Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju, da li bih mogao podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova prenatalnog testa Tranquility, koji je moja supruga po preporuci nadležnog ljekara morala uraditi tokom trudnoće u junu 2015. godine. S ovim u vezi, bili smo prinuđeni da zbog navedenih razloga izvršimo Tranquility test, koji se radi u Švicarskoj posredstvom firme Family plus d.o.o. Sarajevo i košta 690 EUR. Naime, predmetni test je morala uraditi iz razloga što je zbog starosne dobi spadala u grupu visokorizičnih trudnica, kao i zbog visokog rizika za zdravlje i fizionomiju ploda. Nadležni ljekar je izričito zahtijevao da se uradi ovaj vid prenatalnog testa, zbog navedenih razloga, kao i zbog toga što Duble i Triple testovi ne bi bili dovoljno pouzdani, a test Aminocinteze bi bio rizičan po plod i majku. Da li postoji mogućnost, da se na temelju zahtjeva refundira barem dio navedenih troškova i koju dokumentaciju bi eventualno bilo potrebno priložiti. Hvala lijepa.
Zdenko, 14.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge izvršene van RBiH.
Pitanje:    Postovani ,Ljubazno molim da mi odgovorite na slijedece pitanje,Radi se o tome da mi je sestra dugo godina zaposlena u jednoj privatnoj firmi u Sarajevu i nazalost zdravstveno osiguranje se ne uplacuje vec duze vrijeme.Zbog smanjena obima posla dobila je otkaz,E sad buduci da se zdrav. osiguranje nije uplacivalo tokom radnog odnosa da li ce ona imati pravo na redovno zdravs.osiguranje nakon radnog odnosa? Hvala
Aida, 14.03.2016
Odgovor: Ukoliko osiguranik nije vlasnik firme preko koje je osiguran, osoba koja dobije otkaz, prijavit će se na Službu za zapošljavanje u roku od 30 dana i preko iste ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.  
Pitanje:    Poštovani, Da li doktor može da pacijentici da pravo na privremenu spriječenost za rad - bolovanje, samo na osnovu Nalaza iz privatne ambulante.
Mirela, 14.03.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine, koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovani, evo vas pokušavam dobiti cijelo jutro i osim prebacivanja na pravnu službu, nisam uspjela bilo kakve informacije dobiti od vas. Zato vas ovim putem pitam i nadam se da ćete mi moći pomoći. Tražim check listu dokumenata i koraka koje moram napraviti da bi dobila zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo. Ja radim u Sarajevu bila sam prijavljena u Mostaru i sad hoću da se prebacim ovdje na zdravstveno osiguranje. Molim vas da mi kažete kako to mogu uraditi, koji dokumenti su mi potrebni, gdje trebam otići i ostale stvari koje su mi potrebne kao građanki ovog Kantona da bi mogla da ostvarim svoje legitimno pravo na zdravstveno osiguranje. Hvala unaprijed na podršci pri ovome, ako ne čujem od vas, sljedeći korak su mi mediji, jer ja imam kontinuiranu terapiju koju moram zavrsiti u ponedeljak a ne mogu ništa uraditi jer se vi ne javljate na telefon. Lijep pozdrav, Nerina
Nerina, 11.03.2016
Odgovor: Prije svega potrebno je da izvršite prijavu prebivališta u Kantonu Sarajevo, jer se u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Odjava i prijava osiguranika je u nadležnosti Porezne uprave FBiH. Nakon što Vaš poslodavac – obveznik uplate doprinosa, izvrši prijavu u nadležnu navedenu ustanovu,  ista će nakon par dana biti vidljiva u sistemu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ovjera zdravstvene legitimacije odnosno korištenje zdravstvene zaštite uslovljava se redovnom uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje. Nakon što prijava osiguranika bude u sistemu Zavoda (a to možete provjeriti u bilo kojoj poslovnci Zavoda) moguće je izvršiti ovjeru zdravstvene legitimacije. Dalje upute možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Postovani, dali osoba sa prebivalistem i zdravstvenom zastitom ostvarenom na podrucju ZE-DO Kantona ima pravo na porod u Poridilistu u Sarajevu? Zahvaljujem unaprijed
Enes, 11.03.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju pravo na zdravstvenu zaštitu se ostavruje prema mjestu prebivališta lica.     Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona.
Pitanje:    redovan sam student prije mjesec razbolela sam se i primala neke inekcije koje kostaju 1300 KM,platila sam,drzavljanin sam Srbije kako da te pare naplatim.Hvala
Arzijada, 11.03.2016
Odgovor: Prije svega potrebno je da ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo. S obzirom da niste dali Vaše lične podatke, ovu činjenicu trenutno nismo u mogućnosti utvrditi. Pored statusa osiguranika ovog Zavoda potrebno je da imate odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, te da se lijek koji ste kupili nalazi na jednoj od listi lijekova koja se primjenjuje. Ukoliko ispunjavate uslov statusa osiguranika ovog Zavoda molimo da podnesete pisani zahtjev ovom Zavodu sa priloženom potpunom medicinskom dokumentaciju, original fiskalnim računom kao dokaz kupovine lijeka.
Pitanje:    Poštovani Želim da prijavim sebe i članove svoje porodice na obavezno zdravstveno osiguranje. U periodu od 01.06.2004 do 21.02 2008 bio sam uposlenik firme Nimix doo Gradačac, od 22.02.2008 zaposlen sam u firmi Reca doo Sarajevo. Za zadnju godinu rada u firmi Nimix nisu izmirene obaveze poslodavca prema Zavodu za zdravstveno osiguranje. Pokušao sam se prijaviti zadnji puta u novembru 2014. Izvadio sam tada uvjerenje o radnom stažu i rečeno mi je da sam popunim obrazac ZO2 uz izjavu da ne mogu doći do poslodavca, što jeste tačno. Sadašnji poslodavac mi od prvog dana redovno izmiruje obaveze za zdravstvo a ja i moja porodica smo bez zdravstvenog osiguranja. Molim pomoć da ostvarim svoje pravo. Pozdrav, Ernest
Ernest, 11.03.2016
Odgovor: Uvidom u službenu evidenciju Zavoda utvrđeno je da je dana 25.02.2016. godine zaprimljen Vaš zahtjev broj 02-4215/16 sa sadržajem kao i u Vašem pitanju koje ste postavili putem maila. U evidenciji Zavoda je navedeno da se na osnovu listing PIO izvrši odjava sa firme NIMIX sa danom 22.02.2008. godine i da se izvrši prijava sa 22.02.2008. godine na obveznika RECA DOO. S obzirom na navedeno potrebno je dođete u poslovnicu Zavoda sa obrascem za odjavu i prijavu sa osiguranja, te će kolege referenti postupiti po Vašem zahtjevu.
Pitanje:    Postovani, ovaj mjesec planiram uplatiti zdravstveno osiguranje po clanu 27. posto nisam osigurana. S obzirom da sam trudnica i da uskoro trebam razmisljati i o osiguranju djeteta (trenutno nije moguce obaviti osigranje preko oca) da li ovim dobrovoljnim osiguranjem ja mogu pokriti i osiguranje bebe ili za bebu moram napraviti posebnu uplatu? hvala na odgovoru
Mubina, 09.03.2016
Odgovor: Dijete se osigurava preko jednog od roditelja, tako da  Vi, kada ispunite zakonske preduslove za zaključivanje zdrvstvenog osiguranja prema članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, možete osigurati i dijete.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlen sam u javnom preduzeću i potrebna mi je informacija, da li postoji mogucnost da suprugu koja je strani državljanin i ima odobren privremeni boravak, i registrovana je pri poreskoj upravi sa novim JMBG, prijavim na moje zdravstveno osiguranje? Unaprijed hvala,
Adnan, 09.03.2016
Odgovor: ·Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -                 Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.            Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .                       Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani, Ukoliko sam bila odsutna sa posla 1 radni dan (zbog bolesti) da li sam duzna dostaviti iskaznice poslodavcu za taj jedan dan? Hvala!
Sanela, 09.03.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru  porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting