Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Da li Clexane, Utrogestan i folna kiselina idu na recept? Ili neke zamjene za te lijekove?
Ajvi, 17.02.2016
Odgovor: Za pomenute informacije morate se obratiti Vašem ljekaru porodične medicine.
Pitanje:    Postovanje, zanima me da li je moguce dobiti naocale preko zdravstvenog osiguranja ?
Amra, 17.02.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,korekciona stakla istandardni celuloidni armirani okvir za naočale se obezbjeđuju osiguranim licima i to za:djecu do 7god, za redovne učenike do 18 god. i za redovne studente do 26 god.
Pitanje:    Zdravo trudnica sam i proslo je vise od mjesec dana kako sam predala papire za povrat novca za injekciju Rhogam koju sam primila zbog trudnoce jer sam B Rh(D)- neg krvna grupa ja i muz smo na birou, ali jos uvijek mi nije doslo ni rijesenje. Zanima me koji problem moze biti predala sam sve papire uredno.
Amela, 17.02.2016
Odgovor: Novom Odlukom o pozitivnoj,bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo objavljenoj u Službenim novinama KS  br.39 od 8.10.2015. godine, a koja je stupila na snagu 16.10.2015. godine, Rhogam amp Vam je bila dužna nabaviti zdravstvena ustanova u kojoj se liječite.
Pitanje:    Imam zakazanu operaciju bruha ali sama moram kupiti mrezicu molim vas da li zdravstveno refundira kupnju mrezice s obzirom da imam zdravstveno osiguranje
Emira, 17.02.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za kupovinu mrežice za plastiku trbušnog zida.
Pitanje:    da li imam pravo na slusni aparat preko vaseg fonda? imam kubitak sluha na oba uha od 20 do 50%.imam 64 godine i penzioner sam.
Tea, 17.02.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,slušni aparat obezbjeđuje se osiguranim licima sa ukupnim gubitkom sluha po FS više od 60%,za lica preko 65 godina.
Pitanje:    Postovani do danas sam sam sebi uplacivao zdravstveno osiguranje, posto sam uspio da se zaposlim i poslodavac zeli da me prijavi morao bih odjaviti zdravstveno osiguranje koje sam sam sebi uplacivao. Moje pitanje je sta mi je potrebno da odjavim zdravstveno osiguranje. Unaprijed hvala na odgovoru.
Igor, 16.02.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Shodno navedenom, potrebno je da izvršite odjavu za obaveznog zdravstvenog osiguranja kod  nadležne ispostave Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, kako bi Vas firma kod koje ste se zaposlili mogla prijaviti.
Pitanje:    TREBALA BIH ZA szt MISTICA cija je vlasnica na bolovanju preko 42 dana raditi refundaciju sredstava od zzo prema isplacenim platama iz 2015 i sad 1-2016 god molim vas gdje mogu naci Obracun naknade za bolovanje preko 42 dana za obveznike iz samostalnih djelatnosti tj koja je njihova osnovica plate
Emina, 12.02.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu firme), zbog detaljnih informacija.
Pitanje:    Postovani, posto sam se preselila za Austriju i zelim da se osiguram preko suprinog osiguranja potrebna mi je neka odjava zdravstvenog osiguranja iz BiH nazivom BiH/A2. Gdje se moze Izganjati taj dokument? I da li je moguce da se putem e-maila posalje taj dokument? Hvala i lijep pozdrav!
Nadija, 12.02.2016
Odgovor: Obratite se nosiocu zdravstvenog osiguranja u Austriji koji će Vas prijaviti na zdravstveno osiguranje da dostave obrazac A/BIH 2 u Zavod zdravstvenog osiguranja u BiH gdje ste Vi bili zdravstveno osigurani . Obrazac A/BIH 2 popuni i ovjeri nadležni zavod u BiH (navede Vaše periode zdravstvenog osiguranja) i dostavlja nadležnom austrijskom nosiocu zdravstvenog osiguranja. Ako ste bili zdravstveno osigurani u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obrazac dostavite nama. (navedeni obrazac možete poslati  e-mailom)
Pitanje:    Postovani, majka mi se nalazi u privatnom starackom domu i obzirom na njeno zdravstveno stanje doktor koji dolazi u dom u sedmicne posjete propisao joj je glukozne infuzije sa dodatkom vitamina B i C. Svakog mjeseca kupujemo deset cijelih sistema infuzija uz redovnu kupovinu katetera za mokrenje koje koristi dnevno (majka ima rezistenciju na antibiotike i stalne upale mokracnih kanala). Da li postoji mogucnost participacije troskova na gore navedeno (infuzije i katetere) i ako je odgovor pozitivan sta bi trebalo prikupiti od dokumentacije i gdje to poslati?
Alma, 12.02.2016
Odgovor: Obzirom da Vam je majka osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja morate se obratiti  porodičnom ljekaru gdje Vam je majka opredjeljena bez obzira gdje se nalazi.Porodični ljekar je dužan napisati potrebnu terapiju koja bi se podigla u pripadajućoj ambulanti i davala pacijentu u kućnim uslovima.
Pitanje:    Postovani,sin je bio redovan student i imao je zdravstveno osiguranje. Ove skolske godine se prebacio na drugi fakultet kao vanredan.Nije se prijavio na biro i sad nema zdravstveno osiguranje. Zanima me da li postoji neka druga mogucnost da kao vanredan student ima zdravstveno osiguranje? Hvala i lijep pozdrav!
Samira, 09.02.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -         CIPS-ova  prijavnica Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting