Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me kako mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, imam 23 godine, student sam, tekuću godinu sam pauzirala. Interesuje me da li mogu ostvariti dobrovoljno studentsko osiguranje, te da li moram nešto retroaktivno plaćati, i da li mogu ostvariti zdravtstvenu zaštitu preko roditelja. Hvala
Lejla, 29.06.2015
Odgovor: Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo propisana je prijava na zdravstveno osiguranje studenta preko 26. godina, a koji nisu osiguran po drugom osnovu. Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    nemam socijalno sta treba od papira da imam zdravstveno ili samo 40 km za uplatu nisam zaposlen na birou sam a nemam zdravstveno osiguranje
Davor, 29.06.2015
Odgovor:        Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.     Pisani zahtjev za prijavu na zdravstveno osiguranje po članu 27. možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Pored zahtjeva potrebno je da dostavite i original uplatnicu, fotokopiju lične karte i Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH, u kojem je navedeno da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi FBiH, nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovani, Molim vas za odgovor koji se konkretno mjesecni iznos uplacuje za dobrovoljno zdravsteno osiguranje. Hvala unaprijed
Sabina, 25.06.2015
Odgovor: Mjesečna uplata doprinosa po odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju (kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu), iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovani, imam pitanje u vezi uplacivanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ako osoba vec 4 god nema zdravstvenog osiguranja lijeci se privatno, dal postoji mogucnost da pocne sebi uplacivat tih 40-tak KM da bi imao zdravstvenu ? Jel se moze samo zdravstveno uplacivat ili mora sve u kompletu i dopirnosi i zdravstveno? Unaprijed zahvalna.
Muamera, 24.06.2015
Odgovor:        Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.     Pisani zahtjev za prijavu na zdravstveno osiguranje po članu 27. možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Pored zahtjeva potrebno je da dostavite i original uplatnicu, fotokopiju lične karte i Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH, u kojem je navedeno da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi FBiH, nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Dobar dan,ako placam sama sebi zdravstveno osiguranje imam li pravo osigurati i svoje dijete ili posebno platiti,hvala
Sanela, 24.06.2015
Odgovor:        Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.   Postoji mogućnost prijave djece kao člana osiguranika, i to djece koja su na redovnom školovanju do 26. godine života.
Pitanje:    Poštovani, Naš uposlenik dr.Ismar H. (što nismo znali) sve do 24/02/2014.godine imao je prebivalište u Sarajevo (općina Centar 077) a živio je u Jajcu i radio u Domu zdravlja Jajce. Sve to vrijeme a prema evidenciji Zavoda ZO SBK bio je njihov osiguranik, što je potvrđeno dopisom br. 01-2-147-3 od 07/04/2014.godine. Prilikom penzionisanja drugog uposlenika obzirom da nisu prošli MIP-ovi morali smo za uposlenika H. na općinu 077 uplatiti doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 9.179,01 KM, i doprinos za osig.od nezaposlenosti u iznosu od 855,87 KM, iako smo iste doprinose za isti period uplaćivali na općinu Jajce. Služba za zapošljavanje SBK nam je vratila više uplaćeni iznos doprinosa. Na preporuku službenika iz PU Jajce iznos od 9.179,01KM smo umanjili prilikom uplate doprinosa za zdravstvo za mjesec 02/2014. Međutim, dobili smo dopis od Zavoda ZO SBK da moramo ponovo uplatiti tu razliku, što do dan dans nismo uradili. Pitanje glasi: da li postoji mogućnost da izvršite povrat tog uplaćenog iznosa, a mi ćemo isti prebaciti na račun ZZO SBK koji nedostaje za mjesec 02/2014.godine? Drugo, i poslije februara 2014. pojavljuje se isti problem, iako je uposlenik kako smo gore naveli izvršio promjenu prebivališta. MIP-vi se ne slažu po istom principu, i dalje se traži se uplata na općinu 077. Nama više nije jasno kako funkcionira simtem CIPS-a i NPIS program Porezne uprave FBiH. Molimo odgovor, a ako postoji mogućnost povrata na osnovu gore navedenog teksta sve ćemo dokumentovati i poslati Vam poštom. Hvala unaprijed!
Jelena, 24.06.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, gospodin dr. Ismara H. na obavezno zdravstveno osiguranje treba da je prijavljen prema mjestu prebivališta.Za povrat doprinosa za zdravstveno osiguranje  za imenovanog, a koji ste uplaćivali na račun ovog Zavoda kako vi navodite, potrebno je  da nam se pismeno obratite. Zahtjev  sa potrebnom dokumentacijom  kojom dokazujete isto slati na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Ložionička br.2 Sarajevo.
Pitanje:    Postovani, Promijenio sam prebivaliste. Prelazim iz opcine Kladanj u Sarajevo ( opcina Centar ). Zanima me sta trebam uraditi za prebacivanje zdravstvenog osiguranja u Sarajevo? Napomena: Imam zasovan radni odnos u Sarajevu pa ne znam da li u tom procesu prebacivanja treba ucestvovati i poslodavac? Ovo Vam dajem kao dodatnu informaciju. Hvala
Haris, 22.06.2015
Odgovor: Vaša firma, kao obveznik uplate doprinosa dužna je da izvrši odjavu iz  Kladanja  i  prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko  porezne uprave koja je od  01.01.2011.g. nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani,prije dvije sedmice sam predala svu potrebnu dokumentaciju za rafundaciju odredjenih sredstava. Gospodja koja mi je na protokolu zaprimila i uredni pregledala istu rekla je da ce novac biti isplacen tj dostavljen na kucnu adresu. Moje pitanje je,koliko vremenski traje taj proces obrade te dokumentacije i isplate sredstava?
Anesa, 22.06.2015
Odgovor: Isplatu novčanih sredstava vrši služba  za finansiranje i ekonomiku. S obzirom na količinu predmeta za isplatu i finansijsko stanje nismo u mogućnosti reći tačan dan isplate. Ako je kolegica sa protokola rekla da su Vam odobrena sredstva znači da će ista biti isplaćena u što skorije vrijeme, jer nam je u interesu da budete zadovljni...
Pitanje:    Poštovanje, Bolujem od Diječije cerebralne paralize. Dijagnoza: "Sy cerebralis Triparesis spastica. Interesujeme da li ja mogu dobiti od "ZZO KS" na ovu dijagnozu Električna invalidska kolica? Molim odgovor. Unaprijed zahvaljujem. S poštovanjem
Arnel, 22.06.2015
Odgovor: Po Uredbi o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala Vi na osnovu dijagnoze apsolutno imate pravo na električna invalidska kolica.
Pitanje:    Poštovani, Prije dvije godine sam otpremljen u invalidsku penziju nakon teških zdravstvenih problema (PIO/MIO F BiH). Supruga radi u Njemačkoj, ima stalni ugovor o radu, državljanstvo EU i stalno prebivalište u Njemačkoj. Temeljem zahtjeva za spajanje porodice dobio sam Njemačku nacionalnu vizu i potvrdu o prijavi boravka. Prihvaćen nam je Zahtjev za prelazak u poreznu klasu 3. Podnijela je zahtjev AOK-u da me prijavi na svoje osiguranje te priložila svu traženu dokumentaciju. Nakon 15 dana dobili smo obavijest da me se nemože osigurati jer sam zdravstveno osiguran putem Penzionog fonda u BiH. Ovdje živim, ovdje mi je porodica i treba mi ovo zdravstveno osiguranje je bolnički sistem u BiH mi ne može pružiti adekvatno liječenje. Kako da ostvarim pristup na AOK putem supruge, odnosno koje sve radnje trebam poduzeti i BiH da se to ostvari? Srdačan pozdrav!
Radić, 18.06.2015
Odgovor: Pošaljite upit nadležnoj AOK da li ćete ostvariti pravo na osiguranje kao član porodice ako u BiH izvršite odjavu sa zdravstvenog osiguranja  i prenesete isplatu penzije u Njemačku .
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting