Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Možete li mi objasniti proceduru odjavljivanja sa zdravstvenog osiguranja mog oca i ponovnog ostvarivanja zdravstvenog osiguranja preko biroa? Hvala unaprijed.
Amel, 09.10.2015
Odgovor: S obzirom da niste naveli osnov osiguranja Vašeg oca niti dali detaljnije informacije, nije moguće dati konkretan odgovor na Vaše pitanje.
Pitanje:    Poštovani, do sada sam sama uplaćivala 20 KM mjesečno za zdravstveno osiguranje, jer imam status redovonog studenta a navršila sam 27 godina života. Ove godine prelazim u redovne samofinansirajuće, pa me zanima postoji li način da opet sebi uplaćujem osiguranje i koliko bih uplaćivala mjesečno. Hvala na odgovoru. Lijep pozdrav
Maida, 09.10.2015
Odgovor:         Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo propisana je prijava na zdravstveno osiguranje studenta preko 26. godina, a koji nisu osiguran po drugom osnovu.
Pitanje:    Postovani, prije 4 godine bila sam vlasnik obrtnicke radnje koja je zatvorena. Zbog nemogucnosti placanja doprinosa obrt jos nije odjavljen u poreskoj upravi, niti ja imam zdravstveno osiguranje. Sada sam trudna, imam 25 god. promijenila prebivaliste i redovan student. Sta treba da ucinim da steknem pravo na zdravstveno, dali ga mogu sama sebi uplacivati bez obzira na dug ?
Ajla, 09.10.2015
Odgovor:         Odredbama člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i to stavovima 4. i 5., jasno je određeno da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja.         S obzirom da ste naveli da ste bili vlasnik i direktor društva te obavljali sve pravne radnje u ime društva, u skladu sa navedenim članom Zakona obustavljena se korištenje zdravstvene zaštite, do izmirenja duga, odnosno obaveza prema Zavodu.          Postoji mogućnost izmirenja duga na način da se potpise Protokol između Zavoda i dužnika, u korist dužnika se utvrdi najpovoljnija mjesečna rata, te se na taj način omogućava ovjera zdravstvene legitimacije odnosno korištenje zdravstvene zaštite, uz uvjet i redovne uplate doprinosa po osnovu nove prijave odnosno obveznika uplate doprinosa.         Također se možete prijavit po drugom osnovu za zdravstveno osiguranje, plaćati doprinose za isto i istovremeno plaćati utvrđene rade po osnovu duga, i na taj način je moguće korištenje zdravstvene zaštite.         Za dalje informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li se troškovi bolničkog liječenja u drugim kantonima FBiH mogu refundirati u Kantonu Sarajevo i gdje se možemo obratiti ukoliko je to moguće. Ukratko ću objasniti situaciju koju smo imali protekle sedmice, znaci bili smo u posjeti u Gračanici, TK i dijete 16 mjeseci starosti nam se razboljelo te smo ga vodili na pregled u hitnu službu gdje su nas uputili na pregled kog dežurnog pedijatra u Općoj bolnici Gračanica. Tu smo obavili pregled i dobili nužnu terapiju uz uputnicu da se javimo na Klinički Centar Tuzla za daljni bolnički tretman. U pedijatrijskoj bolnici Tuzla su nam kazali obzirom da nemamo markice za bolničko liječenje (koje postoje u TK) iako imamo uredno ovjerene zdravstvene knjižice u Kantonu Sarajevo, morat ćemo snositi sve troškove bolničkog liječenja djeteta te smo na licu mjesta morali platiti obračunati trošak.
Admir, 09.10.2015
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona.        Pored zahtjeva potrebno ja da priložite originalne račune iz javne zdravstvene ustanove i nalaze i mišljenja ljekara gdje su pružene zdravstvene usluge. Ljekari u Zavodu na osnovu priložene medicinske dokumentacije razmatraju stepen hitnosti i nakon toka se donosi odluka odnosno rješava se po vašem zahtjevu.
Pitanje:    Postivani,bila sam na birou duze vremena i tako sam imala zdravstveno osiguranje i za sebe i za dijete.U medjuvremenu sam se zaposlila u privatnoj firmi i zanima me sta mi zreba za zdravstveno osiguranje sada i kako da dijete i dalje bude osigurano preko mene da li to firma rjesava ili ja kao pojedinac .Hvala unaprijed
Belma, 09.10.2015
Odgovor:     Prijavu na zdravstveno soiguranje će izvršiti Vaš poslodavac prijavom u nadležnu poslovnicu Porezne Uprave FBiH. Nakon par dana prijava će biti vidljiva u sistemu Zavoda. U zdravstvenu legitimaciju poslodavac treba da stavi svoj pečat i nakon toga omogućava vam se ovjera zdravstvene legitimacije uz ulov redovne uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje.     Za prijavu na osiguranje člana osiguranika potrebno je da Vaš poslodavac popuni ZO1 (obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje koji možete uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda), također Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju. Nakon popunjavanja ZO1 obrasca, jedan primjerak donosite u poslovnicu Zavoda i referent zdravstvenog osiguranja vrši prijavu člana na zdravstveno osiguranje, te je moguća i ovjera zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, Predala sam zahtjev za refundaciju imunoRho, međutim nikakav odgovor nisam dobila od strane ZZOKS, pa me zanima da li je refundacija za spomenuti imunoRho. vukinuta, te ukoliko nije kada mogu očekivati isplatu?
Adnana, 09.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS je Pravilnik o odobravanju novčane pomoći osiguranim osobama proslijedio Upravnom Odboru na razmatranje i usvajanje. Ukoliko se isti usvoji od strane pomenutog odbora zavod će nastaviti sa rješavanjem zahtjeva za refundaciju.
Pitanje:    Poštovani Obraćavam Vam se sa upitom koji se odnosi na sljedeće. Naime, namjeravam u skorije vrijeme izvršiti operaciju oka (tkz siva mrena). Obzirom da namjeravam kupiti multifokalnu leću koju bih ugradio u oko zanima me da li postoji mogućnost refundiranja određenog dijela sredstava koji se odnose na nabavku iste. Obzirom da sam nekad prije 10tak godina vršio isto operaciju drugog oka i da sam imao pravo na refundaciju dijela troškova interesuje me da li još uvijek postoji ta mogućnost. Molim i da mi potvrdite da li refundacija se odnosi na zaposlene ili nezaposlene ili na obje kategorije, te Vas molim i da mi date informaciju i ako jeste moguća refundacija kojim propisom je to regulisano kako bih se detaljnije mogao informisati Srdačan pozdrav
Adnan, 09.10.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za nabavku multifokalne leće možete predati u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Pravo na refundaciju sredstava ima samo osigurana osoba.
Pitanje:    Postovani, Prestala sam stazirati 31.07.2015 nisam se prijavila u roku od 30 dana na biro pa sam izgubila pravo na zdravstveno osiguranje. Molim Vas da mi objasnite na koje načine mogu povratiti pravo na zdravstveno osiguranje? Hvala
Jasmina, 09.10.2015
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani, Za prijavu zdravstvenog osiguranja studenata u Austriji koji su drzavljani BIH traze slijedece obrazce A/BIH1 I A/BIH3. Mozete li mi molim vas reci tko izdaje te obrazce i gdje se mogu dobiti? Hvala
Saša, 09.10.2015
Odgovor: Obrazac A/BIH 1 je potvrda o upućivanju odnosno potvrda o pravnim propisima koji se primjenjuju .Za taj obrazac nadležan je Federalni zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje . Obrazac BH/A3 je potvrda o pravu na davanja za vrijeme privremenog  boravka u Austiji koja se izdaje na period od 30 dana za hitnu i neophodnu medicinsku pomoć dok privremeno boravite u Austriji . Obrazac BH/A3 se preuzima u nadležnoj poslovnici zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta nakon dostavljanja izvoda iz medicinske dokumentacije odnosno nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica . Zahtjev za izdavanje navedenog obrasca osiguranik lično predaje i lično preuzima navedeni obrazac .
Pitanje:    Postovani, ZZO u Austriji mi trazi obrazac A/BIH 4... o kojem obrascu se radi i kako doci do istog? Unaprijed hvala
Selma, 09.10.2015
Odgovor: Obrazac A/BIH 4 je potvrda o pravu na davanja za vrijeme stalnog boravka u Bosni i Hercegovini .   Potrebno je da nadležni nosilac osiguranja u Austriji dostavi obrazac A/BIH 4 u zavod zdravstvenog osiguranja u BiH prema mjestu prebivališta po osnovo kojeg se izvrši prijava na zdravstveno osiguranje u BiH.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting