Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Povratnik sam iz Holandije i moja primanja dobijam iz Holandije. Osiguran sam preko zdravstvenog osiguranja na princip obaveznog osiguranja Bosne i Hercegovine. Od mojih primanja iz Holandije odbija se premija za obavezno osiguranje Bosne i Hercegovine. Moje zdravstveno stanje zahtjeva vise od obaveznog osiguranja jer sam bio ranjen 92. Na koji nacin da se osiguram kako bih pokrio medicinske troskove? Unaprijed hvala
Edis, 24.03.2015
Odgovor: Ljubazno Vas molimo da se javite u najbližu poslovnicu našeg zavoda radi dobivanja potrebnih informacija vezano za Vaše osiguranje  ili da nas kontaktirate na telefon 033/222-976 jer Vaš upit zahtjeva dodatna pitanja od strane referenta radi dobivanja adekvatnog odgovora .
Pitanje:    Penzioner sam BiH i NL. Imam dvojno državljanstvo. Penzija mi se isplaćuje na NL bankovni račun. Tokom godine živim 8 mjeseci u NL i 6 mjeseci u BiH, na stalnoj adresi i uz posjedovanje BiH dokumenata. Kako da se zdravstveno osiguram u BiH kao penzioner BiH? S poštovanjem.
Salko, 24.03.2015
Odgovor: Ljubazno Vas molimo da se javite u najbližu poslovnicu našeg zavoda radi dobivanja potrebnih informacija vezano za Vaše osiguranje  ili da nas kontaktirate na telefon 033/222-976 jer Vaš upit zahtjeva dodatna pitanja od strane referenta radi dobivanja adekvatnog odgovora .
Pitanje:    Drzavljanka sam Crne Gore, udata za drzavljanina BiH koji radi kao PVL u OS BiH, na osnovu braka sam dobila Rjesenje o privremenom boravku na godinu dana, moje pitanje glasi; da li i na koji nacin mogu biti zdravstveno osigurana preko mog supruga? Hvala
Nadila, 19.03.2015
Odgovor: Jedini način da se osigurate na obavezno zdravstveno osiguranje  kao strani državljanin, je  u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 12.tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Detaljne informacije u vezi sa dokumentacijom kojaVam je potrebna kao iznosom koji je potreban da uplatite za doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Imam punih 26 godina i redovan sam student. Da li imam pravo i dalje koristiti zdravstveno osiguranje kao i do sada sa potvrdom sa fakulteta da sam redovan student, preko majke, odnosno njene firme u kojoj radi? Iz Sarajebva sam.
Ljiljana, 17.03.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršene 15 godine a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Na ovaj način osiguranja i dalje će te imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što ste imali kao član porodice osiguranika, uz uslov da ste redovan student i da  redovno vršite uplate doprinosa za svaki mjesec.
Pitanje:    Postovani, Po preporuci pnumologa moje dijete treba da odredi ukupne imunoglobuline specificne na inhalacione alergene nutritive. Vec duze vrijeme KCUS ( Imunologija) nema reagente I kad pozovem I pitam kad ce dobitii kazu da neznaju kad ce imati. U privatnim laboratorijima u Sarajevu te testove mogu uraditi. Interesuje me da li ZZKS refundira troskove ako uradimo testiranje/ nalaz u jednoj od privatnih laboratorija. Hvala
Elvisa, 17.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečno finansiska sredstva za materijalne troškove KCUS-u te su isti u obavezi da nabave pomenute reagense. Iz tog razloga Zavod nije u mogućnosti refundirati sredstva za navedenu analizu.Mogućnost refundacije sredstsva trebate potražiti u KCUS-u.
Pitanje:    Poštovani, molim za informaciju da li ZZO pokriva troškove operacije staračke mrene (radi se o penzioneru) i u kojem iznosu? Unaprijed hvala i srdačan pozdrav.
Amra, 17.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove operacije staračke mrene izvršene u Javnim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Kao povratnik u RS, zaposlen sam u firmi u FBIH tačnije u KS imam li pravo na zdravstvenu zaštitu u KS?
Sead, 17.03.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.
Pitanje:    Pozdrav.Kako se mogu dobiti zdravstveno osiguranje?Nemam zavrsenu srednju skolu.A trenutno sam trudna ni muz mi nije na birou?Postoji li neka mogucnost da se osiguram zdravstveno i dali mogu sama sebi uplacivati i koliko kosta
Šeherzada, 16.03.2015
Odgovor:    Postoji mogućnost da se prijavite na zdravstveno osiguranje u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.  
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za info da li osiguranik ZZO KS moze ostvariti pravo na sufinansiranje vantjelesne oplodnje mikro injekciom
Aldin, 16.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne sufinansira postupak vantjelesne oplodnje mikro injekcijom iz razloga što isti ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Postovani, Supruga je hospitalizirana. Inace je na bolovanju od 01.02.2015. Doktorica je nakon 42 dana, poslala na Komisiju. Komisija je vratila i napisala da ce revizija bolovanja biti nakon izlaska iz bolnice. Interesuje me, posto ce supruga najvjerovatnije ostati i do kraja mjeseca marta u bolnici, da li ce njena doktorica moci izdati doznake za mart mjesec, bez nalaza Komisije ili moram ja opet otici do Komisije sa potvrdom, da supruga lezi u bolnici. Unaprijd hvala, Muamer
Muamer, 16.03.2015
Odgovor: U skladu sa članom 15. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti,  osiguraniku koji se nalazi na bolničkom liječenju privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor za prvih 42 dana bolovanja, a nakon toga Ljekarska komisija, na osnovu potvrde bolničke zdravstvene ustanove, kao dokaza o bolničkom liječenju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting