Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani,da li po prestanku radnog odnosa ako se prijavi u roku od 30 dana na biro,strani državljanin sa privremenim boravkom ima pravo na zdravstveno osiguranje ?
Selma, 23.10.2015
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem potrebno je da se informišete kod Zavoda za zapošljavanje, koji je obveznik obračunavanja i uplate doprinosa  za obavezno zdravstveno osiguranje za nezaposlena lica.
Pitanje:    poštovani, postoji li način da Zavod plati sve troškove liječenja osiguranika u inostranstvu, konkretno u Hrvatskoj, a ne samo do iznosa od 10.000 KM? operacija kičme moje 16-godišnje kćerke košta 7.700 eura, samohrani sam roditelj, na Birou rada, a ona prima dječ.dodatak hvala
Snježa, 23.10.2015
Odgovor: Nažalost, takva opcija za sada ne postoji u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Provjerite da možda dijagnoza ne spada u vertikalni program zdravstvene zaštite u okviriu Fonda solidarnosti koji vodi Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Pitanje:    Postovani Zanima me da li moj otac kao penzioner treba platiti kolor dopler krvnih sudova, ili je oslobodjen placanja? Hvala
Sanja, 21.10.2015
Odgovor: Mišljenja smo da kolor dopler krvnih sudova ne trebate platiti, ali Vam savjetujemo da pošaljete upit prema zdravstvenoj ustanovi te provjerite naše navode.
Pitanje:    Postovani, mozete li mi pojasniti koja je procedura za stjecanje prava na zdravstvenu zastitu u Kantonu Sarajevo u u sljedecoj situaciji: Naime, moja majka je od 2002. godine bila povratnik u Prijedor, gdje je ostvarila pravo na penziju u PIO RS i tamo imala zdravstvenu zastitu. S obzirom da ja od 1994. godine zivim i stekla sam trajni boravak u Sarajevu, odlucila sam svoju majku preseliti kod sebe u Sarajevo, i uskoro cemo pokrenuti preceduru njene odjave u Prijedoru i prijave ovdje u Sarajevu, opcina Novi Grad, gdje ce ona zivjeti u mom stanu. Zanima nas na koji nacin, gdje se trebamo obratiti i koja nam je papirologija potrebna da bi, nakon sto majka ostvari pravo na boravak u Sarajevu, dobila i pravo na zdravstvenu zastitu? Nadam se Vasem skorom odgovoru, za sto sam Vam unaprijed zahvalna, Srdacni pozdravi,
Mirela, 21.10.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, prije svega Vaša majka treba da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo, a zatim da je PIO RS odjavi sa zdravstvenog osiguranja u Prijedoru i prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Dijete studira u Sarajevu (1.god) i prijavljeno s prebivalištem u Sarajevu. Osigurano preko roditelja u drugom kantonu. Kakva je sad procedura za osiguranje u Sarajevu? Zahvaljujem unaprijed!
Sandra, 21.10.2015
Odgovor: Obzirom da je dijete  osigurano kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju, prava iz zdravstvene zaštite  može koristiti u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Sl.novine Federacije BiH“ br.41/01).  O načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite  po navedenom Sporazumu informišite se kod Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste osigurani.
Pitanje:    Postovani, vec drugi mjesec sam na bolovanju i kolege iz kompanje u kojoj radim su mi trazili da u roku od 3 dana nakon isteka mjeseca donesem doznake za taj mjesec kako bi mogli napraviti obracun za placu za taj mjesec. Da li sam duzna dostaviti doznake? Hvala
Đenita, 20.10.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite organu nadležnom za nadzor primjene propisa u oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Redovan student ,31 godina,odjavio sam se s birao. Kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje?
Samir, 20.10.2015
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Zdravo,vodim se na gaku.Doktor me je poslao da uradim nalau Hsg,kojo kosta 350 km nema ga u drzavnim bolnicama.Da li postoji mogucnost refundacije troskova!Moja firma redovno uplacuje doprinose da bih ja sad moralan platit sama sebi nalaz!
Sanela, 19.10.2015
Odgovor: Da bi refundirali sredstva za pomenuti nalaz potrebno je da dostavite medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu zdravstvene ustanove da se pomenuta pretraga ne radi potpisanu od strane direktora,originalni račun gdje je pretraga izvršena, fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, U DZ kojem pripadam nisu mi mogli dati uputnice za vađenje nalaza, koje mi je prepisao privatni ginekolog. Morala bih se prvo javiti u drzavnu neku ustanovu tj njihovom ginekologu, da bih tek tad dobila uputnice. Mene interesuje da li je to tačno, jer neke žene od svog doktora opće prakse dobiju bez problema uputnice, bez obzira što vode trudnoću privatno?! P.s. ako ima kakva odluka ili šta već, da li je moguće dobiti je tj pročitati negdje?
Zarfina, 19.10.2015
Odgovor: Vaš ljekar porodične medicine nije Vam mogao dati uputnicu za vađenje nalaza koje je propisao privatni ginekolog iz razloga što sa privatnim ordinacijama Zavod nema potpisane ugovore o pružanju zdravstvene zaštite za svoje osiguranike.
Pitanje:    Poštovani/poštovana, prije 4 mjeseca, nakon poroda sam primila Rhogam, nakon čega sam predala zahtjev za refundiranje novca u ZZO u Ilijašu. Tamo su mi rekli da komisija zasjeda svaki mjesec u vezi odluke o tome dal sam stekla pravo za refunidranje novca. Zanima me dal cu ja dobiti neki dopis ili rješenje o tome dal sam stekla pravo na refuniranje novca za Rhogam ili ne? Unaprijed Vam hvala.
Elma, 19.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja je Pravilnik o odobravanju novčane pomoći osiguranim licima proslijedio Upravnom odboru na razmatranje  i usvajanje .Ukoliko se isti usvoji od strane istog Zavod će nastaviti refundaciju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting