Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    POštovani, molim Vas za odgovor. Bila sam na bolovanju mjesec dana zbog čuvanja trudnoće, i prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, prema članu 47. vidjela sam da je poslodavac dužan da mi isplati 100% plaću, zbog komplikacija u trudnoći. Međutim, obračunali su mi 80% plaće, i iako sam rekla Direktoru za taj Zakon, on tvrdi da mi nisu dužni platiti 100%, iako u Pravilniku nemamo ništa navedeno za bolovanje. Da li je zaista poslodavac dužan isplatiti 100% neto plaću i da li se to odnosi na samo prva 42 dana u slučaju bolovanja zbog komplikacija u trudnoći ili ? Molim Vas za odgovor, i šta da radim dalje? Hvala.
Amra, 31.08.2015
Odgovor: Potrebno je da se u Vašem slučaju obratite nadležnom inspekcijskom organu.
Pitanje:    Postovani, 4.8.2015. bio sam na ocjeni radne sposobnosti te proglasen invalidom druge kategorije. Rjesenje o invalidnosti je dobio moj doktor porodicne medicine 10.8.2015. Na posao me je uputio 11.8.2015. tj. zatvorio mi bolovanje na kojem sam bio od 14.4.2015. U firmi su me preraspodjelili na radno mjesto koje mi jos vise pogorsava zdravstveno stanje jer sam zbog tog istog mjesta i otisao na bolovanje. Zbog pogorsanja zdravstvenog stanja da li je doktor duzan da mi ponovo otvori bolovanje mada ja jos nisam dobio rjesenje o invalidnosti na koje cu uloziti zalbu drugostepenoj komisiji?
Muhamed, 31.08.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    1. Ja sam operisan 2009 godine tako da su mi ugradjena 3 bajpasa, a 2014 na pregledu mi je odredjeno da ugradim i paysmeker što je i uredjeno. Tom prilikom odredjena mi je nova terapija, tako da su propisani novi lijekovi i to: lorista 50 i Lorista H-50" i sada plaćam učešće u cijeni a na ranije nisam plaćao. Isto tako propisan mi je "Betaserc" koji takodje plaćam. Kako to da kada se utvrdi da treba nove lijekove da se plaćaju a ne kao raniji za koje se nije plaćalo. 2. Moja supruga je praktično potpuno dementna, pa joj je specijalista propisao lijek "Memenatin 20", ali ga u apotekama nema nego samo od 10 mg. što znači treba uzeti dvije kutije od po 10 mg, a ona košta 44,60 km x 2 to je oko 90,00 km za jednu terapiju. Znači svjesno se radi da se kupuju dvije kutije kada se zna da se isti od 20 mg ne proizvodi.Nije li to udar na bolesne i nemoćne, kojisu od vas osudjeni na propast. 3. Nekoliko puta sam postavljao pitanje da li dementne osobe imaju pravo na tudju njegu i pomoć i kakva je procedura za ostvarivanje toga prava, ali vi u Zavodu se nikada niste udostojili da odgovorite na takve upite što znači da pred bolesnicima izbjegavate dati odgo vor da bih još više snašla nevolja. Moram da kažem da ste vrlo neodgovorni na poštene upite bolesnika, jer jednostavno ne želite da odgovorite, pa makar odgovor bio i negativan. Ja znam da ni meni na ove upite nećete dati bilo kakav odgovor, ali nekako sam mirniji kada imam mogućnost da postavim pitanja kao što su ova.
Čedo, 25.08.2015
Odgovor: Odluka o listi lijekova KS je u ingerenciji Ministarstva zdravstva KS,naime pomenuto ministarstvo imenuje Komisiju za lijekove a ista daje prijedlog liste koji Ministarstvo predlaže Vladi KS koja je i usvaja.Dakle, Zavod zdravstvenog osiguranja nema uticaj na formiranje liste u segmentu koji će od lijekova biti na listi kao ni o procentualnom učešću osiguranika.Da bi ostvarili pravo na tuđu njegu morate se obratiti Vašem porodičnom ljekaru koji će Vas dalje uputiti u institucije za ostvarivanje Vaših prava
Pitanje:    Postovani molim vas za objasnjenje o skidanju mrene za penzionere na kcus,koliko kosta i koliko se ceka na termin
Biber, 25.08.2015
Odgovor: Za odgovore na postavljena pitanja morate se obratiti KCUS-u koji raspolaže navedenom informacijama.
Pitanje:    Postovani, operisana sam, proteza kuka. Zavrsila sam sa fizikalnim. Sad je potrebna Banja. Obzirom da sam saznala da na KCUS nema obrazaca za odobrenje banje, interesuje me na koji, najbrzi nacin mogu dobiti odobrenje za banju jer pocinjem sa radom 30.9-do kada mi je otvoreno bolovanje? Da li postoji mogucnost da se sistem ubrza. Hvala unaprijed
Amina, 25.08.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište "Banja -Terme" Ilidža, Lječilište "Akvaterm" Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar " Fojnica" u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično. Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  "Fojnica" i Zdravstvene ustanove Lječilište "Banja -Terme" Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.           Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to : -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju; -šefa Klinike za neurohirurgiju; -šefa Neurološke klinike; -direktora JU Opća bolnica  " Prim.dr. Abdulah Nakaš"; -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam; -šefa Pedijatrijske klinike;- šefa Centra za srce.  Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere .    Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavlja klinikama, početkom svakog mjeseca, prijedloge za upućivanje osiguranika na  produženo bolničko liječenje i prijedloge za upućivanje osiguranika na medicinsku rehabilitaciju ambulantnog tipa. Prijedlozi za mjesec avgust su  proslijeđeni   07.08.2015.godine, a za mjesec septembar bit će dostavljeni početkom mjeseca, te molimo o da se obratite nadležnoj klinici radi ostvarivanja svojih prava po pitanju rehabilitacije.
Pitanje:    Poštovani,interesuje me da li moj sin koji ima Dg.Dermatitis atopica teški oblik kožnih promjena i alergija na hranu ima pravo na neku novčanu naknadu u obliku tuđe njege.Hvala.
Mersiha, 25.08.2015
Odgovor: Da bi ste ostvarili pravo na tuđu njegu morate se javiti svom porodičnom ljekaru koji će Vas uputiti na službe koje odobravaju pomenutu uslugu.
Pitanje:    Poštovani, Trenutno se nalazim u Hrvatskoj u liječilištu sa sinom. Jučer ujutro sam dobila jake bolove i krvarenje, iz hitne su me uputili u najbližu bolnicu a to je u Rijeci. Tamo su mi uradili kiretažu bla je 13-ta sedmica trudnoče tj. spontani pobačaj. Kakva su moja prava po pitanju plaćanja troškova jer nisam mogla izbjeći te troškove jer je bilo hitno, i do te bolnice sam mnogo iskrvarila i bilo je važno da se spasi život a nažalost beba nije spašena. Unaprijed hvala. S poštovanjem!
Nihada, 24.08.2015
Odgovor: Pravo korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u zemljama sa kojima je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju regulisano je Pravilnikom o uvjetima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, br.31/04).Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.  Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o  pravu korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Molim Vas da li se može dobiti benificija za fiksni aparatić za zube kod djece ako su prijavljena u Vašem zdravstvu?
Zekija, 20.08.2015
Odgovor: Pravo na fiksni aparatić osiguranicima regulisano je Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,a prema medicinskim indikacijama.
Pitanje:    Imam uspostavljenu dijagnozu Hodkinov limfom-nodularna limfocitna predominacija CS IIIA; infiltracija slezene. Živim u Mostaru rođen sam 1963. god. Da li mogu ostvariti preko zdravstvenog osigurati nabavku i plaćanje skupog lijeka Mabthera (potrebna doza lijeka 6x 700 mg ukupno 4200mg) koji mi se zbog uspješnog liječenja preporućuje prije klasične kemoterapije. Unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovoru
Ivica, 20.08.2015
Odgovor: Da ostvarite svoje pravo na terapiju lijeka Mabthera morate se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH iz razloga što se navedeni lijek finansira pomenuti Zavod.
Pitanje:    Na koji nacin moze strani drzavljanin ostvariti zdravstveno osiguranje kod PIO u FBiH.
Axnan, 20.08.2015
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.     Potrebna dokumentacija: -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -                 Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.  Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .   Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting