da  redovno uplaćuje  doprinos za isto.  Shodno navedenom, da bi imali pravo korišćenja zdravstvene zaštite bez obzira na zdravstveno stanje,  potrebno je da imate status osiguranika u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, i da  Vaš obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje redovno uplaćuje doprinose,  što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Postovani, Moja kćerka, koja je tokom studija bila osigurana preko mene treba da se prijavi na Biro za zapošljavanje. U birou su joj rekli da je potrebno da donese potvrdu da je odjavljena sa mog zdravstvenog osiguranja. Ljubazno molim da mi date informaciju šta je potrebno da bih je odjavila sa mog zdravstvenog osiguranja, odnosno šta treba učiniti kako bi joj Zavod za zdravstveno osiguranje Sarajevo izdao gore pomenutu potvrdu. S postovanjem,
Elma, 25.12.2015
Odgovor: Potrebno je doći u najbližu poslovnicu ZZOKS, kupiti obrazac ZO2 koji će popuniti majčino osiguranje (Pio, Firma, Biro…), zatim isti vratiti u poslovnice ZZOKS kako bi se odjava provela (potvrda o odjavi).  
Pitanje:    Poštovani, Obzirom da sam tek saznala da Fond plaća 2 postupka vantjelesne oplodnje, željela bih da Vas pitam jeli to istina i na koji nacin trebam prikupiti dokumente i gdje da predam, jer se borim vec duze vrijeme sa sekundarnim sterilitetom? Unaprijed hvala, Lijep pozdrav
Dženita, 23.12.2015
Odgovor: Informaciju koju ste dobili nažalost nije tačna,Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira postupak vantjelesne oplodnje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting