Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani,da li zavod refundira troškove za lijek gonal koristen u postupku vto?
Erma, 07.06.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za proces potpomognute oplodnje i terapiju korištenu u samom procesu potpomognute oplodnje.
Pitanje:    Postovani Da li zavod vrsi refundaciju sredstave za lijek za potpomognutu oplodnju Gonal F? Pozdrav
Samra, 07.06.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za proces potpomognute oplodnje i terapiju korištenu u samom procesu potpomognute oplodnje.
Pitanje:    Postovani/a, Da li mogu osigurati sina od sadasnje supruge koji nije bioliski moj sin. Ima 19 godina,.student je elektrotehnike. Ja sam zaposlen i doprinosi se redovno uplacuju. Lp Eli
Eli, 05.06.2017
Odgovor: Možete i to na slijedeći način. Neophodno je da kupite ZO-1 obrazac i zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naših poslovnica, i da navedenu dokumentaciju dostavite Vašem obvezniku uplate doprinosa (poslodavcu), radi popunjavanja i ovjere istih.Slijedom čega je potrebno da navedenu dokumentaciju podnesete u jednu od naših poslovnica radi prijave člana na Vaše osiguranje. Uz navedenu dokumentaciju je potrebo priložiti rodni list djeteta, Vaš vjenčani list na uvid i potvrdu da je dijete redovan student.
Pitanje:    Pozdrav, uskoro navrsavam 26. godina i istice mi zdravstveno osiguranje. Jos uvijek sam redovan student. Koja je procedura kako bih i dalje mogao da budem zdravstveno osiguran? Unaprijed zahvalan
Kenan, 05.06.2017
Odgovor: Potrebno je da se odjavite sa zdravstvenog osiguranja kao član porodice i da podnesete zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, kao studentu preko 26. godina starosti. Uz zahtjev je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: Uplatnicu na iznos od 20 KM, Uvjerenje Porezne uprave da nemate tekućih osiguranja, prijavnica Cipsa i potvrda da ste redovan student.
Pitanje:    Poštovani, postoji li mogućnost refundacije troškova pregleda iz drugog kantona ?
Zana, 05.06.2017
Odgovor: Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima. Ukoliko se radilo o pružanju zdravstvenih usluga u hitnom slučaju, vrijednosti do 300 KM možete podnijeti zahtjev za ref. troškova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvod iz medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove u kojoj je pružena usluga, original račun, fotokopiju cipsove prijave o prebivalištu i fotokopiju zdravstvene legitimacije. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, radim u Njemačkoj a zaposlen sam u BiH. Radi izbjegavanja plaćanja poreza u Njemačkoj tražili su mi da dostavim A1 obrazac. Taj obrazac ne postoji u BiH. Da li postoji neki drugi obrazac koji mijenja A1? Hvala!
Enes, 02.07.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca obratiti se Federalnom zavodu zdravtsvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Dijete 100% invalid prve grupe, radili smo pregled očiju u privatnoj poliklinici Svjetlost, ustanovljeno je da ima dioptriju i cilindre i da mu trebaju naočare. Kako da dobijemo iste preko socijalnog, neki vid subvencije? Hvala
Vedrana, 02.06.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju: -djeca do 7 godina -redovni učenici do 18 godina -redovni studenti do 26 godina Da bi ostvarili navedeno pravo morate se javiti specijalisti oftalmologu koji će popuniti za to propisan obrazac a sa istim će te se javiti u jednu od poslovnica ZZOKS.
Pitanje:    Postovani, za potrebe lijecenja doktor mi je prepisao lijek kojeg nema u BiH. Lijek kupujem u Njemackoj te ga placam 180e po dozi. Da li postoji nacin refundacije troskova i na koji nacin? Napominjem da imam uredno zdravstveno osiguranje. Lp Ivana
Ivana, 02.06.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za nabavku lijeka koji nije dio Odluke o listi lijekova KS možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran lijek u terapiji,originalni račun za kupljeni lijek te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, postoji li način da se lijek Minirin (DDAVP) tablete dobiju preko zdravstvenog osiguranja (jedna kutija košta 101KM)? Također, molim Vas da mi kažete gdje se može naći zahtjev za refundaciju u slučaju obavljenih pregleda u privatnoj ustanovi, i predaju li se dokumenti u Zavod u Ložioničkoj 2? Hvala lijepo.
Amela, 02.06.2017
Odgovor: Pomenuti lijek nije dio Odluke o listi lijekova KS te i finansiranje nije na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja.Zahtjeve za refundaciju možete naći u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, potrebno mi je izdavanje medjunarodnog ljekarskog uvjerenja za vizu Kine. Da li je to moguće dobiti u sklopu KZZOSA?
Mladen, 01.06.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da je potrebno da se obratite nekoj od zdravstvenih ustanova u KS za dobivanje predmetnog ljekarskog uvjerenja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting