Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Pozdrav, interesuje me da li moj sin koji ce u u februaru 2016 izgubiti penziju zbog navrsenih 25 god. moci zadrzati zdravstveno osiguranje a redovan je student FPN Sarajevo i ako ne kako ce regulisati dok ne zavrsi fakulet ostala mu jos tri ispita Unaprijed hvala
Indira, 07.12.2015
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života.   Također postoji mogućnost prijave na osiguranje preko Ministarstva obrazovanja.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovanje, da li sin koji je redovan student ima pravo na zravstveno osiguranje i nakon 25 god. Unaprijed hvala
Indira, 07.12.2015
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas mozete li mi reci kako strani drzavljani, konkretno drzavljani Pakistana, mogu dobiti zdravstveno osiguranje, a nisu u radnom odnosu? Jedan od uslova za ostvarivanje privremenog boravka u BiH jeste i regulisano zdravstveno osiguranje. Hvala.
Ajla, 07.12.2015
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovani, Krajem avgusta sam predala zahtjev za refundaciju novcanih sredstava za Rogam medjutim nikad nisam dobila nikakvu povratnu informaciju. Hoce li se vrsiti refundacija za pomenutu injekciju i ako hoce kad se moze ocekivati? Unaprijed hvala lp, Emina
Emina, 04.12.2015
Odgovor: Novčana sredstva za nabavku Rhogam amp. će Vam biti refundirana. Naime došlo je do kratkog zastoja u radu komisije za odobravanje, te ćete povratnu imformaciju dobiti u skorije vrijeme.
Pitanje:    Poštovani, prijavljena sam na biro za zapošljavanje i preko biroa imam zdravstveno osiguranje. Zanima me da li se novorođenče može prijaviti na zdravstveno osiguranje nezaposlene majke? Hvala!
Melisa, 03.12.2015
Odgovor: U jednoj od naših poslovnica kupite ZO1 obrazac (obrazac za prijavu člana) koji popunjava Služba za zapošljavanje KS i zatim sa svojom ličnom kartom, rodnim listom djeteta i tim obrascem prijavljujete dijete u jednoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Poštovani, Početkom decembra ostvarujem pravo na starosnu penziju. Od trenutka kada me moja radna organizacija odjavi sa zdravstvenog osiguranja pa do dobivanja Rješenja o penzionisanju, na koji način mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje. To je period od minimum 2 mjeseca, ali vrlo često i3 ili čak 4 mjeseca. U mojoj radnoj organizaciji ne mogu dobiti odgovor na to pitanje a vrlo bitno mi je da imam zdravstveno osiguranje, S poštovanjem Suada
Suada, 01.12.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje dok isto ne steknete  kao korisnik penzije, možete ostavriti u skladu sa članom 27  i članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju. (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Članom 27 Zakona  propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Članom 20 Zakona propisano ko se smatra članom osiguranika i ko ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  po osnovu srodništva. Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani! Ja sam na bolovanju preko 42 dana,imam problema sa kičmom,bio sam na ljekarskoj komisiji i uputili su me na hospitalizaciju. Pošto radim u privatnoj firmi i uredno mi odbijaju od plate,da li ja imam pravo na neku refundaciju odbitaka? Inace radim kao elektromonter i poslove koje po preporuci neurologa ne bih smio da radim. S tim da još bolujem od proširenih vena i na poslu sam stalno na merdevinama i dizem teret,izmedzeu ostalog kakva ja prava imam? Molim za vaš odgovor ili eventualno savjet. Unaprijed Hvala!
Senad, 30.11.2015
Odgovor: Poslodavac ima pravo da podnese Zavodu zahtjev za refundaciju sredstava isplaćenih zbog bolovanja. Izabrani ljekar porodične medicine će u skladu sa ustanovljenom procedurom a na osnovu Vašeg medicinskog stanja razmotriti mogućnost upućivanja na procjenu radne sposobnosti.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas da me informisete o proceduri prebacivanja zdravstvenog osiguranja iz Tuzlanskog kantona u Kanton Sarajevo. Naime u Tuzli na osnovu stalnog zaposlenja sam osigurana u Zavodu za javno zdravstvo TK, ono sto mene interesuje jeste na koji nacin mogu preko firme sa sjedistem u Tulai se prebaciti na zdravstveno osiguranja KS obzirom da mi zbog porodiljskog nece biti prekinut radni odnos? Unaprijed zahvalna.
Merima, 30.11.2015
Odgovor: Potrebno je da prebacite pribivalište u KS (promjena lične karte) zatim Vas poslodavac  preko Porezne uprave FBiH se odjavljujete sa zdravstvenog osiguranja u Tuzli i ponovo prijavljujete u Sarajevo također preko PUFBiH.
Pitanje:    Poštovani, trenutno nemam zdravstveno osiguranje i htjela bih da se prijavim na suprugovo zdravstveno. Možete li mi objasniti koja je procedura i potrebna dokumentacija za ova vid zdravstvenog osiguranja. Unaprjed hvala
Dženana, 30.11.2015
Odgovor: U jednoj od naših poslovnica kupite ZO1 obrazac (obrazac za prijavu člana) koji suprug popunja u firmi i zatim sa njegovom ličnom kartom, svojom i tim obrascem prijavljujete se u jednoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Ako koristite bolovanje za njegu člana porodice (supruge), u kojem procentu se plaća?
Nihada, 30.11.2015
Odgovor: Obzirom da isplatu navedene naknade plaće osiguraniku, vrši poslodavac, potrebno je da se istom obratite u vezi eventualnih nedoumica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting