Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani molim vas za iformaciju nemam zdravstveno osigurane Nije mi ovjerena knjizica zanima me dali je moguce kod nas Ovjeriti knjizicu na dan da se plati naravno hvala lp
Jasmina, 04.04.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, kao bh državljanini a student u Hrvatskoj, kako mogu doći do dodatnog zdravstvenog osiguranja, tipa potvrde bh/hr 3 na duži period? Hvala.
Arnela, 04.04.2018
Odgovor: Za izdavanje obrazca BH/HR 3 potrebno je dostaviti Izvod iz medicinske dokumentacije (preuzimate kod svog ljekara porodične medicine) , popuniti zahtjev za izdavanje obrazca u poslovnici ZZO KS Novi Grad Novo Sarajevo te dostaviti potvrdu o redovnom studiju u Republici Hrvatskoj. Nakon podnošenja zahtjeva u roku 7 radnih dana možete preuzeti svoj BH / HR 3 obrazac .
Pitanje:    Poštovani, zanime me da li postoji mogućnost refundiranja novca za sunet bebe, pošto ne postoji mogućnost da se suneti u državnoj bolnici. Unaprijed hvala.
Meliha, 03.04.2018
Odgovor: Članom 40 Zakona o zdravstvenom osiguranju  propisano je da ako osigurano lice koristi zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama sa kojim kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja nije sklopio ugovor iz člana 37  ovog Zakona, osigurano lice će samo snositi troškove liječenja, osim u slučaju ako se radi o zdravstvenoj intervenciji u hitnom slučaju. Shodno navedenom, ukoliko posjedujete medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje hitnost procedure, možete podnijeti zahtjev ovom Zavodu.
Pitanje:    Poštovani, u mjesecu decembru sam predao zahtjev za refundaciju troškova za mog oca Ganić Fahrudina iz Gračanice. Naime radi se o hitnoj operaciji zamjena jedne srčane valvule. Obzirom da je za istu dobio saglasnost bio je prinudjen da se hitno operiše jer mu je dijagnoza bila visoke hitnosti. Nakon operacije prilozio sam zahtjev za refundaciju troskova i uz isti prilozio racun. Molim odgovor. Hvala.
Damir, 02.04.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284 ili 725-316.
Pitanje:    Postovani, da li ja mogu da uplacujem sebi zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH, ako imam stalni radni odnos i redovno uplacivano zdravstveno osiguranje u RS?
Danko, 02.04.2018
Odgovor: Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete prema mjestu prebivalista.
Pitanje:    Poštovani, Na koji način neko ko je zaposeln u firmi čije se sjedište nalazi u RS, a posao obavlja u KS i ima prebivalište u KS moze ostvariti pravo na zdravstveno osigurnje i ovjeru knjižice? Pozdrav  
Ana, 02.04.2018
Odgovor: Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, koji poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike sa prebivalištem u Federaciji podnose prijavu prema sjedištu te poslovne jedinice u Federaciji, dok obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske za  zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji podnose prijavu prema prebivalištu zaposlenika. Dakle, poslodavac popunjava i ovjerava obrazac JS3100, koji se moze preuzeti na web stranici Porezne uprave FBIH, kao i zdravstvenu legitimaciju u rubrici predviđnoj za to, a koja se moze kupiti u jednoj od nasih ispostava, nakon cega se navedeni obrazac dostavlja Poreznoj upravi FBiH prema sjedistu poslovnice u FBIH odnosno prema mjestu prebivalista zaposlenika, a zdravstvena legitimacija se, a po proteku dva dana od dana dostavljanja gore navedenog obrasca mjesno nadleznoj ispostavi Porezne uprave FBiH, dostavlja referentu zdravstvenog osiguranja u jednoj od nasih ispostava radi popunjavanja  i ovjere iste.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za hitnu pomoč pri imformacij dali je ikako moguče obaviti i gdje vaginalnii pregled trudnice prvo bitno da se ustanovi trudnoca i obavi prvi pregled trudnici koja je na birou bez osiguranja dali i koliko se placa taj pregled? molim vas za pomoc, hvala unaprijed na odgovoru
Aiša, 29.03.2018
Odgovor: Kako niste zdravstveno osigurani pregled možete obaviti u jednoj od privatnih ginekoloških ordinacija.
Pitanje:    Postovani, Da li imamo sporazum sa hrvatskom sto se tice socialnog osiguranje? Da li mogu da koristim moje zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj?
Bulent, 29.03.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04).Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5.Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani Hočete li ikada i kda raspisivati tender ili javnu nabavu u pružanju usluga internističkih ordinacija za usluge u ultra zvuku abdomena, gastroskopiji, EKG srca i mozga, kolonoskopiji.??????? LP Primarijus Dr mr sce. Dijana J. specijalista internista
Dijana, 29.03.2018
Odgovor: Ranije smo odgovorili na Vaše pitanje.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju. Da li je potrebno nove elektronske knjizice-kartice ovjeravati?
Adnan, 29.03.2018
Odgovor: Zdravstvene elektronske kartice se ne ovjeravaju.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting