Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Prije godinu dana sam se prijavio na biro, i tada sam dobio pravo na zdravstvenu zastitu.Ali je nisam nikako koristio. Tj. nisam pravio knjizice i sl. Nista.E sada mene zanima dali ja , sad nakon godinu dana ,mogu da napravim knjizice i koristim zdravstvo, posto nisam to uradio odmah nakon prekida radnog odnosa.Ali i dalje sam na birou,i uredno se javljam. Hvala !
Alen, 15.10.2015
Odgovor: Ukoliko ste i dalje prijavljeni na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje , kupite zdravstvenu knižicu u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, zatim se vratite na biro da Vam se stavi pečet istog u zdravstvenu liegitimaciju, nakon čega će Vam se u nekoj od  poslovnica  Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ovjeriti zdravstvena legitimacija kako bi ste mogli koristiti usloge zdravstva.
Pitanje:    Dobar dan, pitanje se odnosi na osobu koja zivi i ima prebivaliste u Bih, znaci nema zdravstvenu knjizicu i nije zaposlena nema se preko cega osigurat.Dakle, pitanje je da li postoji ikakav nacin da si napravi i stekne pravo na zdravstvenu knjizicu.PS.Doticna je trudna.Hvala
Nikolina, 19.10.2015
Odgovor: Kao jedina od  mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega  može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko osoba  za koju tražite informaciju nema sredstva  da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo, neka se pokuša   osigurati preko organa uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite, a sve u skladu sa  članom 10.  stav 1. tačka c) alineja 4.Odluke  o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), kojim je  propisano da  obveznik uplate doprinosa za socijalno ugrožena lica, ako nisu osigurana po drugom osnovu  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.
Pitanje:    Poštovani, Završio sam svoje školovanje u mjesecu Junu, te se nisam prijavio na Zavod za zapošljavanje u roku od 30 dana. Bio sam redovan student, što znači da mi je zdravstveno plaćao fakultet. S obzirom na protek navedenog roka, mislim da sam izgubio zdravstveno osiguranje. Sada trebam zasnovati radni odnos, pa me zanima da li sam ja automatski odjavljen za zdravstvenog osiguranja koje mi je bilo uplaćivano, ili se ja moram lično odjaviti, da bih se mogao opet prijaviti kod svog poslodavca ? Unaprijed zahvalan na odgovoru.
Dario, 19.10.2015
Odgovor: Odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja treba da izvrši obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje preko kojeg ste bili osigurani kao student.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li postoji neki zakonski rok u kojem trebamo dobiti rješenje nakon što smo predali molbu za refundiranje novčanih sredstava za lijekove?
Nermina, 19.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS je Pravilnik oodobravanju novčane pomoći osiguranim licima proslijedio Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje. Ukoliko se isti usvoji Zavod će nastaviti sa refundacijim sredstava.
Pitanje:    Poštovani, ljubazno molim za informaciju u vezi sa nabavkom kolostome i pripadajućih elemenata, za pacijenta (moj otac-penzioner), upravo operisanog na onkološkoj klinici. Kako mu je otklonjen kancer i uspostavljena stoma, zanima me procedura trebovanja ovih preparata (pomagala) u Zavodu. Zahvaljujem na razumijevanju i lijep pozdrav, Ana K.
Ana, 19.10.2015
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na kolostome potrebno je da sa otpusnim pismom iz bolnice na kojem su preporučene kolostome odete kod svog ljekara porodične medicine koji će na propisanom obrazcu napisati iste .Obrazac treba ovjeriti u jednoj od poslovnica Zavod,te ćete dobiti instrukcije gdje podići kolostome.
Pitanje:    Poštovani, do sada sam bila redovan student i imala zdravstveno osiguranje preko mame koja je penzioner. Sada sam se prebacila na vanredan studij i zaposlila, poslodavac me prijavio. Popunila sam obrazac za odjavljivanje i prijavljivanje zdravsta, sta dalje? Gdje se odjaviti? Unaprijed hvala.
Matea, 16.10.2015
Odgovor: Prijava, pa prema tome i odjava sa zdravstvenog osiguranja, vrši se u ispostavi Poreske uprave prema mjestu stanovanja. Ovu promjenu prijaviti PIO koja će na obarscu JS 3100 izvršiti odjavu, a nakon toga će Vas poslodavac prijaviti.
Pitanje:    Na birou sam za zaposljavanje kao i supruga pa nas interesuje da li snosite troskove vantjelesne oplodnje.
Tarik, 15.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne snosi troškove vantjelesne oplodnje iz razloga što ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, prijavljena sam na biro za zapošljavanje i preko biroa imam zdravstveno osiguranje. Zanima me da li moj buduci muz moze ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko mene, iako planiram da zadrzim svoju adresu stanovanja?
Ajla, 15.10.2015
Odgovor: Prema Zakono o zdravstvenom osiguranju član. 20 Vaš suprug, ili vanbračni suprug, može se osigurati na osnovu Vašeg osiguranja saglasno proisima o braku i porodici.
Pitanje:    Tuzli prošle sedmice.Iz bolnice su poslali na Vas potrebne dokumente.Da li smo u kakvoj obavezi da vam se lično javimo ili nesto priložimo.Kod prijeme u bolnicu nije imao nikakvih dokumenata
Ediba, 15.10.2015
Odgovor:     Uvidom u službenu evidenciju Zavoda utvrđeno je da je ovaj Zavod dao saglasnot za liječenje u UKC Tuzla u trajanju od tri dana za Vašeg supruga B. Fejzo, a na zahtjev navedene zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Poštovani/poštovana, osigurana sam preko zavoda za zapošljavanje, a preko mene su osigurani sin i suprug, koji je isto tako na birou. S obzirom da imam želju da se upišem na Ekonomski fakultet u Sarajevu, po programu DL, interesuje me da li mogu i dalje ostvarivati pravo zdravstvenog osiguranja preko biroa, obzirom da je po novom fakultetskom programu ukinuto vanredno studiranje. Istakla bih da imam 35god., sin je skolarac, a suprug je demobilisani borac. Isto tako me interesuje, s obzirom da sam aktivna u traženju posla, da li bih i dalje mogla nesmetano aplicirati za puno radno vrijeme. Unasprjed se zahvaljujem na odgovoru.
Seada, 15.10.2015
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje da li možete biti prijavljeni na obveznika uplate doprinosa Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i na osnovu toga imati pravo na zdravstveno osiguranje, a istovremeno biti student možete dobiti u nadležnoj ustanovi Zavod za zapošljavanje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting