Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Kako da ostvarim zdravstveno osiguranje koje mi je potrebno radi odlaska na operaciju. Imam 63 godine, nisam nikada bila prijavljena na biro za zapošljavanje.Muž takođe nije na birou niti je u radnom odnosu, tako da ni on nema zdravstveno osiguranje. Molim Vas da mi što prije odgovorite, jer sam upućena na operaciju u što kraćem roku. Hvala!
Nisveta, 07.01.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani, Ako ne finansirate postupak za vantjelesnu oplodnju da li finansirate lijekove?
Aida, 07.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Obzirom da lijekovi za postupak vantjelesne oplodnje nisu dio pomenute liste Zavod nema pravni osnov za finansiranje istih.
Pitanje:    Zašto na ovoj stranici nema nove liste lijekova koja se primjenjuje od ove godine. da li neko održava ovu stranicu.
Đuro, 07.01.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova KS donosi Vlada Kantona Sarajevo a na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Obaveza Ministarstva zdravstva je da pomenutu Odluku o listi lijekova objavi na svojoj stranici.
Pitanje:    Postovani, Jedan penzioner i jedna nezaposlena osoba planiraju preseljenje u republiku Srbiju. Pod kojim uslovima mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u RS.Osobe su državljani BiH i ne bi se odjavljivale.Iz RS sam dobila obavještenje da je samo potrebno uzeti obrazac kod Vas, te me zanima koliko traje procedura dobijanja tog obrasca i da li je potrebno nesto od dokumentacije priloziti. Hvala unaprijed
Slavica, 07.01.2016
Odgovor: Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje u R.Srbiji (za penzionera) potrebna je slijedeća dokumentacija : 1.Izvorno rješenje od BH-penzije ili uvjerenje FZ PIO Sarajevo 2.Lična karta R.Srbije i uvjerenje o prebivalištu iz R.Srbije 3.Odjava prebivališta iz BiH za R.Srbiju 4.Potvrda iz banke iz koje se vidi da se BiH penzija isplaćuje na adresu u R.Srbiji 5.Odjava sa zdravstvenog osiguranja u ZZO KS  (potrebno vratiti zdravstvene knjižice) Gore navedena dokumentacija se predaje u Republički fond za zdr.osiguranje u R.Srbiji prema mjestu prebivališta .   Nezaposlene osobe pravo na zdravstveno osiguranje u R.Srbiji ostvaruju  po propisima koji važe u R.Srbiji.
Pitanje:    Postavanje, kod vas sam osigurana preko firme i poslodavac me uputio da se vama javim. Prije dva dana sam pala na putu ka poslu i imam sad kontuziju skocnog zgloba. Rekose mi da imam pravo na novcanu naknadu, pa me sada zanima mozete li mi objasniti prije svega da li je to tacno, kako funkcionise taj proces, kome se trebam obratiti ? Unaprijed hvala
Berina, 06.01.2016
Odgovor: Kod povreda na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguranicima se obavezno osigurava: 1. zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti, 2. odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti, 3. naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti, 4. naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.
Pitanje:    Pozdrav Radim u republici Sloveniji tako Sam zdravstveno uredno osiguran , trenutno Sam u bosni na odmoru Sam se razbolio I doslo je do operacije I bolnickog lijecenja . Intersuje me Dali moja zdravstvena legitimacija slovenska pokriva ovaj vid zdravstvenih usluga I u kojoj mjeri. Inace Sam drzavljanin Bosne I Hercegovine . Hvala na eventualnom odgovoru.
Samir, 06.01.2016
Odgovor: Osiguranik koji je zdravstveno osiguran kod mjerodavnog nositelja jedne države ugovornice ima pravo na žurne zdravstvene usluge također i u razdoblju privremenog boravka na teritoriju druge države ugovornice. Ako je osigurani slučaj već nastupio, osiguranik mora dobiti suglasnost mjerodavnih nositelja prije privremene promjene boravka. Suglasnost se može uskratiti zbog zdravstvenog stanja, a može se dati i naknadno ukoliko prethodno nije bila tražena iz utvrđenih razloga.
Pitanje:    Moj muž ima 65 godina života, nije zaposlen,trenutno bolestan, tumor prostate Moje pitanje : Dali po Zakonu ima pravo na zdravstvenu zaštitu i koju zdravstvenu zaštitu,ako da na koji način treba da je ostavari. Hvala
Mirsada, 30.12.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave Vašeg supruga na zdravstveno osiguranje kao člana porodice (ako ste vi prijavljeni na zdravstveno osiguranje), zatim postoji mogućnost prijave preko nadležene Općinske službe, prijava lica starijih od 65 godina. Također postoji mogućnost ovjere zdravstvene legitimacije na osnovu hitnosti i ugroženosti života lica, potrebno je podnijeti zahtjev ovom Zavodu i priložiti medicinsku dokumentaciju na osnovu koje će ovlašteni ljekari u Zavodu dati svoje stručno mišljenje i odlučiti o ovjeri zdravstvene legitimacije.   Za detaljnije informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Molim da mi kažete da li moja kćerka, koja radi vještačku oplodnju u privatnoj klinici ima pravo na neka novčana sredstva, jer dosta lijekova kupuje u apoteci. Hvala
Buba, 30.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiiguranja KS ne finansira postupak vještačke oplodnje jer ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, nezaposlena sam i osigurana sam preko biroa za zapošljavanje.Nedavno sam na institutu za genetički injžinjering u Sarajevu,radila pretrage,vezane za trombofiliju (nakon dvije izgubljene trudnoce).Te pretrage koštale su me 300 KM, a nalazom je ustanovljeno da sam nosioc gena za trombofiliju,koji izaziva rekurentne pobacaje.Da li imam pravo na refundaciju troškova,i kome da se obratim? Unaprijed zahvalna
Ines, 30.12.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju troškova za pomenutu pretragu možete predati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja.Uz zahtjev trebate priložiti ljekarski nalaz gdje je indicirana navedena pretraga,izjavu Javne ustanove da se pretraga ne radi potpisanu od strane direktora ustanove,kao i orginalni račun sa Instituta za genetički injžinjering gdje je pretraga i izvršena.
Pitanje:    Postovani, dijagnosticiran mi je teski oblik apneickog sindroma sa visokim rizikom od mozdanog udara, maligne hipertenzije i konorarnih bolesti. Kao terapija mi je predlozena nabavka aparata Autosipap 4-16 cm H2O.zanima me da li zavod moze participirati u kupovini ovog aparata? Unaprijed hvala na odgovoru. Pozdrav
Jasmina, 30.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne participira u nabavci aparata općenito. Zavod zdravstvenog osiguranja finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova, kao i liječenje naših osiguranika u zdravstvenim ustanovama.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting