Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me postupak i cijena dragovoljnog zdravstvenog osiguranja? Unaprijed Vam hvala Lijep pozdrav
Antonio, 18.01.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          CIPS-ova prijavnica, Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani, interesuje me procedura za prijavu novorodjenceta ukoliko je roditelj zaposlen na zdravstveno osiguranje.Hvala
Omar, 18.01.2016
Odgovor: U jednu od poslovnica Zavoda, za prijavu novorođenčeta, potrebno je dostaviti: ovjeren obrazac za prijavu člana ZO-1, zdravstvenu knjižicu,rodni list djeteta i CIPS prijavnicu osiguranika.
Pitanje:    Poštovani molim vas da li se refundirana sredstva za Rogam prošle godine su predati papiri hvala vam puno.
Emina, 18.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za Rogam amp,iz razloga što Vam je iste trebala obezbjediti zdravstvena ustanova u kojo ste se liječili.
Pitanje:    Dobar dan, zanima me da li zdravstveno osiruganje krije troškove lječenja sa lijekom Interfenon u potpunosti ili samo djelimično? Hvala za odgovor. Aida
Aida, 18.01.2016
Odgovor: Lijek Interferon je dio Liste lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,te svoj upit proslijedite prema pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Poštovani, Dali kzzosa snosi troškove van tjelesne oplodnje u pojedinim privatnim klinikama? I ako snosi koje su to klinike sa kojima zavod ima ugovor? S poštovanjem,
Nidžara, 18.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira troškove vantjelesne oplodnje, iz razloga što isto ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li mogu refundirati troskove koje smo platili u drugom gradu za preglede i nalaze, bili smo u Brčkom, a prijavljeni smo u Sarajevu? Hvala!
Erna, 18.01.2016
Odgovor: Ukoliko se radilo o hitnom medicinskom slučaju možete podnjeti zahtjev za refundaciju, uz prilaganje originalnih računa, kopiju medicinskih nalaza , kopiju lične i zdravstvene legitimaciji. Zhtjev možete predati u bilo kojoj poslovnici ZZOKS.
Pitanje:    Postovani,posto se u skorije vrijeme udajem u Deutschland i ovde su mi rekli za zdravstveno osiguranje da treba da popunim neki obrazac 104 i donesem ovde.Molim vas hocete li biti ljubazni pa mi objasniti postupak procedure i morali se to licno doci ili moze neko drugi to zavrsiti umjesto mene.Unaprijed zahvalna
Dženita, 15.01.2016
Odgovor: Obrazac 104 za Njemačku - nepoznato. Ljubazno Vas molimo da napišete naziv obrasca koji Vam traže. Kod ovog Zavoda možete dobiti obrazac BH 6 za Njemačku za vrijeme privremenog boravka,  ili potvrdu da ste, ili niste, zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Poštovani, Pauzirala sam ovu godinu nisam se prijavila na Biro jer namjeravam u septembru nastaviti studije. Do sada sam bila redovan student i osigurana preko mame. Sad kao trudnica zanima me na koji način mogu da se osiguram do ponovnog upisa na fakultet? U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju. Zanima me na koji način ovo funkcioniše i koje korake trebam poduzeti da bih bila osigurana čim prije? Unaprijed hvala
Maja, 15.01.2016
Odgovor: S obzirom da niste naveli Vaše lične podatke, a na osnovu Vašeg upita ne možemo dati konkretan odgovor, izložit ćemo mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje, a za sve dodatne i detaljnije informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.   - Postoji mogućnost prijave na osiguranje preko supruga, kao član osiguranika.   - Ukoliko ste redovan student postoji mogućnost prijave preko Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.   - Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li oboljeli od plucne hipertenzije imaju pravo na lijek Revatio obezbjedjen od strane Kantona Sarajevo, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i na koji način to pravo mogu ostvariti? Da li je oboljelima od ove bolesti mozda dostupan jos neki lijek koji se koristi u redovnoj terapiji ( bosentan, flolan, ventavis i sl.)? Unaprijed zahvaljujem.
Aida, 14.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira lijek za arterisku plućnu hipertenziju Revatio tbl 90x20mg kroz posebne programe.Ukoliko imate indikaciju za pomenutu terapiju ovlašteni ljekari za propisivanje terapije su ljekari sa Klinike za bolesti srca UKCS.
Pitanje:    Da li postoji mogućnost refundacije troškova za Synovial ampule koje osiguranik (penzioner) prima prema preporuci ortopeda?
Edina, 13.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Obzirom da Synovial amp nisu dio pomenute liste,Zavod nema pravni osnov za refundaciju sredstava.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting