Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Imam uspostavljenu dijagnozu Hodkinov limfom-nodularna limfocitna predominacija CS IIIA; infiltracija slezene. Živim u Mostaru rođen sam 1963. god. Da li mogu ostvariti preko zdravstvenog osigurati nabavku i plaćanje skupog lijeka Mabthera (potrebna doza lijeka 6x 700 mg ukupno 4200mg) koji mi se zbog uspješnog liječenja preporućuje prije klasične kemoterapije. Unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovoru
Ivica, 20.08.2015
Odgovor: Da ostvarite svoje pravo na terapiju lijeka Mabthera morate se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH iz razloga što se navedeni lijek finansira pomenuti Zavod.
Pitanje:    Na koji nacin moze strani drzavljanin ostvariti zdravstveno osiguranje kod PIO u FBiH.
Axnan, 20.08.2015
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.     Potrebna dokumentacija: -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -                 Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.  Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .   Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.  
Pitanje:    Postovani:Trenutno sam u radnom odnosu,dao sam otkaz zanima me da li mogu da se prijavim na biro za zaposljavanje i da li mogu imati zdravstveno osiguranje i novcanu naknadu stim da mi nije sve uplaceno mislim na penzisko i zdrastveno a u radnom sam odnosu skoro devet mjeseci.hvala.
Amel, 18.08.2015
Odgovor: Obratiti se Zavodu za zapošljavanje po mjestu prebivališta, oni su nadležni za utvrđivanje vašeg statusa. (Zakon o zdravstvenom osiguranju o konkretno navedenom slučaju kaže da status osiguranika stječu: -član 19,tačka 12. = “ nezaposlena lica koja su prijavljena Zavodu za zapošljavanje ako su: -se prijavila 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu ovog Zakona”
Pitanje:    Poštovani !Da li moj sin ima pravo na zdrastveno osigurane iako je nezaposlen ima 35 god i verifikovani je ovisnik od 2002 god sa Dg F 11.2 . koju je izdala J.U. Zavod za bolesti ovisnosti ?Unaprijed hvala na odgovoru !
Nura, 18.08.2015
Odgovor: Ima ako ispunjava jedan od osnova  zdravstvenog osiguranja, kao radni odnos, član porodičnog domaćinstva, boračko invalidska zaštita, član 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, putem Kantonalnog ministarstva za socijalnu skrb.
Pitanje:    Postovani, bila sam 15 mjeseci na bolovanju nakon toga upucena na ocjenu radne sposobnosti. Komisija je donijela odluku da sam invalid drugeog stepena. U firmi sam prerasporedjena na drugo radno mjesto za koje se ne osjecam sposobnom. Mozete li mi pojasniti pod kojim uvjetima mogu produziti bolovanje i da li moram prihvatiti to ponudjeno radno mjesto da bih ostala uposlenica firme? Da li moja firma ima ikakve povlastice na osnovu moje invalidnosti?
Faiza, 18.08.2015
Odgovor: Razmatrajući sadržajno Vaše pitanje, isto bi ste trebali uputiti Federalnom Zavodu PIO-MIO , te Kantonalnoj inspekciji rada.
Pitanje:    Interesuje me jel postoji neki zakon o zdravstvenoj zaštiti porodilja ukoliko poslodavac ne uplaćuje doprinose? Kako to da se ne sankcionisu firme koje ne plaćaju doprinose nego im se dopusta dalje poslovanje? Pozdrav
Admira, 18.08.2015
Odgovor: Krivični zakon FBiH, u Glavi XXIV, propisuje odgovornost za lica koja povrede ili zlouporabi prava iz socijalnog osiguranja (Član 282 i 288). Tužilaštvo kantonalnog nivoa nadležno je za postupanje, a prijave mogu podnijeti fizička-oštećena lica, kao i Porezna uprava FBiH.
Pitanje:    Poštovani, Suprug radi u autoservisu, i do sada mu je knjižica ovjereavana svaki mjesec dana. Vaša službenica vezano za upit da li se ista može ovjerit na period duži od mejsec odgovorila pozitivno uz obrazloženje da se mora samo podijeti zatjev. Interesuje me da li takav zahtjev za produženje ovjere zdravstvene legitimacije podnosi on kao nasilac osiguranja ili njegov poslodavac?
Amna, 18.08.2015
Odgovor: zahtjev za ovjeru zdravstvene legitimacije na period od tri mjeseca podnosi poslodavac koji redovno izmiruje doprinose za zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li moj suprug koji je ne zaposlen i nalazi se na birou (ali nema pravo na zdravstveno) ima pravo zdravstvenog osiguranja preko mene (supruge), obzirom da se ja nalazim u stalnom radnom odnosu i imam zdravstveno. I u koliko postoji ta mogucnost, sta je potrebno od dokumentacije? Da li se prijava vrsi u Zavodu zdravstvenog osiguranja ili preko Porezne uprave FBiH? Hvala, Lijepo pozdrav, Elma
Elma, 18.08.2015
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a utvrđuje se u pet poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Za prijavu na zdravstveno osiguranje supružnika, potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci, -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani, Sta je potrebno da se obnovi dobrovoljno zdravstveno osiguranje,na osnovu čl.27 ZZO? Trudnica sam,a zbog bolesti u porodici,te samim tim finansijskih nemogucnosti,prinudjena sam bila da prekinem sa uplatama,i na taj nacin izgubim pravo na zdravstveno osiguranje. Kakvi su uslovi za nastavak uplacivanja,kako bih mogla bez problema dobijati zdravstvene usluge.
Senida, 18.08.2015
Odgovor: Kako bi ponovo uspostavili pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije, potrebno je da  izmirivate postojeći dug, na način, u iznosima i rokovima koje bi sporazumno dogovorili sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, tako da, uz redovan doprinos, mjesečno uplaćujete i dio utvrđenog duga u ratama.
Pitanje:    Poštovani, moja prijateljica boluje od multiple skleroze i koristi mehanička kolica.Platno na sjedištu je pohabano i bilo bi potrebno promijeniti ga.Da li u Sarajevu postoji servis za opravku kolica u kojem se može dobiti i pomenuta usluga? Unaprijed zahvaljujem i lijepo Vas pozdravljam!
Amela, 17.08.2015
Odgovor: Servisiranje mehaničkih kolica vrši ovlašteni distributer istih .Potrebno je da se obratite na mjesto gdje ste podigli kolica te ćete dobiti potrebne informacije o daljem postupanju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting