Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, na koji način otac djeteta može nastaviti porodiljsko bolovanje, ako se majka vrati ranije na posao? Šta je potrebno od dokumentacije da otac nastavi porodiljsko bolovanje i da li ostvaruje pravo na porodiljsku naknadu 360 KM. Koja je nadležna institucija gdje je potrebno predati dokumente. Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Zina, 02.09.2015
Odgovor: Potrebno je da se u vezi porodiljske naknade, obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Postovani! U stalnom sam radnom odnos i trudna sam 4mj medjutim moj poslodavac vec godinama ne izmiruje obaveze pa me zanima dali ja kao trudnica imam neka prava na bespatno ljecenje. Hvala
Enida, 01.09.2015
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Shodno navedenom, članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi imali pravo korištenja obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira na zdravstveno stanje, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Poštovani da li zaposleni penzioner sa 40.g. radnog staža i navršenih 65.g.života,ostvaruje zdravstvenu zaštitu kao penzioner ili kao radnik, obzirom da mu se uplaćuju svi doprinosi kao ostalim radnicima, odnosno,da mu stečena prava iz PIO i zdravstvenog osiguranja ne mogu biti oduzeta zasnivanjem radnog odnosa. Unaprijed hvala za odgovor
Edina, 01.09.2015
Odgovor: Tumačenje propisa koji regulišu predmetnu materiju daje organ koji je i donio propise. Kako ovaj Zavod nije donosilac pomenutih propisa, ovim putem vam možemo prezentirati isključivo naše mišljenje o vašem upitu i to kako slijedi: Osiguraniku koji je navršio 40 godina penzijskog staža odnosno 65 godina života i koji je ostvario pravo na penziju, a zasnuje radni odnos  isplata penzije se shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, neće obustaviti, odnosno penzija će se takvim osiguranicima isplaćivati u skladu sa pomenutim zakonom. Bez obzira na činjenicu što je takav osiguranik ostvario pravo na penziju, ako zasnuje radni odnos, mišljena smo da poslodavac  kao obveznik uplate doprinosa, je dužan izvršiti prijavu na osiguranje po osnovu radnog odnosa i u vezi s tim izvršavati sve obaveze u pogledu uplate doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima.
Pitanje:    Postovani, dobila sam informaciju da mogu traziti povrat novca za mrezicu koja se koristi prilikom operativnog zahvata za bruh. Zanima me da li je to istina i ako jeste ko ima pravo na to i kome se obratiti? Hvala
Edisa, 31.08.2015
Odgovor: Refundaciju sredstava za mrežicu Zavod zdravstvenog osiguranja odobrava ukoliko je ista dio Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju u jednu od poslovnica Zavoda,uz zahtjev trebate priložiti medicinsku dokumentaciju o operativnom zahvatu orginalni račun o kupljenoj mrežici,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.  
Pitanje:    Postovani, dobila sam informaciju da mogu traziti povrat novca za mrezicu koja se koristi prilikom operativnog zahvata za bruh. Zanima me da li je to istina i ako jeste ko ima pravo na to i kome se obratiti? Hvala
Edisa, 31.08.2015
Odgovor: Refundaciju sredstava za mrežicu Zavod zdravstvenog osiguranja odobrava ukoliko je ista dio Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju u jednu od poslovnica Zavoda,uz zahtjev trebate priložiti medicinsku dokumentaciju o operativnom zahvatu orginalni račun o kupljenoj mrežici,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani, Pocetkom godine sam promijenila mjesto prebivalista (iz Zenice u Sarajevo), te sam svu dokumentaciju uredno azurirala u skladu s promjenom prebivalista. Danas sam u Zavodu za zdravstveno osiguranje KS htjela preuzeti obrazac za prijavu u ambulantu porodicne medicine, međutim službenica me nije pronasla u sistemu da sam osigurana. Inace radim u Zenici i doprinosi se uredno placaju, pa samim tim i doprinosi za zadravstveno osiguranje (uplacuju se u skladu sa zakonom i mojim mjestom prebivalista). Molim Vas da mi objasnite koja je procedura prijave u ambulantu u ovom slucaju i sta trebam dostaviti Zavodu KS da bih bila u sistemu? S postovanjem
Emira, 31.08.2015
Odgovor: Potrebno je da kod svog obveznika uplate doprinosa provjerite da li je izvršio odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zenice i izvršio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje u Sarajevu gdje sada imate prebivalište. Navedena odjava i prijava se vrši preko porezne  uprave prema adresi  stanovanja.
Pitanje:    Poštovani, Možete li mi reci koji je zakonski rok za refundacija novca datog za lijek? Zahtjev je predat prije tri mjeseca i jos uvijek očekujem rješenje za povrat novca. Hvala
Armina, 31.08.2015
Odgovor: Refundacija sredstava za lijek koji nije dio Odluke o listi lijekova KS nije zakonska obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Zavod u skladu sa svojim mogućnostima daje jednokratne pomoći osiguranicima u nabavci lijekova koji nisu dio pomenute liste.Dostavljene predmete razmatraćemo u narednom periodu u skladu sa finansiskim mogućnostima.
Pitanje:    POštovani, molim Vas za odgovor. Bila sam na bolovanju mjesec dana zbog čuvanja trudnoće, i prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, prema članu 47. vidjela sam da je poslodavac dužan da mi isplati 100% plaću, zbog komplikacija u trudnoći. Međutim, obračunali su mi 80% plaće, i iako sam rekla Direktoru za taj Zakon, on tvrdi da mi nisu dužni platiti 100%, iako u Pravilniku nemamo ništa navedeno za bolovanje. Da li je zaista poslodavac dužan isplatiti 100% neto plaću i da li se to odnosi na samo prva 42 dana u slučaju bolovanja zbog komplikacija u trudnoći ili ? Molim Vas za odgovor, i šta da radim dalje? Hvala.
Amra, 31.08.2015
Odgovor: Potrebno je da se u Vašem slučaju obratite nadležnom inspekcijskom organu.
Pitanje:    Postovani, 4.8.2015. bio sam na ocjeni radne sposobnosti te proglasen invalidom druge kategorije. Rjesenje o invalidnosti je dobio moj doktor porodicne medicine 10.8.2015. Na posao me je uputio 11.8.2015. tj. zatvorio mi bolovanje na kojem sam bio od 14.4.2015. U firmi su me preraspodjelili na radno mjesto koje mi jos vise pogorsava zdravstveno stanje jer sam zbog tog istog mjesta i otisao na bolovanje. Zbog pogorsanja zdravstvenog stanja da li je doktor duzan da mi ponovo otvori bolovanje mada ja jos nisam dobio rjesenje o invalidnosti na koje cu uloziti zalbu drugostepenoj komisiji?
Muhamed, 31.08.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    1. Ja sam operisan 2009 godine tako da su mi ugradjena 3 bajpasa, a 2014 na pregledu mi je odredjeno da ugradim i paysmeker što je i uredjeno. Tom prilikom odredjena mi je nova terapija, tako da su propisani novi lijekovi i to: lorista 50 i Lorista H-50" i sada plaćam učešće u cijeni a na ranije nisam plaćao. Isto tako propisan mi je "Betaserc" koji takodje plaćam. Kako to da kada se utvrdi da treba nove lijekove da se plaćaju a ne kao raniji za koje se nije plaćalo. 2. Moja supruga je praktično potpuno dementna, pa joj je specijalista propisao lijek "Memenatin 20", ali ga u apotekama nema nego samo od 10 mg. što znači treba uzeti dvije kutije od po 10 mg, a ona košta 44,60 km x 2 to je oko 90,00 km za jednu terapiju. Znači svjesno se radi da se kupuju dvije kutije kada se zna da se isti od 20 mg ne proizvodi.Nije li to udar na bolesne i nemoćne, kojisu od vas osudjeni na propast. 3. Nekoliko puta sam postavljao pitanje da li dementne osobe imaju pravo na tudju njegu i pomoć i kakva je procedura za ostvarivanje toga prava, ali vi u Zavodu se nikada niste udostojili da odgovorite na takve upite što znači da pred bolesnicima izbjegavate dati odgo vor da bih još više snašla nevolja. Moram da kažem da ste vrlo neodgovorni na poštene upite bolesnika, jer jednostavno ne želite da odgovorite, pa makar odgovor bio i negativan. Ja znam da ni meni na ove upite nećete dati bilo kakav odgovor, ali nekako sam mirniji kada imam mogućnost da postavim pitanja kao što su ova.
Čedo, 25.08.2015
Odgovor: Odluka o listi lijekova KS je u ingerenciji Ministarstva zdravstva KS,naime pomenuto ministarstvo imenuje Komisiju za lijekove a ista daje prijedlog liste koji Ministarstvo predlaže Vladi KS koja je i usvaja.Dakle, Zavod zdravstvenog osiguranja nema uticaj na formiranje liste u segmentu koji će od lijekova biti na listi kao ni o procentualnom učešću osiguranika.Da bi ostvarili pravo na tuđu njegu morate se obratiti Vašem porodičnom ljekaru koji će Vas dalje uputiti u institucije za ostvarivanje Vaših prava
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting