Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za pomoc,naime radnica koja je uposlena u nasoj prodavnici je pala u nesvijest na radnom mjestu te je prebacena u bolnicu i zadrzanja na lijecenju vjerovatno na pretragama jer na srecu nije doslo to tezis povreda. Posto je to povreda na radnom mjestu uzeli smo obrazac ZO 5 da popunimo i predamo radnici na ovjeru kod ljekara,upuceni smo da je njeno bolovanje 100%,pa nas zanima kakve su nase obaveze prema uposleniku i da li uposlenica ima prava na neku naknadu od poslodavca sem pripadajuce plaće za bolovanje . Unaprijed hvala
Fikreta, 18.05.2015
Odgovor: Naknadu plaće zbog povrede na radu obračunava i isplaćuje pravno lice dok osiguranik nije radno sposoban, kao i odgovarajuću medicinsku pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja.
Pitanje:    Poštovani, U firmi u kojoj radim u računovodstvu smoimali slučaj povrede na poslu,odnosno radnik je imao nesreću na povratku sa posla, te je na bolovanju i u procesu oporavka. Ima lomova koji zahtjevaju duži oporavak. Firma je sa sjedištem u Sarajevu, a mjesto prebivališta radnika je Republika Srpska, tačnije Pale. Pitanje je da li imamo pravo na refundaciju bolovanja (isplaćuje se 100% plata) i od koga tražimo istu? Unaprijed hvala. Srdačni pozdravi
Maida, 18.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja  prema mjestu prebivališta navedenog uposlenika.
Pitanje:    Poštovani, na trudničkom bolovanju sam već duže od 42 dana. Uredno dostavljam svom poslodavcu doznake od svog porodičnog ljekara. Pošto sam informisana da su ukinute komisije koje su utvrđivale bolovanja duže od 42 dana, poslodavac je u dilemi na koji način će refundirati sredstva od ZZO-a, jer mu komisijsku potvrdu ne mogu dostaviti. Molim da me uputite koje korake dalje poduzeti, hvala.
Aida, 18.05.2015
Odgovor: Mišljenje Prvostepene ljekarske komisije nije potrebno u slučaju bolovanja zbog komplikacija u trudnoći.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće da nam mailom pošaljete spisak potrebne dokumentacije i važeći obrazac za Zahtjev za povrat isplaćene naknade za bolovanje preko 42 dana. Prvi put imamo ovakav slučaj za kanton Sarajevo, pa nemamo gore navedeno. Također, dobro bi nam došlo ako imate još kakve upute, kao npr. koju najmanju satnicu priznajete kao valjanu za obračun i sl, s obzirom da se i to razlikuje od kantona do kantona. Unaprijed hvala!
Sanjana, 18.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda zbog pojašnjenja, obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti.
Pitanje:    Poštovani, zanima me, kakva je procedura da se prebacim na zdravstveno osiguranje Biroa, odnosno da prebacim sebe i dijete, jer smo bile osigurane preko firme od muža, firma već dvije godine ne uplaćuje doprinose i mi bismo da se prabacimo na osiguranje Biroa, jer sam ja trenutno na birou. Zahvaljujem,
Jasmina, 15.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se informišete kod Zavoda za zapošljavanje kod kojeg ste prijavljeni , obzirom da je u skladu sa članom 86 Zakona o zdravstvenom osiguranju obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zavod za zapošljavanje za lica koja su privremeno nezaposlena  i kod kojih su ta lica prijavljena.
Pitanje:    Postovani, Da li postoji neka odluka Vaseg Zavoda o refundaciji troskova vantjelesne oplodnje, kao sto postoji u Ze - Do kantonu : http://www.ringeraja.ba/clanak/info-za-clanice-koje-su-radile-vto-iz-zzo-zdk_2238.html. Ukoliko nemate takvu odluku da li ocekujete donosenje slicne ili iste odluke u skorije vrijeme. Unaprijed hvala,
Kadina, 15.05.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema odluku o refundaciji troškova vantjelesne oplodnje i nemamo informaciju o donošenju iste u skorije vrijeme.
Pitanje:    Postovani, koji je rok za predaju zahtjeva za refundaciju novcanih sredstava za Rhogam ampulu i sta je sve potrebno od dokumentacije? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Aida, 15.05.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za nabavku Phogam amp morate podnijeti u roku od mjesec dana od kupovine istih.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je preporučena amp Rhogam,orginalni račun iz apoteke gdje je kupljena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovanje. Naime, rodila sam prije godinu dana i primila injekciju Rhogan, koju sam sama kupila. Igrom slucaja sam ostavila racun i bocicu. Danas saznajem da sam imala pravo na neku participaciju. Da li jos uvijek mogu podnijeti zahtjev ili je vec prosao rok (ako ga ima)? Hvala na odg. Pozdrav
Hamza, 15.05.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za nabavku Rhogam amp ali mjesec dana po kupovini istih.Obzirom da ste navedene ampule kupili prije godinu dana refundacija sredstava nije moguća.
Pitanje:    Pozdrav, Imam 28.god ,nisam udata,ne radim i nisam na birou. Već 5 god.nemam zdravstveno osiguranje,dok sam studirala bila sam osigurana preko oca koji je penzioner. Interesuje me kako mogu ostvarit pravo na zdravstvenu zaštitu? Da li me mogu osigurati članovi porodice npr.otac kao i prije?
Aiša, 15.05.2015
Odgovor: Članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.     Članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju  propisano je da su lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.
Pitanje:    Postovani, koja dokumentacija je potrebna za izdavanje zdravstvene knjizice za novorodjence, a koje bi bilo osigurano preko mene koja sam zaposlena. Gdje mogu kupiti obrazce i ko ih popunjava? Hvala unaprijed na odgovoru.
Amela, 15.05.2015
Odgovor: Obrazac za prijavu člana  ( zo1 obrazac) kupujte u poslovnicama ZZOKS, potrebno je da ga kupite i ispunite u firmi u kojoj radite, zatim sa tim obrascem, izvodom iz matične knjige rođnih, Vašom ličnom kartom i novom zdravstvnom legtimacijom za novorodženče dođete u poslovnicu ZZOKS gdje će se obaviti prijava preko Vašeg osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting