Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, promjenio sam mjesto prebivališta u Općinu Novi Grad. Možete li mi reći šta mi je potrebno kako bih riješio zdravstveno osiguranje (zdravstvena knjižica itd.) i gdje je potrebno da se obratim. Hvala unaprijed.
Darko, 17.06.2015
Odgovor: Molimo da preciznije definišete svoje pitanje, s obzirom da nije naveden podatak je li promjena prebivališta izvršena iz drugog kantona ili unutar područja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postovani, Moj sin je imao povredu koljena pukao mu je prednji krizni ligament po nalazu i misljenju dr sa klinike za ortopediju potrebna je rekonstrukcija istog odnosno operativni zahvat ali na navedenoj klinici to nemogu izvesti pa mi je toplo preporucena priv usluga koja kosta 5000 BAM i mogucnost ako imam neko dr osigur da ce mi oni refun troskove koja je onda svrha mog obaveznog osiguranja i toliki novac koji uplacujem a kada mi treba famozna "zdravstvena zastita" za moje dijete ja je nemam. Molim vas ako postoji mogucnost da mi pomognete da me obavijestite o tome i kome da se obratim?
Bakira, 17.06.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima mogućnost refundiranja  sredstava za obavljene usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama.Potrebno je da podnesete zahtjev za refundiranje sredstava uz koji ćete priložiti izjavu da se pomenuti operativni zahvat ne može raditi na klinici potpisan od strane direktora KCUS-a, originalni račun iz ustanove gdje je izvršena usluga,te kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica,kao i medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran operativni zahvat.Odgovor komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovani, Bolijem od karcinoma jajanika i trbušne maramice više od dvije godine . Od strane konziklijuma doktora kliničkog centra upućena sam na liječenje u bolnicu u tursu acibaden. zdrastven fond nije mi dao odobrenje za liječenje iz razloga da moja bolest nije na listi te iz tog razloga ne mogu dobuiti sredstva za liječenje . Prinuđena sam sama da se finansiram. S obzirom da sam penzioner, molim vas da mi dogovorite da li postoji institucija koja bi mi pomogla u finansiranju jednog dijela sredstava. Pozdrav, Lirija
Lirija, 17.06.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira dio sredstava za liječenje u inostranstvu u slučaju da se liječenje ne može obaviti ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u KS.
Pitanje:    Postovani, zanima da li Zavod snosi troskove fiksnog ortodontskog aparata za maloljetnu djecu?
Maja, 17.06.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosi troškove fiksnog ortodonskog aparata samo kod teških anomalija koje uzrokuju funkcionalne smetnje.
Pitanje:    Postovani radio sam u sarajevu u jednoj privatnoj firmi 5 godina, firma je sa sjedistem u Sarajevu, prije godinu i 4 mjeseca sam pao u nesvijest na poslu i hitna me je prebacila na kosevo gdje mi je ustanovljeno 2 aneurizme jedna je pukla i krvarila, zadrzan sam na lijecenju u bolnici 18 dana, i sad sam na bolovanju, zanima me visina plate koju mi poslodavac treba isplacivat s obzirom da sam bio prijavljen na minimalac. ja zivim u zenici i svaki dan sam putovao na posao. Hvala
Asmir, 15.06.2015
Odgovor: Potrebno je da se  u vezi privremene spriječenosti za rad obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Nalazim se na bolovanji preko 42 dana, radi niza komplikacija uradjena je obrada za IK, i uredno predata dokumentacija. U PIO/MIO pravna služba mi je dala upute da se nalazim na bolovanju do poziva na invalidsku komisiju, radi procjene radne sposobnosti. Međutim, na komisiji Općine Centar me šalju na posao, da čekam poziv, u međuvremneu sam i hospitalizirana, i opet komisija me šalje da radim sve kontrolne preglede na svakih 10 do 15 dana, postalo je toliko mučno, da se sve lošije osjećam, izmaltretirana ljekarskom komisijom, skloni su vrijeđanju, a o ljubaznosti da ne govorim, kao da nemam status pacijenta. Molim Vas odgovor u vezi mojih prava dok čekam poziv Invalidske komisije za procjenu radne sposobnosti. Zahvaljujem na vremenu, srdačan pozdrav Snježana
Snježana, 15.06.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Prvostepenoj ljekarskoj komisiji jer ista podrazumijeva stručno tijelo, koje cijeni zdravstveno stanje osiguranika u slučaju duže privremene spriječenosti za rad.
Pitanje:    Poštovanje, u iščekivanju odgovora na već postavljeno pitanje (prije nekoliko dana), molio bih i odgovor na sljedeće. Da li ZZO KS subvencionira troškove za pomagalo pod nazivom "linearni stapler TLH 30" (rečeno mi je na blagajni da je njegova cijena 548,10KM"). Inače, pacijent kome je ovo ugrađeno je penzioner. Unaprijed hvala
Safet, 15.06.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za nabavku linearnih staplera,iz razloga što isti nisu dio Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.
Pitanje:    poštovani .penziju primam iz Sarajeva-živim u Trebinju u domu penzionera.Do 2010 god koristila sam zdravstvenu knjižicu Federacije ,ali po nekom zakonu ili odluci morala sam se odjaviti iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Fedracije i prijaviti u Fond zdravstvenog osiguranja Trebinje RS . Kako i kome da se obratim da odjavim zdravstveno osiguranje u BIH da bih tako mogla ostvariti zdravstveno osiguranje u Srbiji gdje se želim preseliti - stalni boravak.Vjerujte da se je teško ,nekome ko ima 80 god, snalaziti u svoj toj administraciji Unapred Vam se najtoplije zahvaljujem na pomoći  Drenka
Drenka, 10.06.2015
Odgovor: već smo Vam ranije odgovorili na postavljeno pitanje: Za izdavanje obrasca BIH/SRB 109 ( zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji ) potrebna je slijedeća dokumentacija : 1. Izvorno rješenje od BiH penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo 2. Lična karta R.Srbije i uvjerenje o prebivalištu iz R.Srbije 3. Odjava prebivališta iz BiH za R.Srbiju 4. Izvod iz banke iz kojeg se vidi da se BIH-penzija isplaćuje na adresu  u  R.Srbiju 5. Odjaviti zdravstveno osiguranje u BiH i vratiti zdravstvenu knjižicu   Navedena dokumentacija se predaje u nadležni zavod zdravstvenog osiguranja u R.Srbiji prema mjestu prebivališta.   U vašem slučaju potrebno je imati odjavu prebivališta iz Sarajeva za Trebinje a ako nikada niste imali prebivalište u Sarajevu obratiti se ZZO Trebinje radi informacija o zdravstvenom osiguranju .
Pitanje:    Postovanje molila bih vas da mi odgovorite , iz Sarajeva smo i vodimo stariju bolesnu osobu(penzionerku-osigurana) na odmor u Blagaj (Mostar) u slucaju nedaj boze potrebe za hitnom pomoci ili lijecnicke intervencije da li njeno zdravstveno osiguranje vrijedi i u Mostaru i ako ne koja je procedura i da li je potrebno da prije puta doplatimo neko osiguranje ili sto? hvala
Mersiha, 10.06.2015
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za upute, šta je potrebno uraditi kako bi se promijenio doktor porodične mediciene za kojeg se osiguranik ranije opredijelio. Pozdrav.
Azem, 09.06.2015
Odgovor: Prema Član-u 11. PRAVILNIK-a O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO,  osigurano lice može izvršiti promjenu izabranog doktora nakon isteka godine dana od dana njegovog izbora ispunjavanjem podataka na izjavi koju preuzima u Zavodu. Osigurano lice ima pravo izvršiti promjenu izabranog doktora i unutar roka od godine dana samo u sljedećim slučajevima: 1. ako osigurano lice promijeni mjesto prebivališta, odnosno boravka (dokaz izvod iz CIPS), 2. ako izabrani doktor prestane raditi u toj ordinaciji, 3. ako između osiguranog lica i izabranog doktora postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju daljnje liječenje, 4. ako izabrani doktor ima više registrovanih osiguranih lica od maksimalnog broja utvrđenog posebnim propisom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting