Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, trebam da se odjavim sa maminog osiguranja da bih zdravstveno bila osigurana na birou, sta mi treba od dokumentacije? I da li to mogu sve da obavim u Zavodu zdravstvenog osiguranja na Ilidzi, gdje mi je i mjesto boravka?
Stela, 18.03.2016
Odgovor: Trebate dostaviti obrazac za odjavu- Zo2 (ovjeren od strane majčinog osiguranja) u najbližu poslovnicu ZZO.
Pitanje:    Poštovani, prije par dana sam potpisala ugovor o radu.interesuje me da li me sad sljeduje zdravstveno osiguranje,na koji način dobiti zdravstvenu knjižicu,koje su moje a koje dužnosti poslodavca u tom smislu?Lp i hvala na odgovoru.
Ajla, 18.03.2016
Odgovor: Članom 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 07/02, 07/08 i 48/11) normirano je da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vrše određene djelatnosti ili imaju određeno svojstvo, a obuhvaćni su navedenim zakonom. Uslovi, način i postupak podnošenja prijave na obavezno zdravstveno osiguranje propisani su Zakona  o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (‘’Službene novineFBiH’’, broj: 42/09, 109/12 i 86/15), a detaljnije regulisani Pravilnikom o podnošenju prijave za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (‘’Službene novineFBiH’’, broj 73/09, 38/10 i 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15). Shodno citiranim propisima obveznik uplate doprinosa tj. Vaš poslodavac podnosi Poreznoj upravi, prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, prijavu za upis u Jedinstveni sistem za svakog novog zaposlenika tj. Vas,  u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada osiguranika (nepostupanje u navedenom roku predstavlja prekršaj iz čl. 30.st.1.toč.1.), a Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Zdravstvenu legitimaciju možete kupiti u poslovnicama Zavoda (Gradska poslovnica , za područje općine Stari grad i Centar, ul. Hamdije Kreševljakovića br 14., Gradska poslovnica, za područje općine Novo Sarajevo i Novi Grad, ul. Zmaja od Bosne bb, Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo, ul. Emira Bogunića Čarlija 17., Poslovnica Hadžići, ul. Hdželi 169., Poslovnica Ilijaš, ul. 1262. Ilijaške brigade 53. i Poslovnica Vogočća, ul. Jošanička 83.) u kojima ćete istu podnijeti na ovjeru.
Pitanje:    Postovani,po kom osnovu kao trudnica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu?kome se obratiti?pokusavala sam preko centra za socijalni rad al uslov je da sam prijavljena godinu dana na podrucju te opstine(a ja sam samo 7 mjeseci)a osiguranje preko opstine je nemoguce ...
Almedina, 17.03.2016
Odgovor: - Postoji mogućnost prijave na osiguranje preko supruga, kao član osiguranika.   - Ukoliko ste redovan student postoji mogućnost prijave preko Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.   - Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani. molim vas da mi pomognete šta mi je potrebno za izradu zdravstvene knjižice za suprugu nezaposlenu i nije prijavljena na birou rada
Đevad, 17.03.2016
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, članovima porodice osiguranika smatraju se: 1. supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici), Članovi porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana stiču prava na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti ličnim radom odnosno poljoprivrednom djelatnošću.   Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog supružnika potrebna je slijedeća dokumentacija:   - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci; -  prijavnice iz Cips-a za osiguranika i supružnika; - uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani, ja sam promjenila mjesto prebivalista , a i prezime. Zivjela sam u Zenici al sam sad se prebacila u opcinu Novo Sarajevo da bih mogla ovdje ici i doktoru. Sad sam kupila novu zdravstvenu knjizicu i firma u kojoj radim udarila mi je pecat na mjesto osiguranika. Znam da trebam poslije toga doci do Vas da mi ovjerite knjizicu, ali me zanima jel trebam ja ispunit ove licne podatke ili trebam Vama dostavit neke licne dokumente da to popunite?
Amila, 17.03.2016
Odgovor: Podatke u knjižici će Vam odštampati šalterski službenici u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Potrebna dokumentacija je Prijava o mjestu prebivališta (cips).
Pitanje:    Postovanje, Trenutno lezim na Neuroloskoj klinici klinickog centra Sarajevo i od srijede primam kortikosteroidnu terapiju koju sam morala licno da kupim jer je od 29.02 kad sam dosla u bolnicu nema u bolnickoj apoteci. Naime, imam dg multipla skleroza SP forma i ta terapija se nama oboljelim daje kad imamo pogoraanja i bolnica bi je teebala uvijek imati. U apoteci smo dobili informaciju sa se lijek moze refundirati ali mi osoblje bolnice uporno govori da nikad nisu imali taj obrazac za refundieanje. Kako je to moguce kad je to osnovna rerapija ove bolnice? Moze li se ista uraditi povodom ovog slucaja? Unaprijed hvala
Merima, 17.03.2016
Odgovor: Zavod zdavstvenog osiguranja ne refundira sredstva za lijekove za vrijeme boravka osiguranika u bolnici zato što snosi troškove kompletnog liječenja pa samim tim i potrebne lijekove. Obaveza bolnica je da nabave lijekove potrebne za Vaše liječenje.
Pitanje:    Da li se placa i koliko operacija skolioze tj ugrađivanje implantanata za dijete koje ima 17 godina i koje je redovan ucenik srednje škole i zdravstveno osigurano?
Hana, 17.03.2016
Odgovor: Operacija skolioze za dijecu ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Duze od mjesec dana pokusavam u laboratoriji UKC na Kosevu, izvaditi krv radi utvrđivanja tromjesecnog prosjeka secera u krvi, obzirom da mi je iznenada povecan. Do danasnjeg dana ne uspjevam, jer nemaju reagensa. Da li zbog takve situacije mogu analizu krvi izvrsiti na drugom mjestu, odnosno u privatnoj laboratoriji, a na teret zdravstvenog osiguranja. Ako mogu, na koji nacin? LP
Melka, 17.03.2016
Odgovor: Pomenutu analizu možete izvršiti u privatnoj laboratoriji a Zavod zdravstvenog osiguranja će Vam refundirati sredstva utrošena za pomenutu uslugu.Zahtjev za refundaciju sredstava dostavite na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu KCUS-a da se pretraga ne radi potpisanu od strane Generalne direktorice, orginalni račun iz laboratorije gdje je izvršena usluga,te kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Mom sinu koji je šesnaestogodisnji ucenik ukazana je prva medicinska pomoc( ima osnovno zdravstveno osiguranje, imao je uputnicu i dovezen kolima hitne pomoci) u zdravstvenoj ustanovi izvan naseg Kantona, te smo platili troskove prve pomoci u iznosu od 40,00KM. Da li pomenute troskove mozemo refundirati od ZZO u Kantonu gdje nam je prebivaliste?
Mima, 16.03.2016
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 7/02), regulisano je pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima kad takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Za refundaciju sredstava potrebno je ovom Zavodu podnesete pisani zahtjev, priložite original fiskalni račun ili original nota račun zdravstvene ustanove koja vam je pružila zdravstvenu usluge i nalaz i/ili mišljenje ljekara iz ustanove u kojoj je pružena usluga.
Pitanje:    Poštovani, doktorica koja mi vodi trudnoću uputila me je na DIP da uradim dabl test, međutim na DIPu nisu imali reagense...Dali su mi neki papir kako bi mi refundirali troškove ako ovaj test uradim u privatnoj praksi. Ljubazno Vas molim samo da mi kažete šta sve trebam priložiti uz ovaj zahtjev za refundaciju troška i gdje to trebam predati, jer sam test uradila u privatnoj laboratoriji. Hvala. Lijep pozdrav.
Almedina, 14.03.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju troškova za pomenutu uslugu možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev treba priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu KCUS-a da ne rade pretragu potpisanu od strane Generalne direktorice,originalni račun zdravstvene ustanove gdje je izvršena pretraga,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting