Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, da li mogu vjenčanu suprugu koja je strani državljanin iz Srbije (još nema državljanstvo BiH) prijaviti na svoje zdravstveno osiguranje kao člana porodice? Hvala.
Nenad, 02.10.2015
Odgovor: Vaša supruga kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da supruga imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.
Pitanje:    Postovani, nakon zavrsetka srednje skole prijavio sam se na biro. Nikada nisam bio u radnom odnosu. Nisam se redovno javljao na biro i izgubio sam pravo na zdravstveno osiguranje. Da li postoji nacin da vratim pravo na zdravstveno osiguranje? Ako da, koja je procedura i koje su moje obaveze? unaprijed hvala.
Samir, 01.10.2015
Odgovor: Prema ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU član. 12  vi ste izgubili prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu  putem Službe za zapošljavanje Kantona Sarajeva. Način na koji biste mogli ostvariti  zdravstveno osiguranje je putem člana.27 ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KS, za ostvarivanje ovog vida zdravstvenog osiguranja možete se obratiti u svim poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, bio sam sa sinom koji ima 4 godine na odmoru u Tuzli, pojavio mu se osip i odveo sam ga u Hitnu pomoć nakon čega su me uputili u UKC tuzla na infektivno odjeljenje a potom i kod dermatologaNa svu sreću nije bilo ništa ozbiljno pa nam je preporučeno liječenje kod svog ljekara. Naravno sve je to uredno naplaćeno. Da li imam pravo na refundaciju troškova s obzirom da se radi o djetetu i da sam se slučajno zadesio u Tuzli kakda se to desilo, dakle nisam imao izbora nego da djete odvedem ljekaru. Hvala
Nedžad, 01.10.2015
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. Nakon pružanja hitne medicinske pomoći, liječenje treba nastavi u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima  neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM. Shodno navedenom, potrebno je da u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnesete zahtjev sa medicinskom dokumentacijom  iz Tuzle i original račun iz kojeg se vidi da ste ličnim sredstvima platili nastale troškove. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, redovan/samofinansirajuci sam student, imam 27god. imam jos master rad da zavrsim fakultet, posto sam prije imao zdravstveno osiguranje preko oca koji je RVI, interesuje me kako ja sada ostvarujem osiguranje..
Anel, 29.09.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana  ako su na  visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Na ovaj način osiguranja i dalje će te imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što ste imali kao član porodice osiguranika, uz uslov da ste redovan student i da  redovno vršite uplate doprinosa za svaki mjesec. Ukoliko se odlučite za ovaj vid obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je da podnesete zahtjev u neku od poslovnica Zavoda u kojoj možete i dobiti detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji.
Pitanje:    Postovani, Kad se stvara obaveza pravljenja zdravstvene knjizice za bebu i kakva je procedura. Muz je zaposlen, a ja ne. Beba ima 14 dana, kada smo joj kao roditelji obavezni napraviti zdravstvenu knjizicu? Hvala unaprijed! Lp!
Amra, 29.09.2015
Odgovor: Za prijavu člana (djeteta) na osiguranje potrebno je dostaviti Obrazac ZO-1 (prijava na osiguranje) koju će popuniti i ovjeriti Obveznik uplate  doprinosa , LK osiguranika , rodni list djeteta i zdravstvena legitimacija. Prijavu člana i ovjeru zdravstvene legitimacije  ćete izvršiti u Poslovnici  ZZOKS na Općini na kojoj je prijavljen Obveznik doprinosa.
Pitanje:    Poštovani, na koji nacin se mogu refundirati pare koje su potrebne za operaciju koljena.Naime ta operacija je propisana od strane dr. i to da se uradi u roku od 6 nedjelja a ne radi se vec godinu ipol na UKCS ,nama je jedino rjesenje privatna klinika...Gdje i kome se obratiti za refudaciju ? Hvala,LP.
Samija, 23.09.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za izvršenu uslugu trebate predati u jednu od poslovnica Zavoda.Uz zahtjev trebate priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran operativni zahvat,izjavu iz UKCS-a da se pomenuti zahtjev ne radi potpisan od strane direktora,originalni račun iz privatne ustanove za izvršenu uslugu te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Interesuje me da li kao zaposlenik sa nepunim radnim vremenom ostvarujem ista prava kao i radnici sa punim radnim vremenom. Da li se mogu sa 50% fonda sati i dalje liječiti uobicajno ili gubim pravo an bolnicko lijecenji ili slicna prava. Hvala!
Edin, 23.09.2015
Odgovor: Imate sva prava iz zdravstvene zaštite kao i lica sa punim radnim vremenom.
Pitanje:    Postovani, pocela sam raditi u privatnoj firmi u Sarajevu i iz SBK sam se preselila u Sarajevo. Trenutno mijenjam mjesto prebivalista i prezime, pa cekam da mi bude osobna gotova. Mene zanima sto mi je potrebno od dokumenata za prijavu zdrastvenog osiguranja?
Nataša, 23.09.2015
Odgovor: Poslodavac Vas prijavljuje na zdravstveno osiguranje putem Porezne uprave prema mjestu pribivališta zatim sa promijenjenom ličnom kartom dođite u jednu od naših poslovnica da bi Vam se izdala zdravstvena legtimacija.
Pitanje:    Postovani, Suprug je dobio otkaz kao tehnoloski visak. Poslodavac mu nije posljednjih 5 mjeseci uplacivao zdravstveno osiguranje. Moze li on ostvariti redovno zdravstveno osiguranje kada se prijavi na biro ako doprinosi nisu izmireni ? Unaprijed hvala
Elvira, 23.09.2015
Odgovor: Ukoliko je suprug odjavljen sa zdravstvenog osiguranja obratite se Službi za zapošljavanje KS koja će Vas uputit u dalju proceduru.
Pitanje:    Postovanje. Da li ZZO KS ima potpisan sporazum o subfinanciranju umjetne oplodnje sa privatnim klinikama u kantonu Sarajevo
Anel, 22.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema potpisan sporazum o subfinansiranju umjetne oplodnje sa privatnim klinikama.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting