Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje, Da li zdravstveno osiguranje moze dobiti osoba koja je nezaposlena, ne studira ? Ako je pozitivan odgovor, koliko bi to kostalo mjesecno ? Hvala
Adna, 09.12.2015
Odgovor:   Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Dali je lijek MEMENTINE pokriven socijalnim?Hvaa
Sanja, 08.12.2015
Odgovor: Lijek Memantin tbl 30x10mg nije dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo koja je stupila na snagu 30.10.2015g,te se ne izdaje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Poslije opearacije lumbalnog dijela kičme ostao sa inkontinentan dg: paraparesis flakcida Korisnik sam pribora za inkontinenciju:pelene za odrasle, urinar kondomi i kese za urin 800ml uz nogu. Danas kada je trebalo ovjeriti potvrdu, vraćeno da treba nalaz specijaliste. Kojeg? Neurologa ili i urologa.- pOz
Emir, 08.12.2015
Odgovor: Da bi ste ovjerili potvrdu potrebno je da dostavite nalaz specijaliste neurologa.
Pitanje:    Postovani, nakon pregleda ortopeda utvrdeno je da mi je potrebna fizioterapija. U domu zdravlja u Vrazovoj ulici sam narucena za mart 2016.godine. Obzirom da imam bolove bilo je neophodno da prije tog roka pocnem sa terapijom koja bi mi pomogla. Odlucila sam da privatno pocnem sa terapijom i kad osjetim poboljsanje prekinem je i sacekam mart da nastavim u Vrazovoj koliko bude potrebno do ozdravljenja. Interesuje me da li imam pravo na neko ucesce u troskovima i ako imam kome se mogu obratiti sa racunom. Ja sam dobrovoljni osiguranik u Kantonu Sarajevo, Opstina Centar (osiguranje po clanu 27). Registarski broj: ......., sifra djelatnosti je 09. Hvala unaprijed, srdacan pozdrav Silvija
Silvija, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne participira u troškovima liječenja izvršenih u privatnim zdravstvenim uslugama iz razloga što sa istim nema potpisan ugovor o pružanju usluga.
Pitanje:    Poštovani, da li je postupak medicinskog obrezivanja (sunećenja) pokriven zdravstvenim osiguranjem, te da li je , s tim u vezi ovaj postupak moguće obaviti u državnoij bolnici ( Koševo ili Vojna bolnica),konkretno u Sarajevu? Lp
Seid, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pokriva troškove medicinskog obrezivanja ukoliko je isto medicinski opravdano .Pomenuta usluga može se obaviti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi tj KCUS-u.
Pitanje:    Da li se negdje na Vašoj web stranici može downloadirati zahtjev za refundaciju troškova za lijekove (Rogam)? Ili da ga pošaljete na gore navedeni emali? Lijep pozdrav
Dženana, 08.12.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju trškova za nabavku lijekova možete izuzeti samo u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za upute vezano za podnosenje molbe (obrazac) za naknadu troskova kod IVF-a vantjelesne oplodnje? Takoder Vas molim i za informacije kome se mogu direktno obratiti vezano za ovaj postupak kao i sta je potrebno od dokumentacije? Unaprijed se zahvaljuem. lp, Nina
Nina, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira troškove vantjelesne oplodnje iz razloga što ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovanje, imam problema s bolom u leđima, uzrok tome su velike grudi koje nisu u skladu sa konstrukcijom tijela. Zbog trudnoće stanje se još više pogoršalo. Zanima me da li se to može riješiti hirurškim zahvatom u kantonalnoj bolnici i da li Zavod zdravstvenog osiguranja snosi troškove ili dio troškova tog zahvata? Hvala.
Amela, 08.12.2015
Odgovor: Odgovor na Vaš upit morate prvo potražiti u jednoj od bolničkih ustanova u Kantonu Sarajevo. Ukoliko je pomenuti zahvat medicinski opravdan Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove pomenute usluge.
Pitanje:    Postovani, Otac, penzioner, dijabeticar na inzulinu, izgubio je zdravstvenu knjizicu i novcanik sa licnim dokumentima i zadnjim ceom od penzije. Molim hitan odgovor kako izvaditi novu zdravstvenu knjizicu, jer se zbog zdravstvenih tegoba ne moze cekati da nova licna karta bude gotova? Hvala.
Nadžida, 07.12.2015
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica ZZO KS. Obzirom da se radi o penzioneru, (pretpostavljam BiH) penziono treba da stavi pečat u knjižicu I neka Vam izdaju potvrdu da ste primili penziju za protekli mjesec, te uz dokaz o prijavi prebivališta na KS (cips), javite se na šaltere poslovnica ZZO KS da vam se ista izda.
Pitanje:    Postovani, da li za dan kada je dijete primilo vakcinu majka moze dobiti dan bolovanja. Danas su me u domu zdravlja odbili sa zahtjevom iz razloga da je bolovanje moguce samo zbog bolesti djeteta. Ostala sam zatecena jer znamo da vakcinacija poslije zahtjeva pomno pracenje eventualnih reakcija i stalni nadzor djeteta, sto iziskuje cjelodnevni izostanak sa posla. Hvala i pozdrav
Ivana, 07.12.2015
Odgovor: Potrebno je da se, ukoliko imate nedoumice, obratite ljekaru specijalisti koji ce postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting