Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li u Vašoj instituciji mogu dobiti potvrdu da nisam osiguran u BiH, a zadnje prebivalište mi je bilo u KS. Naime ta potvrda mi treba kako bih ostvario pravo na zdravstveno osiguranje u drugoj zemlji. Srdačan pozdrav.
Ahmed, 26.07.2018
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo može Vam izdati potvrdu  o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Za izdavanje potvrde da niste zdravstveno osigurani u Bosni i Hercegovini  zahtjevom se obratite  Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i Poreznoj upravi Republike Srpske .
Pitanje:    Dijete se povrijedilo na godisnjem odmoru u Hrvatskoj te je hirurski zbrinuto u nadleznoj bolnici. Pri tom smo morali platiti racun za pregled,obradu rane i sivanje. Kako mozemo refundirati sredstva s obzirom da je dijete osigurano u Sarajevu? Hvala
Bojan, 26.07.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, Na koji nacin mogu izvaditi elektronsku knjizicu? Obzirom da u staroj ZK nemam mjesta za ovjeru kod novog poslodavca, da li da kupujem novu zdravstvenu knjizicu ili mogu aplicirati za elektronsku? Unaprijed hvala
Minela, 26.07.2018
Odgovor: Provjerite u ispostavi Zavoda, prema općini prebivališta, da li je izrađena Vaša EZK. U protivnom trebate kupiti novu zdravstvenu knjižicu koju popunjava poslodavac na mjestu predviđenom za to, kako bi bila validna, te otići u bilo koju poslovnicu i ovjeriti istu.
Pitanje:    Obzirom na nestašicu medikamenta Rhogam potrebnog za trudnice u apotekama u Kantonu Sarajevu, trudnice koje se u ovom periodu porađaju i njihove porodice su prepuštene same sebi da se snalaze za nabavku tog lijeka koji je neophodan i nema zamjenu. Do sada se Rhogam kupovao u lokalnim apotekama i na osnovu tih računa i popratne dokumentacije se vršila refundacija sredstava. Interesuje me, uzimajući u obzir ovu trenutnu situaciju, da li će se vršiti refundiranje sredstava i u ovom situaciji, u kojoj će biti dostavljeni računi za Rhogam iz inostranstva (npr.Hrvatska, Austrija itd.), obzirom da smo primorani kupovati lijek u inostrantsvu i to ne našom krivicom?
Sanjin, 25.07.2018
Odgovor: Uz zahtjev za refundaciju sredstava za ampulu Rhogama potrebno je priložiti originalni račun. Ampula može biti kupljena  I u inostranstvu.
Pitanje:    Postovanje, Koliko treba vremena da se izvrsi povrat sredstava manje vrijednosti, ako je oko 7.6 ove godine zahtjev predat u poslovnici Vogosca. Tacnije supruga je predala. Morala je platiti odredjene lijekove kao trudnica jer je bila van sistema na 31.05 iako je za taj dan trebala biti osigurana. Interni prelaski sa firme na firmu kod poslodavca Prevent. Ona od 2011 nema dana prestanka osiguranja pa sve do danas. Znate skinuti bez tolerancije, a ne znate vratiti sredstava. Molim povratni info ili kontak ko radi na ovome kod Vas. Muhamed A
Muhamed, 24.07.2018
Odgovor: informaciju o statusu predmeta možete dobiti na protokolu Zavoda putem tel. br. 725-284.
Pitanje:    Postovani/a, zamolila bih vas za informaciju kada mogu ocekivati rješenje za refundaciju sredstava za postupak vantjelesne oplodnje? Dokumentaciju i zahtjev sam predala 28.05. ove godine, a drugi pokusaj je u pitanju. Hvala unaprijed na odgovoru, Lp Ines K.
Ines, 20.07.2018
Odgovor: Za sve informacije o statusu predmeta obratite se na Protokol ZZO KS.
Pitanje:    Poštovani, Imali smo prijem i intervenciju u Domu Zdravlja Neum. Prijem i intervencija su nam naplaćeni 35,00KM. Obzirom da su djeca osigurana (mjesto prebivališta Kanton Sarajevo) da li se ova sredstva mogu refundirati? Lijep pozdrav
Senad, 20.07.2018
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. Nakon pružanja hitne medicinske pomoći, liječenje treba nastavi u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. Shodno navedenom, potrebno je da u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnesete zahtjev sa medicinskom dokumentacijom  iz Neuma i original račun iz kojeg se vidi da ste ličnim sredstvima platili nastale troškove. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas info u vezi promjene adrese prebivalište te s tim u vezi i dosadašnjeg liječenja u Domu zdravlja kojem sam pripadala zbog mjesta prebivališta.Da li mogu da se nastavim liječiti kod dosadašnjeg doktora i ja i djeca koja su na mene prijavljena ako je promijenjena adresa prebivališta ali je ista u Kantonu Sarajevo. Unaprijed hvala
Eldijana, 20.07.2018
Odgovor: Osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite  prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Postovani, Kako bih se odjavila sa Zdravstvenog osiguranja u inostranstvu potrebna mi je Potvrda da cu biti osigurana preko KZZO u Sarajevu. Sta mi je potrebno za dobivanje ove potvrde? Hvala
Amela, 20.07.2018
Odgovor: Da biste dobili potvrdi o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ili ne, potrebno je da podnesete zahtjev Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Po podnošenju zahtjeva, a uvidom u službenu evidenciju, Vaš zahtjev će biti riješen. Ukoliko niste u mogućnosti Vi to lično da obavite, tj da predate svoj zahtjev na protokol Zavoda, postoji mogućnost da opunomoćite, tj. da date svoje ovlaštenje-punomoć da neko u Vaše ime obavi cjelopkupan posao za Vas.
Pitanje:    Postovani da li osiguranici iz federacije bih imju pravo na ljekare ukoliko je potrebno za vrijeme godisnjeg odmora.Naime planiram provest godisnji odmo u republici hrvatskoj.Ukoliko imam pravo na eventualnu uslugu ljekara,sta je potrebno od dokumenata ponijeti sa sobom. Lijep pozdrav,Jozo
Jozo, 20.07.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting