Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, došao sam u Sarajevo gdje ću kroz naredni period biti i smješten u ul.Josipa Stadlera. Do sada sam imao u prebivalište u Posavskom kantonu. Možete li me uputiti sto trebam činiti kako bih imao zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo i koja je procedura u ostvarivanju istog? Unaprijed vam zahvaljujem.
Ilija, 17.08.2018
Odgovor: Ukoliko niste zdravstveno osigurani po drugom osnovu, shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Pozdrav, zanima me sta je sve potrebno za prijavu novorodjenceta na obavezno zdravstveno osiguranje.
Ermin, 15.08.2018
Odgovor: Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, zdravstvenu legitimaciju, također, ovjerenu od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. Navedenu dokumentaciju, izuzev rodnog lista, kupujete u jednoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Poštovanje, interesuje me procedura nakon promjene prezimena i mjesta prebivališta zbog udaje. Osigurana sam preko Biroa za zapošljavanje opštine Centar.
Amina, 15.08.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam u Službi za zapošljavanje stave otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Molim vas da me obavjestite kako da dođem do zdravstvenog kartona za svog strica K. Envera koji je do 01.06.2018- e godine živio u Sarajevu Stari grad. Sada živi ovdje u Prijedoru i prijavljen je kao osiguranik po osnovu srazmjerne penzije.Kako se prijavio u porodičnu ambulantu u Dom zdravlja , ljekaru je potreban njegov karton radi istorije bolesti.
Jasminka, 15.08.2018
Odgovor: Zdravstveni karton Vašeg strica nije u posjedu ni u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Obratite se zahtjevom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi pojasnite razlog i zakonsku osnovu po kojoj ste mi uskratili inzulin za avgust (objašnjenje apotekara glasi da mi je Zavod zabranio podizanje inzulina Apidra do sredine septembra). Prema tvrdnji porodičnog ljekara, do obustave je došlo jer ste (i to na osnovu njenih naknadnih unosa podataka o dnevnim dozama inzulina, zasnovanim na posljednjim bolničkim podacima) "sračunali" da mi je dosadašnja količina Apidre "previše" i da je treba smanjiti. S obzirom da sam u međuvremenu spoznao da moj slučaj nije izolovan, nego da je masovna pojava uskraćivanja osnovnog i praktično jedinog lijeka za održavanje dijabetičara u životu, molim Vas da mi pojasnite da li u tom matematičkom uskraćivanju lijeka glavnu riječ vode laici ili stručna lica, koja znaju da doze inzulina koje se primaju u bolnici nisu ni blizu onima koje se uzimaju u "vanjskom svijetu", gdje je stres višestruko veći, a uslovi za pridržavanje svih normi dijabetičarskog životnog režima neuporedivo slabiji, pa je samim tim i potreba za inzulinom veća (pritom, svakom iole stručnom je nesumnjivo vrlo jasno da se nakon 22 godine ovisnosti o inzulinu potreba za njim niukom slučaju ne može smanjiti, već, naprotiv, samo povećati). Sudeći prema rigoroznosti Vaših postupaka, evidentno je da ne uzimate u obzir ni činjenicu da su jednokratna inzulinska penkala sklona lomljenju, ponekad i gubljenju, a nije rijedak slučaj ni da su djelimično ili potpuno neispravna, tako da je ograničavanje mjesečne doze vođenje čistom matematikom izuzetno bahato, neprofesionalno i u krajnjem, po pacijente po život opasno. Na kraju, podsjećam Vas da taj uskraćeni inzulin Vi meni ne poklanjate, nego mi ga izdajete kao uslugu koju sam platio i plaćam već četvrt decenije kroz doprinose za zdravstvo. Ujedno, pitam se i šta je uzrok tolike rigoroznosti - bojazan da ću inzulin zloupotrijebiti preprodajom - kome, kada svi dijabetičari imaju pravo na inzulin, i zašto - da bih sebi ugrozio život manjkom inzulina za vlastite potrebe. Ili je cilj riješiti se dijabetičara uskraćujući im jedino sredstvo za produžavanja života - prvo ste nam uskratili infuzije Berlithionom, zatim i Belithion tablete, sada nam smanjujete doze inzulina i na kraju ćete nam ga potpuno ukinuti? Pozdrav, Armin
Armin, 15.08.2018
Odgovor:   Zahtjev za skidanje ograničenja na inzulin trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju na osnovu koje bi komisija koja se sastoji od ljekara  Zavoda izvršili eventualnu korekciju zabrane.
Pitanje:    Imam pitanje vezano za abdukcione gace po Grafu.. Naime ne mogu se nabaviti ovdje pa ako ih nabavim iz Njemačke dali mogu refundirati kod vas ulozeni novac.. Unaprijed hvala
Almedina, 13.08.2018
Odgovor: Imate pravo na refundaciju predmetnog medicinskog sredstva, s obzirom da je isti propisan Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 38/07, 29/08 i 40/14). Kako biste ostvarili pravo na refundaciju novčanih sredstava utrošenih za nabavku predmetnog medicinskog sredstva potrebno je da uz zahtjev dostavite i original fiskalni račun kao i original Potvrdu o potrebi ortopedskog-sanitarnog pomagala, koju izdaje ovlašteni ljekar, a koji na osnovu medicinske indikacije utvrđuje da osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo propisano navedenom Uredbom. Potvrdu je potrebno ovjeriti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Napominjemo da osigurano lice ima mogućnost refundacije sredstava do iznosa cijene koju plaća ZZO KS za predmetno medicinsko sredstvo.
Pitanje:    Poštovani, i sin i ja imamo elektronsku zdravstvenu knjižicu.Molim Vas za info da li i pored toga treba vršiti ovjeru starih zdravstvenih knjižica? Unaprijed zahvalan na odgovoru Denis
Denis, 13.08.2018
Odgovor: Staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati i nositi jer sve potrebne podatke sadrži EZK. Uvođenjem EZK omogućena je bolja i sigurnija razmjena medicinskih podataka među ljekarima. Prednost ovih kartica je u efikasnijem naručivanja pacijenata, prijenosu podataka u zdravstvenom sistemu te izdavanju elektronskog recepta. Također, jedna od prednosti je i ta da pacijenti mogu koristiti usluge zdravstvenih ustanova i apoteka bez potrebe ovjeravanja zdravstvene knjižice svaki mjesec. Osiguranicima kojima ne budu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje neće imati pravo na zdravstvenu zaštitu sem u hitnim slučajevima, što znači da će službe unutar Zavoda vršiti kontrolu uplata i elektronski produžavati ili blokirati kartice.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite da li imam pravo na refundaciju troškova operacije u Sloveniji. Naime radi se o jednoj ginekološkoj operaciji, koju nije moguće izvršiti u Sarajevu laparaskopski već samo na klasičan način. Šta mi je potrebno da bih podnijela zahtjev za refundaciju troškova operacije. Osigurana sam u ZZOKS. Srdačan pozdrav, Maida
Maida, 13.08.2018
Odgovor: Odredbama Pravilnika o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, propisani su uslovi u vezi ostvarivanja prava na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu. Član 3 navedenog Pravilnika između ostalog propisuje da pravo na novčanu pomoć za obavljenje medicinske usluge van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica ZZO KS na osnovu konzilijarnog mišljenja odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Konzilijarno mišljenje ne može biti starije od 6 mjeseci. Pravo imaju osigurana lica ukoliko od liječenja do podnošenja zahtjeva nije prošlo više od 3 mjeseca. Član 7 navedenog Pravilnika propisuje obaveznu dokumentaciju koju osiguranik treba priložiti uz zahtjevi to: kopija ovjerene zdravstvene legitimacije, otpusno pismo ili nalaz, mišljenje ljekara specijaliste odnosno medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje tešku bolest koju treba liječiti, račun za obavljene usluge, po potrebi i drugu relevatnu dokumentaciju, te konzilijarno mišljenje o potrebi odlaska na liječenje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod nema zaključen ugovor ili inostranstvo, ovjereno od strane generalnog direktora odgovarajuće zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za jednu informaciju, pomoć. Koja procedura, papirologija mi je potrebna da svoju kćerku prebacim sa očevog na svoje zdravstveno osiguranje? Hvala unaprijed
Aiša, 09.08.2018
Odgovor: Za prijavu na osiguranje člana osiguranika potrebno je da Vaš poslodavac popuni ZO1 (obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje koji možete uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda), također Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju. Nakon popunjavanja ZO1 obrasca, jedan primjerak donosite u poslovnicu Zavoda i referent zdravstvenog osiguranja vrši prijavu člana na zdravstveno osiguranje, te je moguća i ovjera zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, Uradila sam HSG (histerosalpingografiju) radioloski snimak jajovoda na privatnoj poliklinici u iznosu 300 KM. Vodim se na evidenciji Biroa kao nezaposlena osoba i zdravstveno sam osigurana. Da li imam pravo refundacije dijela troskova? Hvala Lp
Amela, 09.08.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama u slučaju da se isti nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama, odnosno ustanovama sa kojima Zavod ima zaključen ugovor o pružanju usluga. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, ili dokaz da postoji duga lista čekanja za obavljanje predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting