Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Upisala sam fakultet u Crnoj Gori kao drzavljanin BiH.Na koji nacin mogu ostvariti zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori za vrijeme studija?
Jasna, 02.09.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u Republici Crnoj Gori regulisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju između BiH i Crne Gore (''Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori'', br. 2/01) i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (''Službene novine FBiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Postovani, Imam 24 godine, i prije par dana sam se vratila iz Njemacke gdje sam kao redovni student zavrsila II ciklus studija. U BiH sam imala zdravstveno osiguranje kao redovni student zakljucno sa skolskom 2014/15 godini (u TK), a u Njemackoj sam imala i privatno osiguranje kao uslov za vizu. Sada bih zeljela ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu po osnovu povratka iz inostranstva. Medjutim u proteklom mjesecu sam promijenila prebivaliste iz Tuzlanskog kantona u Kanton Sarajevo (općina Novo Sarajevo, te moram da prenesem i zdravstveno osiguranje u Kanton Sarajevo. Molim Vas da me uputite kakva je procedura da bih stekla pravo na zdravstvenu zastitu. Takodjer Vas molim da mi kazete kakva mi je dokumentacija potrebna za sticanje prava na ZZ po osnovu povratka iz inostranstva.
Umihana, 02.09.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom  prema njihovom radno-statusnim karakteristikama. U slučaju da želite da se osigurate  u sklatu sa tačkom 12 alineja 5 navedenog člana Zakona, potrebno je da se prijavite zavodu za zapošljavanje, kao bi imali pravo na obavezno zdravstveno osiguranje.  Uslovi za ovaj način sticanja osiguranja je da se nezaposlena lica prijave zavodu za zapošljavanje u  rok od 30 dana po povratku iz inozemstva i da su prije odlaska u inozemstvo bili zdravstveno osigurani. O potrebnoj dokumentaciji informišite se kod nadležnog zavoda za zapošljavanje prema adresi stanovanja.
Pitanje:    Postovani, Pitanje: da li pored dostavljenih doznaka za svaki mjesec trudnickog bolovanja, iz Zavoda za refundiranje troskova firmi u kojoj sam zaposlena, traze da dostavim i misljenje dr.,specijaliste za svaki mjesec, na osnovu kojih su mi izdavane doznake. Zineta,01.09.2015
Zineta, 02.09.2015
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), au vezi refundiranja naknade plaće zbog bolesti i komplikacija u trudnoći.
Pitanje:    Poštovani, na koji način otac djeteta može nastaviti porodiljsko bolovanje, ako se majka vrati ranije na posao? Šta je potrebno od dokumentacije da otac nastavi porodiljsko bolovanje i da li ostvaruje pravo na porodiljsku naknadu 360 KM. Koja je nadležna institucija gdje je potrebno predati dokumente. Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Zina, 02.09.2015
Odgovor: Potrebno je da se u vezi porodiljske naknade, obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Postovani! U stalnom sam radnom odnos i trudna sam 4mj medjutim moj poslodavac vec godinama ne izmiruje obaveze pa me zanima dali ja kao trudnica imam neka prava na bespatno ljecenje. Hvala
Enida, 01.09.2015
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Shodno navedenom, članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi imali pravo korištenja obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira na zdravstveno stanje, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Poštovani da li zaposleni penzioner sa 40.g. radnog staža i navršenih 65.g.života,ostvaruje zdravstvenu zaštitu kao penzioner ili kao radnik, obzirom da mu se uplaćuju svi doprinosi kao ostalim radnicima, odnosno,da mu stečena prava iz PIO i zdravstvenog osiguranja ne mogu biti oduzeta zasnivanjem radnog odnosa. Unaprijed hvala za odgovor
Edina, 01.09.2015
Odgovor: Tumačenje propisa koji regulišu predmetnu materiju daje organ koji je i donio propise. Kako ovaj Zavod nije donosilac pomenutih propisa, ovim putem vam možemo prezentirati isključivo naše mišljenje o vašem upitu i to kako slijedi: Osiguraniku koji je navršio 40 godina penzijskog staža odnosno 65 godina života i koji je ostvario pravo na penziju, a zasnuje radni odnos  isplata penzije se shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, neće obustaviti, odnosno penzija će se takvim osiguranicima isplaćivati u skladu sa pomenutim zakonom. Bez obzira na činjenicu što je takav osiguranik ostvario pravo na penziju, ako zasnuje radni odnos, mišljena smo da poslodavac  kao obveznik uplate doprinosa, je dužan izvršiti prijavu na osiguranje po osnovu radnog odnosa i u vezi s tim izvršavati sve obaveze u pogledu uplate doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima.
Pitanje:    Postovani, dobila sam informaciju da mogu traziti povrat novca za mrezicu koja se koristi prilikom operativnog zahvata za bruh. Zanima me da li je to istina i ako jeste ko ima pravo na to i kome se obratiti? Hvala
Edisa, 31.08.2015
Odgovor: Refundaciju sredstava za mrežicu Zavod zdravstvenog osiguranja odobrava ukoliko je ista dio Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju u jednu od poslovnica Zavoda,uz zahtjev trebate priložiti medicinsku dokumentaciju o operativnom zahvatu orginalni račun o kupljenoj mrežici,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.  
Pitanje:    Postovani, dobila sam informaciju da mogu traziti povrat novca za mrezicu koja se koristi prilikom operativnog zahvata za bruh. Zanima me da li je to istina i ako jeste ko ima pravo na to i kome se obratiti? Hvala
Edisa, 31.08.2015
Odgovor: Refundaciju sredstava za mrežicu Zavod zdravstvenog osiguranja odobrava ukoliko je ista dio Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju u jednu od poslovnica Zavoda,uz zahtjev trebate priložiti medicinsku dokumentaciju o operativnom zahvatu orginalni račun o kupljenoj mrežici,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani, Pocetkom godine sam promijenila mjesto prebivalista (iz Zenice u Sarajevo), te sam svu dokumentaciju uredno azurirala u skladu s promjenom prebivalista. Danas sam u Zavodu za zdravstveno osiguranje KS htjela preuzeti obrazac za prijavu u ambulantu porodicne medicine, međutim službenica me nije pronasla u sistemu da sam osigurana. Inace radim u Zenici i doprinosi se uredno placaju, pa samim tim i doprinosi za zadravstveno osiguranje (uplacuju se u skladu sa zakonom i mojim mjestom prebivalista). Molim Vas da mi objasnite koja je procedura prijave u ambulantu u ovom slucaju i sta trebam dostaviti Zavodu KS da bih bila u sistemu? S postovanjem
Emira, 31.08.2015
Odgovor: Potrebno je da kod svog obveznika uplate doprinosa provjerite da li je izvršio odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zenice i izvršio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje u Sarajevu gdje sada imate prebivalište. Navedena odjava i prijava se vrši preko porezne  uprave prema adresi  stanovanja.
Pitanje:    Poštovani, Možete li mi reci koji je zakonski rok za refundacija novca datog za lijek? Zahtjev je predat prije tri mjeseca i jos uvijek očekujem rješenje za povrat novca. Hvala
Armina, 31.08.2015
Odgovor: Refundacija sredstava za lijek koji nije dio Odluke o listi lijekova KS nije zakonska obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Zavod u skladu sa svojim mogućnostima daje jednokratne pomoći osiguranicima u nabavci lijekova koji nisu dio pomenute liste.Dostavljene predmete razmatraćemo u narednom periodu u skladu sa finansiskim mogućnostima.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting