Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, vanredan sam student i prijavljena sam na biro. Osigurana sam preko biro-a i da li imam neki popust na dioptrijska stakla od strane zdravstvenog osiguranja? Prvi put nosim dioptrijske naočale.
Amila, 24.11.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,pravo na korekciona stakla-par imaju redovni studenti do 26 god.
Pitanje:    Postovani, Da li mogu elektronskim putem preuzeti obrazac ZO1, jer moram odjaviti sa svog osiguranja sina, koji treba da se prijavi na Zavod za zaposljavanje KS (biro rada). Koja je dalja procedura? Hvala.
Emina, 23.11.2015
Odgovor: Obrazac ZO-1 (prijava-odjava) ne može se preuzeti elektronskim putem. Procedura odjave člana sa Vašeg osiguranja je sljedeća: Kupite obrazac ZO-1 u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, odnesete poslodavcu ili ustanovi koja Vas osigurava. Nakon sto poslodavac ili ustanova popuni obrazac ZO-1, vratite se u bilo koju poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da referenti izvrše odjavu člana sa Vašeg osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi date upute na koji način promijeniti podatke u zdravstevnoj knjižici. Naime, udajom mi je promijenjeno prezime i na koji način izmijeniti podatke u zdravstvenoj knjižici?
Almina, 23.11.2015
Odgovor: Za promjenu prezimena potrebno je da obveznik uplate doprinosa u nadležnoj Poreskoj upravi preda obrazac JS 3100 (promjena podataka)sa izvršenim promjenama. Poreska uprava nakon obrade podataka elektronskim putem prosljeđuje promjenu ZZO KS. Potrebno je da kupite novu zdravstvenu legitimaciju (kupuju se u našim poslovnicama), stavite pečat obveznika uplate doprinosa i uz potvrdu prebivališta izdatu od nadležnog organa će vam se izdati nova zdravstvena legitimacija.
Pitanje:    Postovanje, sta je potrebno od papirologije da se djetetu/novorodjence, izvadi zdravstvena knjizica? Lijep pozdrav
Djana, 23.11.2015
Odgovor: Za prijavu novorođenčeta potrebno je dostaviti ovjeren obrazac za prijavu člana ZO-1, zdravstvenu knjižicu,rodni list djeteta i CIPS prijava osiguranika.
Pitanje:    Postovani zanimame kako mogu ostvarit pravo na zdrastvenu knizicu Strani sam drzavljanin srbije sa odobrenim privremenim boravkom u bih A nisam u radnom odnosu Boravak je po osnovi braka sa drzavljankom bih. Molim za odgovor. Srdacan pozdrav
Enver, 23.11.2015
Odgovor:   Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -                 Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.            Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .          Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.
Pitanje:    Poštovani Ukoliko nisam dobio rješenje o invalidskoj penziji ni nakon 20 mjeseci od početka bolovanja da li je firma u kojoj sam zaposlen dužna i dalje isplaćivati mi plaću iako joj Zavod ne refundira više 80% isplaćenih sredstava? Sada teče 22 mjesec od kako sam na bolovanju, a razlog bolovanja je oboljenje multipla skleroza Napominjem da sam ja ispoštovao sve svoje zakonske obaveze, predao zahtjev za ocjenu radne sposobnosti ali još uvijek nisam dobio rješenje. Lijep pozdrav
Vedran, 23.11.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite organu nadležnom za nadzor primjene propiosa iz oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Molim vas da me uputite na koji nacin moj brat invalid moze dobiti kolica od vas .Amputirane su mu obje noge, kod koga u vasoj sluzbi treba da se obratim da bi predala zahtjev i u kojoj formi
Sadžida, 20.11.2015
Odgovor: Pravo na invalidska kolica ima osigurano lice kojem su amputirane obje noge iznad skočnog zgloba bez obzira na korištenje proteza.Da bi Vaš brat ostvario pravo na pomenuto pomagalo potrebno je da u Zavod preda ovjeren ZP-6 obrazac koji će dobiti od svog porodičnog  ljekara, a na osnovu nalaza specijaliste ortopeda ili fizijatra.
Pitanje:    Postovani, u novembru prosle godine kcerka je dobila naocale, gdje joj je od strane Zavoda priznat određeni dio za stakla i okvir. Ove godine, prema receptu ljekara, mora ponovo mijenjati okvir i stakla radi povecanja dioptrije. Da li Zavod to pokriva?
Darija, 20.11.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS participira u nabavci korekcionog stakla –par i ima utvrđen rok trajanja za ovo pomagalo.Obzirom da niste naveli dob djeteta,nismo Vam u mogućnosti precizirati rok trajanja za pomagalo. Napominjemo da se osiguranom licu mogu obezbjediti korekciona stakla i prije isteka utvrđenog roka,ako doktor medicine – specijalista za očne bolesti utvrdi potrebu promjene stakla zbog promjene dioptrije za više od 0,5 dioptrije.
Pitanje:    Poštovani, možete li mi proslijediti informaciju koji su to lijekovi skinuti sa esencijalne liste lijekova? Hvala unaprijed
Lejla, 20.11.2015
Odgovor: Za pomenutu informaciju trebate se obratiti Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postovani, Da li se moze primiti Ca glukonat sa infuzijom u kucnim uvjetima?
Dina, 19.11.2015
Odgovor: Odgovor na postavljeno pitanje morate potražiti kod svog porodičnog ljekara.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting