Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Moja majka je zivjela u drugom kantonu u FBiH, a sad se odjavila u CIPS-u i prijavila u CIPS Sarajevo. Kako da regulisem njeno zdravstveno osiguranje. Inace, mama je penzioner kod PIO MIO FBiH. Unaprijed hvala, Halilovic
Halilović, 11.09.2017
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi prijavu za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem za korisnika prava na mirovinu. Stoga, potrebno je da se obratite PIO/MIO (Novo Sarajevo) radi podnosenja prijave na zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da je izvrsena odjava sa zdravstvenog osiguranja iz kantona iz kojeg dolazi gospođa. Vjerovatno ce Vam trebati fotokopija rjesenja o penziji i "nova" prijavnica CIPS-a.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju gdje se tačno podiže dvojezični obrazac za liječenje u inostranstvu za vrijeme odmora? Također molim da mi objasnite koja su to akutna stanja pa se zbog njih ne bi mogao izdati ovaj obrazac? Pozdrav,
Emir, 11.09.2017
Odgovor: Kako biste preuzeli dvojezicni obrazac, neophodno je da podnesete zahtjev u jednu od nasih poslovnica uz koji prilazete izvod iz medicinske dokumentacije, a koji izdaje Vaš ordinirajući ljekar. Akutno stanje je nesto što je uznemirujuće i čiji tretman ne trpi odlaganje.
Pitanje:    Poštovani, Da li ja imam pravo na bolovanje radi njege majke koja je nepokretna? (Postoji medicinska dokumentacija o njenom zdravstvenom stanju.) U konkretnom slučaju, radi se samo o dvije sedmice koliko će žena koja tokom radnog vremena o njoj brine biti odsutna, a za to vrijeme nema ko brinuti o majci. Hvala unaprijed, Džana
Džanela, 10.08.2017
Odgovor: Prema čl. 17.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), Osiguranik ostvaruje privremenu spriječenost za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti: - do šest (6) mjeseci - u jednoj kalendarskoj godini, računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam (7) godina života, - do četiri (4) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi djeteta do 15 godina života, - do dva (2) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života. Članom porodice u smislu stava 1. alineja 3. ovog člana podrazumijevaju se članovi porodice utvrđeni članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Vezano za konkretan slučaj, dakle odnosi se i na roditelje ukoliko ih osiguranik izdržava.
Pitanje:    Postovani, Saljem Vam upit u vezi s eventualnim izdavanjem bolesnickog lista..moja majka je boravila kod mene u Zagrebu te joj je za boravka pozlilo, dobila je visoku temperaturu te je hitno hospitalizirana u KBC ''Sestara Milosrdnica'' Zagreb. Obzirom da ima sepsu cije ishodiste je u port kateteru koji je implantiran za primjenu kemoterapije na Kosevu(2013 operirana provedena adjuvantna radio i kemoterapia i bez znakova recidiva do danasnjeg dana), lijecenje bi moglo da potraje... Ima li osnova za bolesnicki list? citav radni vijek je posvetila lijecenju ljudi, ljekar je u mirovini, obiteljske medicine i spec.medicine rada, a zadnje radno mjesto joj je DZ Omer Maslic Novo Sarajevo
Ivan, 09.08.2017
Odgovor: Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu državanja BiH, Federacije BiH za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj propisano je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (“Službeni glasnik” BiH br. 6/01) i Administrativnim  sporazumom o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Po proceduri i uslovima iz ovih propisa, moguće je naknadno izdavanje obrazaca za slučaj potrebe pružanja isključivo hitne medicinske pomoći odnosno činjenice da odnosno lice nije otišlo u drugu državu radi liječenja.   U pogledu postupka, neophodno je da se nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje obrati ovom Zavodu ( ukoliko je Vaša majka osiguranik ZZO KS) sa  odgovarajućim obrazcem-zahtjevom za naknadno izdavanje potvrde o pravu na hitno pružanje zdravstvene zaštite uz prilaganje odgovarajuće medicinske dokumentacije koja opravdava izdavanje potvrde.   Nakon prijema zahtjeva nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstevnog osiguraja Kantona Sarajevo će meritorno rješavati isti prema odredbama Zakona o upravnom postupku.
Pitanje:    Postovani, molim za informaciju u vezi procedure prijave na zdrav osiguranje za osobu nakon navrsenih 65 god zivota, a koja nije osigurana po drugom osnovu. Procitala sam da ide preko nadleznog organa opcine, molim za detaljnije informacije. Hvala
Jasmina, 09.08.2017
Odgovor: Zdravstvena zaštita osigurava se  osobama starijim od 65. godina starosti, pod uslovom da nemaju zdravtsveno osiguranje po drugom osnovu. Poslove vezane  za ostvarivanje navedenog prava vrši općinski organ uprave nadležan za poslove socijalne zaštite, zašite civilnih žrtava rata I zaštite porodica s djecom. Stoga neophodno je da se obratite nadležnom organu.
Pitanje:    Postovani, meni samo zanima sta mi je potrebno od dokumentaciji za odjavu sa zdravstvenog osiguranja u Sarajevu radi prijave na zdravstveno u Sloveniji? I posto sam trenutno u Sloveniji i sprijecena licno izvrsiti odjavu postoji li mogucnost da opunomocim osobu i uradi to za mene i bebu? Hvala unaprijed!
Almina, 09.08.2017
Odgovor: Kako vi Vam dali adekvatan odgovor, neophodno je da nam navedete po kojem osnovu ste osigurani (radni odnos, PIO, Biro, Opština itd), odnosno da li ste na obavezno zdravstveno osiguranje prijavljeni kao osiguranik ili kao član porodice.
Pitanje:    Poštovani, trudna sam, u pitanju je blizanacka trudnoća,IVF, rizična trudnoća. Otvorila sam bolovanje, radim u privatnoj firmi. Zanima me koja su moja prava i koliko dugo mogu biti na bolovanju nakon poroda s obzirom da su u pitanju blizanci. I zanima me da li naknadu za plaću isplaćuje kanton poslodavcu ili i nakon koliko dana bolovanja idem na komisiju...Tek sam otvorila bolovanje 17.7. LP
Tamara, 08.08.2017
Odgovor: Prema  "Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), čl. 89. pravo koje ostvaruje porodica sa djecom je i naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu,za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće,porođaja i njege djeteta. Za informacije se potrebno obratiti nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Postovani, zbog potrebe za koštanom bankom mi je revizija endoproteze rađena u bolnici Valdoltra u Sloveniji. Dalji nastavak lijecenja se vodi u Opcoj bolnici u Sarajevu gdje se nastavio i balneofizikalni tretman stacionarnog tipa. Da li i pod kojim uslovima imam pravo na nastavak oporavka u jednoj od banja za oporavak kod ovog oboljenja. Napominjem da sam ukupan iznos operacije licno finansirala zbog hitnosti i nemogucnisti obezbjeđenja potrebne dokumentacije za participaciju troskova od ZZO KS.
Nedreta, 04.08.2017
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: -          Klinika za ortopediju i traumatologiju, -          Klinika za neurohirurgiju, -          Klinika za kardiohirurgiju, -          Centar za srce, -          Pedijatrijska klinika, -          Neurološka klinika, -          Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''.   Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.  
Pitanje:    Poštovani, Muž mi je zapsolen, ja sam prijavljena na biro-u, da li mogu tek rodzenu bebu zdravstveno osigurati preko sebe, sta mi je potrebno od dokumenata i kako ide procedura? Unaprijed hvala. Lijep pozdrav.
Aida, 04.08.2017
Odgovor: Možete, i to na slijedeći način. Potrebno je da kupite obrazac prijave (ZO-1) i zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naših poslovnica i da iste dostavite Zavodu za zaposšljavanje, radi popunjavanja i ovjere. Slijedom toga, navedenu dokumenaciju, uz rodni list djeteta i prijavnice Cipsa,  potrebno je podnijeti referentu zdravstvenog osiguranja, radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u Zenicko-dobojskom kantonu, te sam promijenila prebivalište, trenutno sam u Sarajevskom kantonu. Zanima me kako da ostvarim zdravstveno osiguranje u Sarajevskom kantonu obzirom da sam u radnom odnosu u drugom kantonu? Unaprijed hvala.
Irma, 04.08.2017
Odgovor: Obzirom da je došlo do promjene prethodno prijavljenih podataka u Jedinstvenom sistemu, obveznika uplate doprinosa tj. Vaš poslodavac je u obavezi da, danom nastanka promjene, nadležnoj poreznoj ispostavi podnesen prijavu promjene podataka na osnovu koje će porezna ispostava izvršiti pormjenu podataka, odnosno ovom Zavodu proslijediti elektronskim putem Vašu prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje. U međuvremenu, Vi možete kupiti zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naših poslovnica, a koja košta 2 KM, i dostaviti Vašem poslodavcu, radi stavljanja otiska pečata poslodavca u zdravstvenu legitimaciju, (str.2 PODACI O OBVEZNIKU), koju, kao takvu, podnosite referent zdravstvenog osiguranja u jedno od naših poslovnica, radi popunjavanja I ovjere iste.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting