Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, ako bih mogao dobiti informaciju vezi dioptrijskih naočala. Naime ja sam 1976 godište i imam dioptriju -4,252 sa cilindrom na oba oka. S obzirom da moram nabavljati naočale interesuje me da li je moguće dobiti dio učešća preko zavoda zdravstvenog osiguranja? Unaprijed hvala na brzom odgovoru
Dragan, 04.10.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju redovni i učenici do 18g, i redovni studenti do 26g.
Pitanje:    Poštovani, imam uredno zdravstveno osiguranje u BiH , otišao sam u mirovinu ( diskus hernija prije 10 godina i infrakt i ugradzen stent prije 4 godine )I sada želim iz zdravstvenih razloga da u R Hrvatskoj provodim vise vremena, A imam tamo i naslijedyenu porodicnu imovinu.( mozda se I preselim ) Kako mogu ostvariti zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj, i mogućnost dobijanja police zdravstvenog osiguranja.
Mugdim, 03.11.2015
Odgovor: Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u iinostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Za vrijeme stalnog prebivališta u R.Hrvatskoj potrebno je: 1.Izvorno rješenje od penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo 2.Lična karta R.Hrvatske i uvjerenje o prebivalištu iz R.Hrvatske 3.Odjava prebivališta iz R.BiH za R.Hrvatsku 4.Potvrda iz banke da se BIH penzija isplaćuje u R.Hrvatsku 5.Odjaviti zdravstveno osiguranje u Sarajevu i vratiti zdravstvenu knjižicu .
Pitanje:    Su pruga mi je na neodredzeno zsposlena privatna firma 13 god .a sada je trudna interesuju me njena prava poslodavac je salje na bolovanje 3 je mjesec imala je problema hvala ...
Kemal, 02.11.2015
Odgovor: Pitanje je nejasno.Ukoliko imate nedoumice u vezi prava iz radnog odnosa potrebno je da se obratite inspekcijskom organu nadležnom za nadzor primjene propisa iz oblasti istog.
Pitanje:    Postovanje... Molila bih vas informaciju o nacinu ostvarivanja zdravstvene zastite za nase malodobno dijete. Naime, muz i ja smo stalno prijavljeni u Cazinu, USK, gdje i ostvarujemo zdravstvenu zastitu kao i nase dijete do sada. S obzirom da smo oboje zaposleni u Oruzanim snagama, muza su prije 2 godine prebacili u Tuzlu a mene u Sarajevo. U medjuvremenu sam se porodila, porodiljski dopust provela kuci u Cazinu ali sad pocetkom novembra trebam poceti raditi. Bebu od 13 mjeseci sam dovela sa sobom i zanima me da li postoji nacin da je nekako osiguramo a da ne mijenjamo mjesto prebivalista? U slucaju da se prijavimo ovdje za stalno, gubim prava na novcane naknade u radnom odnosu ( pr. za stan a ovdje smo podstanari i moramo placati stanarinu). Postoji li mogucnost da samo prijavimo bebu? Hvala unaprijed na odgovoru
Šehrizada, 30.10.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Obzirom da je dijete  osigurano u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao član porodice osiguranika čije je prebivalište  je u Cazinu, prava iz zdravstvene zaštite  može koristiti u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Sl.novine Federacije BiH“ br.41/01).  O načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite  po navedenom Sporazumu informišite se kod Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste osigurani.
Pitanje:    Moj zet nije zaposlen nigdje, (imao nekada firmu, sada pod stečajem) nije na birou, nema penziju, nema zdravstveno osiguranje, kako i šta uraditi da mu se obezbjedi zdravstveno osiguranje, jer je čovjek obolio i potrebno mu je liječenje. Da li se može osigurati preko supruge koja je zaposlena??? Ukoliko je jedino rješenje samofinansiranje možete li mi reći koji je iznos u pitanju???
Amira, 29.10.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne i detaljnije informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovanje, Zanima me da li je Xarelto 20mg jos uvijek na esencijalnoj listi i koliko je učesče zavoda? Unaprijed hvala. L.P.
Vernesa, 29.10.2015
Odgovor: Novom Odlukom o pozitivnoj,bolničkoj i magistralnoj listi lijekova KS objavljenoj u Službenim novinama br 39 od 08.10.2015.g. lijek Xarelto tbl 28× 20mg nije na esencijalnoj listi ,te se ne može osigurati na teret ZZOKS.
Pitanje:    Da li preko ZZO mogu nabaviti mrežicu za trbušni zid ? U pitanju je mrežica dim.: 5x5 cm; ili 3x5; ili 4x7. U pitanju je apsorbirajuća mrežica koja se može stavljati kod djece. radi se o operaciji na KCU Sarajevo.
Elvedin, 29.10.2015
Odgovor: Mrežicu za trbušni zid ne možete nabaviti preko Zavoda zravstvenog osiguranja KS.Ukoliko operativni zahvat mislite raditi u UKCS ista Vam mora nabaviti pomenutu mrežicu  za operativni zahvat.
Pitanje:    Poštovani, Suprug, djeca i ja smo promijenili adresu prebivališta iz ZDK u Kanton Sarajevo a nastanjeni smo na području Općine Novo Sarajevo. Već smo izvršili promjenu ličnih dokumenata i CIPS prijava za dvoje maloljetne djece. Da li bi ste mi mogli objasniti koje korake bi trebali poduzeti kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo? Prijavu na zdravstveno osiguranje je izvršio poslodavac i za mene i za supruga, ali nisam sigurna šta trebamo poduzeti kako bi osigurali djecu. Također nas zanima gdje možemo dobiti informacije kojoj porodičnoj ambulanti pripadamo mi a kojoj djeca (8 i 14 godina) te koja je procedura za prebacivanje zdravstvenih kartona? Hvala i lijep pozdrav!
Alisa, 28.10.2015
Odgovor: Nadležna poslovnica Porezne uprave FBiH je nadležna za prijavu i odjavu osiguranika na zdravstveno osiguranje. Provjeru vaše prijave na zdravstveno stanje možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Zavoda na šalteru kod referenata. Ukoliko dobijete potvrdan odgovor potrebno je da poslodavac u vašu zdravstvenu legitimaciju (koju možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Zavoda) stavi svoj pečat i nakon toga vraćate se u poslovnicu Zavoda, referenti unose vaše podatke u zdravstvenu legitimaciju i vrše ovjeru zdravstvene legitimacije (pod uslovom da postoji redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje). Prijava djece kao člana osiguranika vrši se na slijedeći način. Potrebno je da u poslovnici Zavoda uzmete obrazac za prijavu na osiguranje. Taj obrazac popunjava vaš poslodavac i stavlja svoj pečat. Na taj način popunjen obrazac vraćate referentu i isti stavlja pečat Zavoda i vrši prijavu člana na osiguranje. 
Pitanje:    poštovani.moje pitanje je za mog oca koji je imao ugostiteljsku radnju od 2001do 2007 god,koju je te godine i odjavio u opštini i dobio rješenje o zatvaranju iste,što je van pameti nije plačao nikako ni doprinose ni porez te je tako nagomilao dug za sve oko 35000km,ja sam mu predao sve u poresku upravu i dobio je rješenje tačno koliko je kome dužan mislim na pio ,zdravstvo i porez.radi se o tome da sam mu predao zahtjev za penziju i dogovorio sa piom da mu dug odbijaju od penzije,rješenje još nije dobio,,.zanima me šta bi bilo najbolje da uradi i gdje da idem da rješi dug prema vama i kako da ga odjavim iz sistema te dali če moči imati zdravstvenu zaštitu ako dobije penziju .napominjem da ga je pio odjavio i pristao na sporazum oko duga prema njima.ja mu već sedam godina kupujem inzulin jer ima veliki dijabetes .unaprijed puno hvala
Darko, 28.10.2015
Odgovor: Predlažemo Vam da sa  dokumentacijom dođete u prostorije Zavoda-Služba pravnih poslova. Termin dogovoriti pozivom na telefon 725-255.
Pitanje:    Poštovani, ako imam uredno zdravstveno osiguranje, da li postoji mogućnost dobijanja police zdravstvenog osiguranja ako putujem često u susjedne zemlje ili zemlje EU? Koliko dugo traje ta polica, tj. da li se mora svaki put jednokratno vaditi, koliko dana putovanja pokriva, koja je procedura za njeno dobijanje i koja cijena. Hvala.
Alma, 28.10.2015
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.   Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting