Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje molila bih vas da mi odgovorite , iz Sarajeva smo i vodimo stariju bolesnu osobu(penzionerku-osigurana) na odmor u Blagaj (Mostar) u slucaju nedaj boze potrebe za hitnom pomoci ili lijecnicke intervencije da li njeno zdravstveno osiguranje vrijedi i u Mostaru i ako ne koja je procedura i da li je potrebno da prije puta doplatimo neko osiguranje ili sto? hvala
Mersiha, 10.06.2015
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za upute, šta je potrebno uraditi kako bi se promijenio doktor porodične mediciene za kojeg se osiguranik ranije opredijelio. Pozdrav.
Azem, 09.06.2015
Odgovor: Prema Član-u 11. PRAVILNIK-a O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO,  osigurano lice može izvršiti promjenu izabranog doktora nakon isteka godine dana od dana njegovog izbora ispunjavanjem podataka na izjavi koju preuzima u Zavodu. Osigurano lice ima pravo izvršiti promjenu izabranog doktora i unutar roka od godine dana samo u sljedećim slučajevima: 1. ako osigurano lice promijeni mjesto prebivališta, odnosno boravka (dokaz izvod iz CIPS), 2. ako izabrani doktor prestane raditi u toj ordinaciji, 3. ako između osiguranog lica i izabranog doktora postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju daljnje liječenje, 4. ako izabrani doktor ima više registrovanih osiguranih lica od maksimalnog broja utvrđenog posebnim propisom.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li mogu refundirati sredstva za gel koji se aplicira kod indukovanog porodjaja, a koji sam sama kupila ?
Alma, 09.06.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za pomenuti gel iz razliga što isti nije dio Odluke o listi lijekova KS.
Pitanje:    Poštovani, doktor Onkolog je mojoj majci koja je penzioner ordinirala fizikalnu terapiju u banjskim uslovima, a radi teske neuropatije i bolova u koljenima i kukovima. Interesuje me šta trebam uraditi i koje nalaze i papire trebam predati radi ostvarivanja prava za besplatno liječenje. LP Kćerka
Azra, 09.06.2015
Odgovor: Za realizaciju banjskog liječenja potrebno je da u poslovnici Zavoda Novo Sarajevo/Novi Grad pored popunjenog zahtjeva dostavite slijedecu dokumentaciju: Originalni prijedlog za Banjsko liječenje (izdat od strane Neurologije, Neurohirurgije, Centra za srce, OB „Abdulah Nakaš“, Kardiohirugrije ili Klinike za ortopediju), Kopija otpusnog pisma, Kopija zdravstvene knjižice ( prva i druga strana i stranica sa zadnjom ovjerom), Kopija lične karte, Kopija čeka od posljednje penzije (samo za penzionere).   Nakon predaje zahtjeva, biti ćete za par dana obavješteni da dodete po ovjren obrazac.
Pitanje:    Postovani, nedavno sam dobila otkaz i prijavila se na biro. Otkaz je bio sporazumni uz isplatu otpremnine. Nazost, firma taj iznos nije uplatila u predvidjenom roku a ja sam dobila pismo o zz da vise nisam zdravstveni osiguranik biroa. Interesuje me da li me muz moze prijaviti preko sebe, obzirom da je stalno zaposlen? Hvala
Enisa, 09.06.2015
Odgovor: Možete se osigurati preko supruga, potrebno je  kupite ZO1 obrazac ( obrazac za prijavu člana) u jednoj od naših poslovnica koji popunjava poslodavac od supuga i sa tako popunjenim obrascem, vjenčanim listom i objema ličnim kartama izvršite prijavu na također u jednoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Postovani. Obracam Vam se u ime svoje komsinice koja zivi u RH i prima porodicnu penziju iz fedrracije a mjesecno mora placati 400 hrk za zravstveno osiguranje. Posto se radi o gospodji koja je 1935 godiste zamolila me da se raspitam zbig cega je to tako. Inace prije smrti supruga imala je svoju penziju koju je zaradila u RSrpskoj ali po prelasku na muzevu dobila je izvjestaj o prestanku ptavs na davanja u naturiza lica sa prebivalistem u RH. Obrazac Bh/Hr 7. Unaprijed Vam se zahvaljujem.
Mlađa, 09.06.2015
Odgovor: Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje BiH penzionera sa prebivalištem u R.Hrvatskoj potrebna je određena dokumentacija a pošto se spominje obrazac BH/HR 7 - odjava sa zdravstvenog osiguranja , ljubazno Vas molim , ako ste u mogućnosti ,  da pozovete na broj telefona 033/222-976 da provjerimo o kojem osiguraniku se radi i šta je razlog odjave sa zdravtsvenog osiguranja .
Pitanje:    Postovani, molim Vas da mi odgovorite na moje pitanje. Imala sam povredu u toku radnog vremena. Naime dok sam bila na terenu ugrizao me je pas lutalica i zadobila sam jos dodatne povreda podlaktice, natkoljenice od pad. Kratko receno pored ugriza jos sam se i ugruhala. Sve sam to prijavila svom Poslodavcu i te sam ispunila obrasce. Osigurani smo 24 sata. Medjutim moje pitanje je da li ja imam pravo na naknadu za povredu na radu i kome da se obratim za istu. Unaprijed hvala. LP Sanela
Sanela, 08.06.2015
Odgovor: Isplata naknade za povredu na radu nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Za realizaciju navedene naknade obratite se poslodavcu ili privatnom osiguravajućem društvu kod kojeg ste osigurani.
Pitanje:    Postovani, moja Majka koja je zdravstveno osigurana u Bosni je otisla pocetkom godine u Penziju. Moja porodica i ja zivimo i radimo u Njemackoj.Posto moja Majka ima problema Sa srcem htjela bi da boravi duze vrijeme kod mene da nebi bila sama.Medjutim ja ne znam kako je moja Majka za vrijeme boravka kod mene osigurana. Ko bi snosio troskove ljecenja kada bi es nedo bog nesto dogodilo?
Selima, 04.06.2015
Odgovor: Ukoliko je Vaša majka prijavljena na obavezno zdarvstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo postoji mogućnost da koristi zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inostranstvu. Navedeno je regulisano Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02), kojim su utvrđene kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac se izdaje najduže za period od 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    pozz,zanima me ja sam na birou,uskoro cu abd roditi bebu,a muz mi nije osiguran,nema nikakvog osiguranja,dal mogu ja njega preko sebe tj,na birou da ga osiguram LP Nermina
Nermina, 03.06.2015
Odgovor: Potrebno je da u poslovnici Zavoda popunite obrazac ZO 1, kojim na svoje osiguranje prijavljujete člana, zatim potrebno je da dostavite kopiju vjenčanog lista, kao i uvjerenje iz Porezne uprave da Vaš suprug prema evidenciji u PU nema tekućih osiguranja. Nakon toga detaljne upute ćete dobiti u poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Sta je ZO1 I LU osiguranika I gdje to vadim? Ovo mi je potrebno kako bih bebi prvi put izvadila zdravstvenu knjizicu
Irma, 03.06.2015
Odgovor: ZO1 obrazac je obrazac koji kupujete u jednoj od naših poslovnica (1KM) i služi za prijavu člana preko osiguranika.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting