Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Da li nezaposleni dobijaju popust za dioptrijska stakla.
Emir, 03.09.2015
Odgovor: Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka ,  po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjeđuju se korekciona stakla-par i standardni celuloidni armirani okviri za naočale,  za djecu, redovne učenike  i studente do 26 godina života.  
Pitanje:    Postovani, Da li se jos uvijek mogu kupiti dioptrijske naocale uz odredenu naknadu drzave? Uredno sam prijavljen na radnome mjestu, firma je redovni platisa i velike suma izdvaja na mjesecnom nivou za svoje uposlene. Unaprijed se zahvaljujem
Armin, 03.09.2015
Odgovor: Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka ,  po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjeđuju se korekciona stakla-par i standardni celuloidni armirani okviri za naočale,  za djecu, redovne učenike  i studente do 26 godina života.  
Pitanje:    Da li je sa Španijom potpisan sporazum o socijalnom osiguranju i ako jeste kako prije putovanja dobiti obrazac za slučaj pružanja hitne zdravstvene usluge?
Salko, 03.09.2015
Odgovor: Sa Kraljevinom Španijom nije sklopljen Ugovor o socijalnom osiguranju.
Pitanje:    Poštovani ukoliko osoba dobije otkaz ugovora o radu a poslodavac nije do sad uplacivao doprinose za penzijsko i zdravstveno, da li ta osoba ima pravo na zdravstveno osiguranje i novčanu naknadu u iznosu 3 mjeseca ukoliko se nakon otkaza prijavi na biro za zaposljavanje?
Sabrina, 02.09.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Službi za zapošljavanje KS da Vam s utvrde Vaša prava na zdravstvnu zaštitu kao i nakndu plate.  
Pitanje:    2011.g. prekinuo sam studiranje iz zdravstvenih razloga, i prijavio se na biro. preko biroa imao sam zdravstveno osiguranje do 07.2015.g., kada su mi prekinuli zdravstveno i rekli da vise namam pravo zato sto sam napustio studije. da li poslije prekida studija i pravovremenog prijavljivanja na biro imam pravo na zdravstveno osiguranje?
Eldar, 02.09.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Službi za zapošljavanje KS i utvrdite prava na zdravstvnu zaštitu ili da se osigurate po čl. 27 (dobrovoljno osiguranje) da biste ostvarili pravo na zdravstvnu zaštitu.  
Pitanje:    Upisala sam fakultet u Crnoj Gori kao drzavljanin BiH.Na koji nacin mogu ostvariti zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori za vrijeme studija?
Jasna, 02.09.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u Republici Crnoj Gori regulisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju između BiH i Crne Gore (''Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori'', br. 2/01) i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (''Službene novine FBiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Postovani, Imam 24 godine, i prije par dana sam se vratila iz Njemacke gdje sam kao redovni student zavrsila II ciklus studija. U BiH sam imala zdravstveno osiguranje kao redovni student zakljucno sa skolskom 2014/15 godini (u TK), a u Njemackoj sam imala i privatno osiguranje kao uslov za vizu. Sada bih zeljela ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu po osnovu povratka iz inostranstva. Medjutim u proteklom mjesecu sam promijenila prebivaliste iz Tuzlanskog kantona u Kanton Sarajevo (općina Novo Sarajevo, te moram da prenesem i zdravstveno osiguranje u Kanton Sarajevo. Molim Vas da me uputite kakva je procedura da bih stekla pravo na zdravstvenu zastitu. Takodjer Vas molim da mi kazete kakva mi je dokumentacija potrebna za sticanje prava na ZZ po osnovu povratka iz inostranstva.
Umihana, 02.09.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom  prema njihovom radno-statusnim karakteristikama. U slučaju da želite da se osigurate  u sklatu sa tačkom 12 alineja 5 navedenog člana Zakona, potrebno je da se prijavite zavodu za zapošljavanje, kao bi imali pravo na obavezno zdravstveno osiguranje.  Uslovi za ovaj način sticanja osiguranja je da se nezaposlena lica prijave zavodu za zapošljavanje u  rok od 30 dana po povratku iz inozemstva i da su prije odlaska u inozemstvo bili zdravstveno osigurani. O potrebnoj dokumentaciji informišite se kod nadležnog zavoda za zapošljavanje prema adresi stanovanja.
Pitanje:    Postovani, Pitanje: da li pored dostavljenih doznaka za svaki mjesec trudnickog bolovanja, iz Zavoda za refundiranje troskova firmi u kojoj sam zaposlena, traze da dostavim i misljenje dr.,specijaliste za svaki mjesec, na osnovu kojih su mi izdavane doznake. Zineta,01.09.2015
Zineta, 02.09.2015
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), au vezi refundiranja naknade plaće zbog bolesti i komplikacija u trudnoći.
Pitanje:    Poštovani, na koji način otac djeteta može nastaviti porodiljsko bolovanje, ako se majka vrati ranije na posao? Šta je potrebno od dokumentacije da otac nastavi porodiljsko bolovanje i da li ostvaruje pravo na porodiljsku naknadu 360 KM. Koja je nadležna institucija gdje je potrebno predati dokumente. Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Zina, 02.09.2015
Odgovor: Potrebno je da se u vezi porodiljske naknade, obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Postovani! U stalnom sam radnom odnos i trudna sam 4mj medjutim moj poslodavac vec godinama ne izmiruje obaveze pa me zanima dali ja kao trudnica imam neka prava na bespatno ljecenje. Hvala
Enida, 01.09.2015
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Shodno navedenom, članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi imali pravo korištenja obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira na zdravstveno stanje, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting