Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, na koji nacin se mogu refundirati pare koje su potrebne za operaciju koljena.Naime ta operacija je propisana od strane dr. i to da se uradi u roku od 6 nedjelja a ne radi se vec godinu ipol na UKCS ,nama je jedino rjesenje privatna klinika...Gdje i kome se obratiti za refudaciju ? Hvala,LP.
Samija, 23.09.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za izvršenu uslugu trebate predati u jednu od poslovnica Zavoda.Uz zahtjev trebate priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran operativni zahvat,izjavu iz UKCS-a da se pomenuti zahtjev ne radi potpisan od strane direktora,originalni račun iz privatne ustanove za izvršenu uslugu te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Interesuje me da li kao zaposlenik sa nepunim radnim vremenom ostvarujem ista prava kao i radnici sa punim radnim vremenom. Da li se mogu sa 50% fonda sati i dalje liječiti uobicajno ili gubim pravo an bolnicko lijecenji ili slicna prava. Hvala!
Edin, 23.09.2015
Odgovor: Imate sva prava iz zdravstvene zaštite kao i lica sa punim radnim vremenom.
Pitanje:    Postovani, pocela sam raditi u privatnoj firmi u Sarajevu i iz SBK sam se preselila u Sarajevo. Trenutno mijenjam mjesto prebivalista i prezime, pa cekam da mi bude osobna gotova. Mene zanima sto mi je potrebno od dokumenata za prijavu zdrastvenog osiguranja?
Nataša, 23.09.2015
Odgovor: Poslodavac Vas prijavljuje na zdravstveno osiguranje putem Porezne uprave prema mjestu pribivališta zatim sa promijenjenom ličnom kartom dođite u jednu od naših poslovnica da bi Vam se izdala zdravstvena legtimacija.
Pitanje:    Postovani, Suprug je dobio otkaz kao tehnoloski visak. Poslodavac mu nije posljednjih 5 mjeseci uplacivao zdravstveno osiguranje. Moze li on ostvariti redovno zdravstveno osiguranje kada se prijavi na biro ako doprinosi nisu izmireni ? Unaprijed hvala
Elvira, 23.09.2015
Odgovor: Ukoliko je suprug odjavljen sa zdravstvenog osiguranja obratite se Službi za zapošljavanje KS koja će Vas uputit u dalju proceduru.
Pitanje:    Postovanje. Da li ZZO KS ima potpisan sporazum o subfinanciranju umjetne oplodnje sa privatnim klinikama u kantonu Sarajevo
Anel, 22.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema potpisan sporazum o subfinansiranju umjetne oplodnje sa privatnim klinikama.
Pitanje:    Poštovanje, Imam dva pitanja. Naime, zaposlena sam u privatnoj firmi koja mi neuplacuje redovno zdravstveno i ostale doprinose. S obzirom da imam zdravstvenih problema, da li postoji mogucnost da sama uplatim odredjeni iznos i ovjerim knjizicu na dan, dva kako bih mogla obaviti potrebne preglede i pretrage. Drugo pitanje, da li postoji mogucnost da me muz osigura preko sebe, s obzirom da je zaposlen u Klinickom Centru Univerziteta u Sarajevu i sko sam ja zaposlena. Unaprijed vam se zahvaljem na odgovuru.
Nermina, 22.09.2015
Odgovor: Članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Kako Vaš poslodavac, obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, redovno ne  uplaćuje  doprinos, a što je i zakonska obaveza, obustavlja se dalje korištenje prava iz zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostaviti će se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Shodno navedenom, ne postoji pravni osnov da Vi ličnim sredstvima vršite uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, već je to isključivo zakonska obaveza Vašeg poslodavaca. Takođe Vas obavještavamo da ukoliko  Vaš poslodavac nije u mogućnosti uplatiti cjelokupan dug odjednom, može se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja  na br. telefona 725-255, radi potpisivanja protokola kojim  bi se iznašlo optimalno rješenje o načinu izmirenja predmetnih obaveza od strane Vašeg poslodavca i ponovo uspostavilo pravo  na zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika. Da bi mogli ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 20 stav 1 tačka 1,  Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), kao član porodice osiguranika, potrebno je da to pravo ne ostvarujete po nekom drugom osnovu.
Pitanje:    Postovani, Interesuje me koji je rok da dobijemo odgovor na zahtjev za rafundaciju sredstava? Naime moj otac se liječio u Zagrebu i podnio sam zahtjev za rafundaciju uz svu prateću dokumentaciju? Rekli su mi da je za to zadužena komisija koja određuje iznos sredstava. I ako biste mi mogli dati neki kontakt broj (gdje bi dobio vise informacija), to bi mi zaista značilo? Lijep pozdrav i unaprijed hvala na odgovoru.
Ajdin, 22.09.2015
Odgovor: Informacije možete dobiti na telefon br.033-725 - 200.
Pitanje:    Preselio sam se u Srbiju gdje sam ostvario sve prinadleznosti /dobio drzavljanstvo, lk, prebacio penziju/. Ostalo je samo da prebacim zdravstveno osiguranje u Srbiju. Sta je potrebno sa ponesem od dokumenata iz Srbije i gdje da se u Sarajevu javim za rjesavanje ovog pitanja? Unaprijed zahvalan
Mladen, 18.09.2015
Odgovor: Za zdravstveno osiguranje u R.Srbiji ( obrazac BIH/SRB 109 ) potrebno je da slijedeću dokumentaciju predate u nadležni zavod u R.Srbiji prema mjestu prebivališta . Potrebno je : 1.Izvorno rješenje od penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo 2.Lična karta R.Srbije i uvjerenje o prebivalištu iz R.Srbije 3.Odjava prebivališta iz R.BIH za R.Srbiju 4.Izvod ili potvrdu iz banke u R.Srbiji iz koje se vidi da se BH-penzija isplaćuje na adresu u R.Srbiji. 5.Odjava sa zdravstvenog osiguranje u Sarajevu i vratiti zdravstvenu knjižicu .
Pitanje:    Postovanje, da li mogu dobiti br.telefona Vase ispostave u Vogosci. Hvala
Mirela, 18.09.2015
Odgovor:   Poslovnica Vogošća u ul. Jošanička 83, tel. 43 56 71
Pitanje:    Poštovani, Osnovao sam obrtničku djelatnost krajem decembra 2014 godine nisam još počeo plaćati doprinose jer sam počeo ostvarivati prihode u martu 2015 ali postoji li mogućnost da osiguram suprugu , jedno dijete i sebe ukoliko platim samo zdravstveno osiguranje za cijeli period do danas 17.09.2015. Registrovan sam na adresi Koševo 14 Centar Sarajevo Na koji račun trebam uplatiti doprinos za zdravstveno osiguranje. Sta je sve potrebno za ostvarivanje tog prava kako bi porodica imli zdravstvene knjižice. Zahvaljujem i nadam se brzom odgovoru ,Senada
Senada, 18.09.2015
Odgovor: Obavještavam vas da po Članu 87.Zakona o zdravstvenom osiguranju pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. Uplatu možete izvršiti na Račun broj: 3380002210008593   Za prijavu članova potrebno je da se obratite u poslovnicu ZZO Centar , Hamdije Kreševljakovića 14, na kojoj je sjedište Obveznika doprinosa. Za istu je potrebno dostaviti  popunjen Obrazac ZO-1, vjenčani list za surugu i LK, rodni list za dijete i zdravstvene legitimacije
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting