Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, koliko iznosi mjesečna uplata po Pravu na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu? Zadnji put je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u decembru 2014., tada je prestalo svojstvo osiguranika, tako da vjerujem da se ne treba uplaćivati za najmanje 6 mjeseci unazad, već za januar i februar, te me zanima koliko to iznosi. Hvala.
Alisa, 24.02.2015
Odgovor: Mjesečna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje po članu 27. Zakona iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. U Vašem slučaju potrebno je da uplatite za period za koji niste bili u osiguranju i za tekući mjesec, tj. za mjesece januar i februar i pravo na zdravstveno osiguranje se utvrđuje od dana podnošenja zahtjeva. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovani,dana 19.2,postavila sam Vam pitanje u vezi prava na otvaranje bolovanja.Definitivno mi niste dali jasan i konkretan odgovor pa Vas jos jednom molim da to ucinite ona kako bi mi obicni gradani razumjeli.Ako mi Vi na to ne znate ili ne mozete da odgovorite recite ko moze jer smatram da imam pravo na dostojanstven zivot a ovo mi sve lici na diskrimunaciju i zabranu da spasim svoj zivot.LP
Zlata, 24.01.2015
Odgovor: Ustanovljene procedure u vezi trajanja privremene spriječenosti za rad  uređene su  ranije pomenutim "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" (Sl. nov. FBiH 66/12), uređeni su način, postupak i dijagnostički i drugi kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, zbog bolesti,povrede ili drugih okolnosti, rokovi trajanja privremene spriječenosti za rad , vršenje nadzora kao i druga pitanja u vezi sa privremenom spriječenošću za rad.
Pitanje:    Postovani, Da li je moguce od ljekara opste prakse traziti prekid trudnickog bolovanja duzeg od 42 dana (na licni zahtjev) a radi evidentiranja koristenja godisnjeg odmora kod poslodavca? Nakon evidentiranja koristenja godisnjeg odmora, trudnicko bolovanje bi se ponovo otvorilo kod ljekara opste prakse. Unaprijed hvala,
Belma, 24.02.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa upitom obratite izabranom ljekaru porodične medicine, koji će postupiti u skladu sa ustanovljenim kriterijima.
Pitanje:    Zanima me koliko puta godisnje dijete sa posebnim potrebama (100% invalid) ima pravo na banjsko lijecenje u Termama na Ilidzi. Jos jedno pitanje vezano za ortoze, ako se u jednoj godini moraju 2x mijenjati ortoze da li snosi troskove socijalno i drugi put?? Hvala
Samira, 20.02.2015
Odgovor: Osiguranici Kantona Sarajevo bez obzira na dijagnozu,imaju pravo samo jednom godišnje na banjsko liječenje kao nastavak bolničkog liječenja.Obzirom da niste naveli o kojoj se ortozi radi ne možemo Vam sa preciznošću odgovoriti. Po Uredbi o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, za lica do 12god. rok trajanja ortoze je 8 mjeseci, a za lica od 12 do 18god. rok trajanja je 12mjeseci.
Pitanje:    Hvala na vašem odg. Samo nisam navela da jos nismo vjencani, imam li i tako pravo na njegovo osiguranje
Suada, 19.02.2015
Odgovor:   Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, potrebna je dokumentacija:  vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci, rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika,  lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS,  prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika, uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani,nigdje ne mogu da dodem do tacne informacije pa Vas molim da mi odgovorite najtacnije..operisala sam vrtnu kicmu i ugradeni su mi titanijumski kejdzevi,plocica i sarafi takode imam i drugih zdravstenih problema.Poslije operacije upucena sam na ocjenu radne sposobnosti i dobila rjesenje invalid druge kategorije gdje je nalozeno promjena radnog mjesta samo da navedem da radim u trgovini.Moj ljekar pirodicne medicine mi kaze da dugo ne mogu ni po kojem osnovu otvoriti bolovanje jer sam bila duzi period t.18 mjeseci,takode napominjem da nisam ja kriva sto je to toliko trajalo jer sam cekala 3 mjeseca nije bilo folmulara za obradu,5 mjeseci sam cekala da me pozovu na vjestacenje a rjesenje 40 dana..sve su to neke okolnosti zbog ne moze neko okriviti mene.Veoma se lose osjecam,nikad ne znam za sat kako cu se osjecati a ne za dan ili vise..molim Vas po kojem osnovu ne mogu dobiti bolovanje ako mi bude lose,nigdje ne pise da sam izlijecena,proglasena to invalidom i da ne nabrajam.Ako mi i Vi potvrdite ovo sto mi je rekao ljekar porodicne medicine onda mi navedite koji je to zakon ili pravilnik po kojem se postupa.Nadam se da ste razumjeli sta Vas pitam i trazim tacan i iskren odgovor.LP
Zlata, 19.02.2015
Odgovor: U skladu sa ustanovljenim kriterijima za određene dijagnoze, provođenje procesa ocjenjivanja medicinskog stanja organizma, ne podrazumijeva nužno i privremenu spriječenost za rad tokom navedene procedure.Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, date su i upute u pogledu trajanja bolovanja zbog određenih oboljenja.
Pitanje:    Pošovani, može li mi u lokalnoj ambulanti biti uskraćena zdravstvena usluga jer nisam izabrao ljekara porodcne medicine?
Šemsudin, 19.02.2015
Odgovor: Mišljenja smo da Vam zdravstvena usluga ne treba biti uskraćena ako niste izabrali ljekara porodične medicine.
Pitanje:    Postovani, redovni sam student i dijagnosticirano mi je da treba da nosim fiksni aparatic, na stomatologiji se inace lijecim. Da li sve troskove snosim ja,samostalno ili imam neke beneficije ? LP
Mirela, 19.02.2015
Odgovor: Pravo na fiksni ortodontski aparat na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja imaju osiguranici do 18 god.
Pitanje:    Poštovani, kao osiguranik želio bih da znam koliko košta doplata na SORTIS 20mg. LP
Kadrija, 19.02.2015
Odgovor: Sortis tbl 20 x 30mg nalaze se na B listi Odluke o listi lijekova KS.Cijena koju priznaje Zavod zdravstvenog osiguranja je 14,10km i učešće Zavoda u navedenoj cijeni je 25%,a ostatak doplaćuje osiguranik.
Pitanje:    Postovani, bila sam na birou, nisam se redovno javljala i sad nemam pravo na zdravstveno osiguranje. Muz radi u policiji, moze li me prijavit na svoje osiguranje i koji dokumenti su potrebni? Hvala
Suada, 19.02.2015
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.   Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog supružnika, potrebna je dokumentacija: vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci,   lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS, uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting