Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovanje zanima me slijedece zivim u vanbracnoj zajednici sa vanracnom suprugom koja ima 18 godina medjutim zbog toga sto se nije na vrijeme prijavila na biro izgubila je pravo na zdravstveno osiguranje.dali postoji mogucnost da ona na neki nacin ostvari pravo na zdravstveno osiguranje ako je moguce koji je to nacin molim odgovor na e-mail adresu. hvala
Damir, 28.12.2015
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja.  Za prijavu na zdravstveno osiguranje  izvanbračnog supružnika, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Zanima me da li se doktor porodicne medicine mora izabrati u opstiti u kojoj osoba zivi ili moze iz bilo koje druge opstine?
Amela, 28.12.2015
Odgovor: Osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite , prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    U Sluzbenom listu pise da slijedece grupe imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje: - djeca od rođenja do najduže 26 godina ukoliko su na redovnom školovanju; - žene u toku trudnoće, porođaja, materinstva, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja; - lica starija od 65 godina života ako nisu osigurani po drugom osnovu; - lica sa invaliditetom; - duševni bolesnici opasni po svoj i tuđi život; - povratnici, raseljena lica, žrtve nasilja u porodici; - materijalno neosigurana lica koja primaju 'materijalno osiguranje'; - lica romske nacionalnosti koja nemaju stalno boravište u FBiH. (sluzbeni list 46/2010) Na osnovu ovoga sta je potrebno trudnici (ultrazvuk,neki vid potvrde trudnoce) da bi ovjerila knjizicu?
Edin, 28.12.2015
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ br.46/10)  je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Da bi neko lice imalo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),  potrebno je da obveznik uplate doprinosa izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko nadležne Porezne uprave i da  redovno uplaćuje  doprinos za isto.  Shodno navedenom, da bi imali pravo korišćenja zdravstvene zaštite bez obzira na zdravstveno stanje,  potrebno je da imate status osiguranika u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, i da  Vaš obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje redovno uplaćuje doprinose,  što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Postovani, Moja kćerka, koja je tokom studija bila osigurana preko mene treba da se prijavi na Biro za zapošljavanje. U birou su joj rekli da je potrebno da donese potvrdu da je odjavljena sa mog zdravstvenog osiguranja. Ljubazno molim da mi date informaciju šta je potrebno da bih je odjavila sa mog zdravstvenog osiguranja, odnosno šta treba učiniti kako bi joj Zavod za zdravstveno osiguranje Sarajevo izdao gore pomenutu potvrdu. S postovanjem,
Elma, 25.12.2015
Odgovor: Potrebno je doći u najbližu poslovnicu ZZOKS, kupiti obrazac ZO2 koji će popuniti majčino osiguranje (Pio, Firma, Biro…), zatim isti vratiti u poslovnice ZZOKS kako bi se odjava provela (potvrda o odjavi).  
Pitanje:    Poštovani, Obzirom da sam tek saznala da Fond plaća 2 postupka vantjelesne oplodnje, željela bih da Vas pitam jeli to istina i na koji nacin trebam prikupiti dokumente i gdje da predam, jer se borim vec duze vrijeme sa sekundarnim sterilitetom? Unaprijed hvala, Lijep pozdrav
Dženita, 23.12.2015
Odgovor: Informaciju koju ste dobili nažalost nije tačna,Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira postupak vantjelesne oplodnje.
Pitanje:    Poštovani, Mojoj kćerki, koja je starosti 2 godine i 8 mjeseci, je nedavno na Pedijatrijskoj klinici Sarajevo potvrđena dijagnoza Celijakija. Zanima me da li moje dijete ima pravo na besplatno mjesecno dobivanje određene količine bezglutenskog brasna obzirom da je navedena bolest trajnog karaktera i jedini način liječenja je upotreba bezglutenske hrane u ishrani. Napomene radi u ZE-DO kantonu takve osobe dobivaju mjesečno 5 kg bezglutenskog brašna, kao i u Srednjebosanskom kantonu dok u Distriktu Brčko pored brašna dobivaju i druge propizvode bezglutenske do 28 godine strosti, Lijep pozdrav, Ivana
Ivana, 23.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Obzirom da bezglutensko brašno nije dio pomenute liste Zavod nema pravni osnov za finansiranje istog.
Pitanje:    Postovani, moja mama je u gostima u Srbiji. Mama je drzavljanin BiH, penzionerka i tako je i osigurana kao penzioner. Ukoliko se razboli, moze li nasu zdravstvenu knjizicu koristiti tamo, odnosno pika li se nase osiguranje u RS? Ima li potpisan neki sporazum izmedju BiH i Srbije, koji nas oslobadja od placanja-odnosno da koristimo zdravstvenu uslugu u domu zdravlja kao kod nas?
Vanja, 23.12.2015
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenoga zahtjeva od strane osiguranoga lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnikao uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02), odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani, interesuje me posto mi otac lezi u bolnici PodHrastovi zbog tuberkoloze, dali mu njegov porodicni ljekar treba izdati (jer isti kaze da nemoze izdati recepte jer ste vi kao zavod zabranili da ljekari propisuju recepte osobama koje leze u bolnici) recepte za lijekove koje koristi za secer, visok pritisak i psihijatrijske lijekove koje koristi jer su nam u bolnici skrenuli da oni nemaju lijekove koji nisu u njihovoj oblasti. Molim samo za informaciju ko je u gore navedenom slucaju u pravu kako bi smo mogli obezbijediti potrebne lijekove. Unaprijed Hvala!!!
Bahko, 23.12.2015
Odgovor: Klinički centar, konkretno Klinika Podhrastovi koja je u sklopu istog dužna je obezbjediti svu potrebnu terapiju za ležeće pacijente za vrijeme njihovog ležanja u bolnici,iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira liječenje svojih osiguranika u zdravstvenim ustanovama.
Pitanje:    Poštovani, ja sam prosle godine u novembru promijenila prebivaliste i presla iz ZDK u KS. Tada sam dobila novu zdravstvenu knjizicu i papire koje trebam odnijeti u Dom zdravlja u kojem želim da se liječim (trebam odabrati porodičnog ljekara i stomatologa). No kako nisam uspjela da se prijavim kod doktora porodične medicine kod kojeg sam htjela zbog prepunjenosti kapaciteta, htjela sam dodatno istražitii i naći drugi izbor, no zbog obaveza vriejem se izvuklo, i proslo je vise od godine. Je li ja još uvijek mogu odnijeti te papire i predati ih u Dom zdravlja? Napomena: nezaposlena sam, vodim se na evidenciji biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo
Lamija, 18.12.2015
Odgovor: Akcija  izbora   doktora porodične/obiteljske  medicine i doktora stomatologije nije ograničena rokom, mada je preporučeno osiguranim licima koja nisu izvršila izbor   da to učine  što prije kako bi mogli nesmetano koristiti usluge zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, Kao RVI sa 80% invaliditeta odnedavno sam primoran kupovati pojedine lijekove koje mi prepisuje moj ljekar i koje godinama koristim jer su skinuti sa esencijalne liste. Zanima me na koji način i od koga mogu ostvariti pravo na refundiranje ovih troškova-od ZZO ili Ministarstva za boračka pitanja ili? S poštovanjem, Avdo
Avdo, 16.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosi troškove samo za lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Kako možete ostvariti pravo na refundaciju sredstava za lijekove koji nisu dio pomenute liste zaista nam nije poznato.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting