Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Kako i pod kojim uslovima mogu postati osiguranik u Kantonu Sarajevo ako imam prebivalište u Tuzlanskom kantonu i mogu li biti osiguranik bez obzira da li se vodim na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba ili sam skinut sa te evidencije, jer ostvarujem više od maksimalno dozvoljnog prihoda tokom mjeseca?
Rasim, 23.02.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom. Drugo  kao nezaposleno lice, nije dovoljno da se samo  registrujete u nadležnom zavodu za zapošljavanje  već je potrebno da to učinite u precizno utvrđenim rokovoma koji su taksativno navedeni u članu 19 tačka 12 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine Federacije BiH''  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Prijavljena sam ali mi gazda ne zeli da uplati zdravstveno osiguranje i ne mogu da ovjerim knjizicu. Sta da radim ?
Amila, 22.02.2016
Odgovor: Imate pravo da se obratite nadležnoj inspekcij za rad. Ukoliko  se desi da Vam je hitno potreban pregled, možete  u jednoj od poslovnica Zavoda predati zahtjev za ovjeru uz priloženu medicinsku dokumentaciju, nakon čega će naše službe utvrditi da li se radi o hitnoj medicinskoj situaciji i biće Vam ovjerena zdravstvena legitimacija na određeni period, prema medicinskim indikacijama iz priložene medicinske dokumentacije.
Pitanje:    Postovanje..01.02.2016 potpisao sam ugovor sa Slovenackom firmom i preselio sam se sa familijom u Maribor.Prilikom pokusaja osiguranja na Slovenački zavod tražili su mi potvrdu o odjavi sa i kada smo odjavljeni sa kantonalnog zavoda Sarajevo...potvrda je potrebna za celu porodicu...da li je moguce mailom proslediti potvrdu???Hvala
Vitomir, 22.02.2016
Odgovor: Elektronskim putem nije moguće realizirati traženi zahtjev. Kako bi Vam mogli postupati po zahtjevu, potrebno je da se obratite pismenim zahtjevom i isti predate u jednoj od poslovnica ZZOKS, uz zahtjev Vam je potrebna kopija lične karte.
Pitanje:    Poštovani, moja kćerka treba da ima operaciju u Foči, jer tamo dolazi doktor koji je ranije operisao u Njemačkoj. Interesuje me kakve su procedure liječenja u drugom entitetu sa našim zdravstvenim osiguranjem? Da li možemo ostvariti neke pogodnosti? Da li ZZO snosi određene troškove liječenja, ležanja u bolnici u drugom entitetu itd.? Unaprijed hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav,
Sabina, 22.02.2016
Odgovor: Članovima 19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02), utvrđeni su uslovi i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Ukoliko se radi  o upućivanju osiguranoga lica na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osigurana, sem uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica, o potrebi  upućivanja na ispitivanje odnosno liječenje u Foču. Nakon pribavljenog mišljenja  stručnog tima doktora medicine  u kome se utvrđuje potreba za ispitivanjem i liječenjem u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi izvan kantona  u kome je to lice osigurano, izabrani doktor medicine  odmah  uputnicu sa mišljenjem stručnog tima doktora medicine dostavlja nadležnom organu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga je  lice osigurano, radi  davanja saglasnosti za to liječenje. Takođe  članom 25. Pravilnika utvrđeni su uslovi i postupak za upučivanje osiguranog lica na liječenje u zdravstvenu ustanovu na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritenih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ('' Službene novine Federacije BiH'' br.52/08 i 08/05). Shodno navedenom, prije svega potrebno je pribaviti konzilijarno mišljenje zdravstvenih ustanova sa kojima Zavod ima potpisan ugovor o pružanju zdravstvenih usluga u konkretnom slučaju, UKC Sarajevo, nadležne klinike i Opća bolnica Pri. dr. ''Abdulah Nakaš''  Sarajevo, da se predmetna operacija ne može izvršiti u navedenim ustanovama.
Pitanje:    Postovanje, studiram u Grazu a slomio sam prst u BIH jer sam na raspustu. U Austriji placam GKK osiguranje, pa da li znate moze li se naplatit odsteta jer nisam slomio u Austriji??? Hvala lijepo
Belmin, 19.02.2016
Odgovor: Obratiti se Vasem osiguranju u Austriji za eventualne naplatu odštete. 
Pitanje:    Molim vas da li mozete da mi posaljete "esencijalnu listu lijekova" . Na birou sam odjednom moram placati lijekove koje sam dobijao na bjeli recept. Hvala unapred.
Admir, 18.02.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova KS donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva zdravstva KS te će te pomenutu listu naći na strani Ministarstva zdravstva KS.
Pitanje:    postovani,Ja sam pacijent vec 15godina na Hemodijalizi i imam izrazene sve osnovne komplikacije ove teske bolesti,treba da trosim narednih 6mijeseci lijek MIMPARA 30mg koji kosta 400KM u Apoteke Sarajevo,ja vas ovim putem molim da mi pomognete na koji nacin ja mogu dobiti neku jednokratnu pomoc i na koji nacin mi mozete pomoci molim vas s obzirom da lijek nije na listi. A ja kao 100% invalidna osoba nisam u stanju sebi kupiti ovaj lijek bez kojeg je moj zivot ugrozen.. u nadi da cete mi pomoci...veliki pozdrav
Elvir, 18.02.2016
Odgovor: Potrebno je da svoj zahtjev pisanim putem uputite na Zavod sa kopmletnom  medicinskom dokumentacijom.
Pitanje:    Postovani , jos prosle godine sam predala zahtjev za povrat sredstava vezanih za lijecenje djeteta u drugom kantonu (tz kanton ) sa svom dokumentacijom , ali do danasnjeg dana nisam dobila nikakav odgovor . vladana ancic za dalia bibic lijecenje u TK sa svom prilozenom dokumentacijom i uplatnicama LP
Vladana, 18.02.2016
Odgovor: Na Vaš zahtjev je odgovoreno 26.08.2015.godine, tražena Vam je dopuna dokumentacije kojom se dokazuje hitnost u vašem slučaju.
Pitanje:    Sa klinike za neurologiju dobila sam preporuku da trebam koristiti banjsko lijecenje. Imam njihov prijedlog. Dali se kod Vas treba predati zahtjev sa njihovom preporukom i sta je jos potrebno od dokumentacije. Inace sam penzioner. Ako ne kod Vas u koju instituciju trebam predati zahtjev za banjsko lijecenje.Hvala unaprijed na odgovoru.S postovanjem,Durakovic Amra
Amra, 17.02.2016
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Lječilišta “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          - Klinike za ortopediju i traumatologiju          - Klinike za neurohirurgiju          - Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          - Klinike za bolesti srca i reumatizam,          - Pedijatrijske klinike,         -  Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Postovani,interesuje me ko je duzan radnici na porodiljskom odsustvu uplacivati zdravstveno i penziono osiguranje?poslodavac ili socijalno tj.drzava?lijep pozdrav.
Elma, 17.02.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj općinskoj službi u skladu sa prijavom prebivališta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting