Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, vec drugi mjesec sam na bolovanju i kolege iz kompanje u kojoj radim su mi trazili da u roku od 3 dana nakon isteka mjeseca donesem doznake za taj mjesec kako bi mogli napraviti obracun za placu za taj mjesec. Da li sam duzna dostaviti doznake? Hvala
Đenita, 20.10.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite organu nadležnom za nadzor primjene propisa u oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Redovan student ,31 godina,odjavio sam se s birao. Kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje?
Samir, 20.10.2015
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Zdravo,vodim se na gaku.Doktor me je poslao da uradim nalau Hsg,kojo kosta 350 km nema ga u drzavnim bolnicama.Da li postoji mogucnost refundacije troskova!Moja firma redovno uplacuje doprinose da bih ja sad moralan platit sama sebi nalaz!
Sanela, 19.10.2015
Odgovor: Da bi refundirali sredstva za pomenuti nalaz potrebno je da dostavite medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu zdravstvene ustanove da se pomenuta pretraga ne radi potpisanu od strane direktora,originalni račun gdje je pretraga izvršena, fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, U DZ kojem pripadam nisu mi mogli dati uputnice za vađenje nalaza, koje mi je prepisao privatni ginekolog. Morala bih se prvo javiti u drzavnu neku ustanovu tj njihovom ginekologu, da bih tek tad dobila uputnice. Mene interesuje da li je to tačno, jer neke žene od svog doktora opće prakse dobiju bez problema uputnice, bez obzira što vode trudnoću privatno?! P.s. ako ima kakva odluka ili šta već, da li je moguće dobiti je tj pročitati negdje?
Zarfina, 19.10.2015
Odgovor: Vaš ljekar porodične medicine nije Vam mogao dati uputnicu za vađenje nalaza koje je propisao privatni ginekolog iz razloga što sa privatnim ordinacijama Zavod nema potpisane ugovore o pružanju zdravstvene zaštite za svoje osiguranike.
Pitanje:    Poštovani/poštovana, prije 4 mjeseca, nakon poroda sam primila Rhogam, nakon čega sam predala zahtjev za refundiranje novca u ZZO u Ilijašu. Tamo su mi rekli da komisija zasjeda svaki mjesec u vezi odluke o tome dal sam stekla pravo za refunidranje novca. Zanima me dal cu ja dobiti neki dopis ili rješenje o tome dal sam stekla pravo na refuniranje novca za Rhogam ili ne? Unaprijed Vam hvala.
Elma, 19.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja je Pravilnik o odobravanju novčane pomoći osiguranim licima proslijedio Upravnom odboru na razmatranje  i usvajanje .Ukoliko se isti usvoji od strane istog Zavod će nastaviti refundaciju.
Pitanje:    Postovani, Prije godinu dana sam se prijavio na biro, i tada sam dobio pravo na zdravstvenu zastitu.Ali je nisam nikako koristio. Tj. nisam pravio knjizice i sl. Nista.E sada mene zanima dali ja , sad nakon godinu dana ,mogu da napravim knjizice i koristim zdravstvo, posto nisam to uradio odmah nakon prekida radnog odnosa.Ali i dalje sam na birou,i uredno se javljam. Hvala !
Alen, 15.10.2015
Odgovor: Ukoliko ste i dalje prijavljeni na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje , kupite zdravstvenu knižicu u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, zatim se vratite na biro da Vam se stavi pečet istog u zdravstvenu liegitimaciju, nakon čega će Vam se u nekoj od  poslovnica  Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ovjeriti zdravstvena legitimacija kako bi ste mogli koristiti usloge zdravstva.
Pitanje:    Dobar dan, pitanje se odnosi na osobu koja zivi i ima prebivaliste u Bih, znaci nema zdravstvenu knjizicu i nije zaposlena nema se preko cega osigurat.Dakle, pitanje je da li postoji ikakav nacin da si napravi i stekne pravo na zdravstvenu knjizicu.PS.Doticna je trudna.Hvala
Nikolina, 19.10.2015
Odgovor: Kao jedina od  mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega  može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko osoba  za koju tražite informaciju nema sredstva  da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo, neka se pokuša   osigurati preko organa uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite, a sve u skladu sa  članom 10.  stav 1. tačka c) alineja 4.Odluke  o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), kojim je  propisano da  obveznik uplate doprinosa za socijalno ugrožena lica, ako nisu osigurana po drugom osnovu  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.
Pitanje:    Poštovani, Završio sam svoje školovanje u mjesecu Junu, te se nisam prijavio na Zavod za zapošljavanje u roku od 30 dana. Bio sam redovan student, što znači da mi je zdravstveno plaćao fakultet. S obzirom na protek navedenog roka, mislim da sam izgubio zdravstveno osiguranje. Sada trebam zasnovati radni odnos, pa me zanima da li sam ja automatski odjavljen za zdravstvenog osiguranja koje mi je bilo uplaćivano, ili se ja moram lično odjaviti, da bih se mogao opet prijaviti kod svog poslodavca ? Unaprijed zahvalan na odgovoru.
Dario, 19.10.2015
Odgovor: Odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja treba da izvrši obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje preko kojeg ste bili osigurani kao student.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li postoji neki zakonski rok u kojem trebamo dobiti rješenje nakon što smo predali molbu za refundiranje novčanih sredstava za lijekove?
Nermina, 19.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS je Pravilnik oodobravanju novčane pomoći osiguranim licima proslijedio Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje. Ukoliko se isti usvoji Zavod će nastaviti sa refundacijim sredstava.
Pitanje:    Poštovani, ljubazno molim za informaciju u vezi sa nabavkom kolostome i pripadajućih elemenata, za pacijenta (moj otac-penzioner), upravo operisanog na onkološkoj klinici. Kako mu je otklonjen kancer i uspostavljena stoma, zanima me procedura trebovanja ovih preparata (pomagala) u Zavodu. Zahvaljujem na razumijevanju i lijep pozdrav, Ana K.
Ana, 19.10.2015
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na kolostome potrebno je da sa otpusnim pismom iz bolnice na kojem su preporučene kolostome odete kod svog ljekara porodične medicine koji će na propisanom obrazcu napisati iste .Obrazac treba ovjeriti u jednoj od poslovnica Zavod,te ćete dobiti instrukcije gdje podići kolostome.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting