Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, NA koji način se može regulisati zdravstveno osiguranje za osobu koja je predala zahtjev za penzionisanje , a koja neće , po svoj prilici, dobiti rješenje u narednih 6-10 mjeseci? Unaprijed hvala,
Šerifa, 21.01.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje dok isto ne ostvarite  kao korisnik penzije, možete ostavriti  kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju. (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Istim članom je   propisano ko se smatra članom osiguranika i ko ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  po osnovu srodništva. Takođe, članom 27 Zakona  propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ukoliko se odlučite na jednu od navedenih mogučnosti ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, s obzirom da sam zbog promjene radnog mjesta promijenila mjesto prebivališta iz jednog kantona u drugi, zamolit ću vas samo da mi navedete dokumetaciju neophodnu za prijavu zdravstvenog osiguranja u KS. Hvala.
Dženana, 20.01.2016
Odgovor: Obveznik uplate doprinosa podnosi potpisanu prijavu (JS3100) za upis u jedinstveni sistem nadležnoj ispostavi Porezne Uprave u roku od 7 dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika kod istog, ili od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje. PU vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me kako se može doći do obrazca ZO-PL kako bi predala dokumentaciju za refundaciju? Unaprijed hvala
Danica, 20.01.2016
Odgovor: Obrasce za refundaciju bolovanja možete kupiti u bilo kojoj poslovnici ZZOKS.
Pitanje:    Poštovani, student sam i primam penziju i preko nje sam i osigurana. Imam problem sa zubima, točnije dva su mi ispala, pa me zanima sta moje zdravstvo pokriva jer su ispadnuti zubi bili 4 i 5 tj na vidnom mjestu i voljela bi da mi se to sredi
Arnela, 19.01.2016
Odgovor: Probleme koje imate sa zubima možete riješiti u JU Dom zdravlja Sarajevo koji ima stomatološku službu.Potrebno je da se javite u Dom zdravlja gdje ste opredjeljeni i počnete sa liječenjem.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me postupak i cijena dragovoljnog zdravstvenog osiguranja? Unaprijed Vam hvala Lijep pozdrav
Antonio, 18.01.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          CIPS-ova prijavnica, Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani, interesuje me procedura za prijavu novorodjenceta ukoliko je roditelj zaposlen na zdravstveno osiguranje.Hvala
Omar, 18.01.2016
Odgovor: U jednu od poslovnica Zavoda, za prijavu novorođenčeta, potrebno je dostaviti: ovjeren obrazac za prijavu člana ZO-1, zdravstvenu knjižicu,rodni list djeteta i CIPS prijavnicu osiguranika.
Pitanje:    Poštovani molim vas da li se refundirana sredstva za Rogam prošle godine su predati papiri hvala vam puno.
Emina, 18.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za Rogam amp,iz razloga što Vam je iste trebala obezbjediti zdravstvena ustanova u kojo ste se liječili.
Pitanje:    Dobar dan, zanima me da li zdravstveno osiruganje krije troškove lječenja sa lijekom Interfenon u potpunosti ili samo djelimično? Hvala za odgovor. Aida
Aida, 18.01.2016
Odgovor: Lijek Interferon je dio Liste lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,te svoj upit proslijedite prema pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Poštovani, Dali kzzosa snosi troškove van tjelesne oplodnje u pojedinim privatnim klinikama? I ako snosi koje su to klinike sa kojima zavod ima ugovor? S poštovanjem,
Nidžara, 18.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira troškove vantjelesne oplodnje, iz razloga što isto ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li mogu refundirati troskove koje smo platili u drugom gradu za preglede i nalaze, bili smo u Brčkom, a prijavljeni smo u Sarajevu? Hvala!
Erna, 18.01.2016
Odgovor: Ukoliko se radilo o hitnom medicinskom slučaju možete podnjeti zahtjev za refundaciju, uz prilaganje originalnih računa, kopiju medicinskih nalaza , kopiju lične i zdravstvene legitimaciji. Zhtjev možete predati u bilo kojoj poslovnici ZZOKS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting