Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, da li kao korisnik vasih usluga imam pravo na novcanu naknadu, naime 04.09.2018 godine treba da operisem koljeno kod dr. Nemec u Opatiji i cijena operacije iznosi 81000 Kuna hvala
Danka, 19.07.2018
Odgovor: Osiguranik ZZO KS ima pravo na novčanu pomoć, na teret sredstava ZZO KS, za liječenje van ugovornih zdravstvenih ustanova ili u inostranstvu ukoliko je postupljeno u skladu sa Pravilnikom o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima ZZO KS, a kojim je propisano da pravo na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica Zavoda na osnovu konzilijarnog mišljenja (ne starije od 6 mjeseci) odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Pravo na novčanu pomoć imaju osiguranici ukoliko nije prošlo više od 3 mjeseca, od liječenja do podnošenja zahtjeva. Također propisano je da pravo na novčanu pomoć osiguranici imaju ukoliko se to pravo ne može ostvariti iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti.
Pitanje:    Zanima me u kojim slučajevima je moguće dobiti HR/BIH 5 obrazac.Studiram u Zagrebu pa me zanima isključivo za moj slučaj da li imam pravo na to.Redovan sam student.
Dino, 19.07.2018
Odgovor: Obrazac HR/BH 5 izdaje HZZO.   Redovan student u Zagrebu , ako je zdravstveno osiguran kod ZZO Kantona Sarajevo, može dobiti obrazac BH/HR 3.
Pitanje:    Dobar dan Kako sam penzioner vec od 2014 a nisam izvadio Zdravstvenu knjizicu;zelim znati koji papiri_dokumenti su potrebni za vodjenje iste. Hvala
Miralem, 17.07.2018
Odgovor: Potrebno je da, u jednoj od naših ispostava, kupite zdravstvenu legitimaciju koja košta 2KM, te da istu dostavite PIO/MIO, u koju će isti staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Slijedom toga, zdravstvenu legitimaciju dostavljate referetnu zdravstvenog osiguranja  u jednu od naših ispostava i prilažete ček od penzije (predzadnji), radi štampanje i ovjere iste.
Pitanje:    Poštovani, zamolila bih za informaciju da li se može napraviti refundacija za govornu valvulu provox vega proizvođača atos kupljenu u Zagrebu i šta nam je sve potrebno za to ? Naime, majka je laringtomirani pacijent kome je ljekar propisao korištenje govorne valvule, ali istu trenutno nije moguće nabaviti u BiH, generalni zastupnik Widex istu trenutno nema na stanju. Hvala unaprijed.
Refika, 16.07.2018
Odgovor: Imate pravo na refundaciju predmetnog medicinskog sredstva s obzirom da je isti propisan Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 38/07, 29/08 i 40/14). Kako biste ostvarili pravo na refundaciju novčanih sredstava utrošenih za nabavku predmetnog medicinskog sredstva potrebno je da uz zahtjev dostavite i original fiskalni račun kao i original Potvrdu o potrebi ortopedskog-sanitarnog pomagala (obrazac ZP-6.1), koju izdaje ovlašteni ljekar, a koji na osnovu medicinske indikacije utvrđuje da osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo propisano navedenom Uredbom. Potvrdu je potrebno ovjeriti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Napominjemo da osigurano lice ima mogućnost refundacije sredstava do iznosa cijene koju plaća ZZO KS za predmetno medicinsko sredstvo.
Pitanje:    Poštovani, molim za informaciju o proceduri prebacivanja zdravstvenog kartona iz Ambulante porodične medicine pri Domu zdravlja KS u privatnu zdravstvenu ustanovu. Unaprijed hvala.
Enisa, 13.07.2018
Odgovor: Molimo da se za odgovor na postavljeno pitanje obratite JU Dom zdravlja KS.
Pitanje:    Poštovanje, Radila sam vantjelesnu oplodnju o vlastitom trošku i nakon drugog pokušaja smo dobili djete. Trenutno imamo još zaleđenih oplođenih stanica i planiramo drugo dijete, također vnatjelesnom oplodnjom. Da li imamo pravo na subvencioniranje troškova vantjelesne?
Elma, 12.07.2018
Odgovor: Imate pravo na refundaciju troškova za pružene usluge medicinski popomognute oplodnje. Uslovi za ostvarivanje predmetne refundacije propisani su u Odluci o refundaciji troškova za pružene usluge medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine, te istu možete pronaći na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Interesira me do kada je otvoren Poziv za izbor doktora medicine i koja je procedura po istom? Hvala
Kristina, 11.07.2018
Odgovor: 11.05.2018.godine Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uputio je ponovni poziv  osiguranim licima Kantona Sarajevo da izvrše izbor doktora porodične medicine sa Ugovornim zdravstvenim timovima porodične medicine, u što kraćem roku, u sljedećim ustanovama: ·JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo,·Poliklinika Atrijum, ·Zdravstvena Ustanova Alea Dr Kandić, ·Privatna Zdravstvena Ustanova Eurofarm Centar, ·Poliklinika Melius i ·Poliklinika Sanasa. Svako osigurano lice ima obavezu da izvrši izbor doktora popunjavanjem Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora medicine odnosno doktora stomatologije. Izjavu preuzima u Ugovornoj zdravstvenoj ustanovi. Osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite  prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Postovani, Zivim vec duze od godinu dana u sarajevu. Zaposlena sam i osigurana. Sve se redovno placa. Razvedena sam i imam kcerku, ona zivi samnom i prijavljena je na moje zdravstveno osiguranje. Sad dom zdravlja iz Visokog ne zeli da mi prebaci zdravstveni karton kcerke jer je kod njih prijavljena na oca. Medjutim mi vec duze vremena nemamo kontakta i ne zelim da ga molim da on to zavrsi. Ako ikako mozete da mi pomognete bila bih van jako zahvalna. Hvala vam i lijep pozdrav. Ajda
Ajda, 11.07.2018
Odgovor: Nažalost, nismo u mogućnosti pomoći Vam. Pokušajte preko rukovodioca u Domu zdravlja Visoko, sa pripadajućom dokumentacijom, jer je rješavanje vašeg problema u njihovoj nadležnosti.
Pitanje:    Pozdrav, student sam i prebivaliste sam prebacio u Sarajevo. Gdje da odem i koja je potrebna dokumentacija da bih se osigurao? Hvala
Kenan, 05.07.2018
Odgovor: Ukoliko se radi o redovnom student ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezono zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija. 2.       Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Molim vas za odgovor za koliko mogu ocekivati povrat novca za nalaz koji mi nisu mogli uraditi na Dipu usljed nedostatka reagensa.Uradila sam ga privatno i svu dokumentaciju predala u Socijalno.Medjutim ljekari mi traze opet zbog kontrole da ponovim nalaz.Hvala
Aida, 05.07.2018
Odgovor: Molimo da se o statusu Vašeg zahtjeva informišete na protokolu Zavoda putem tel.br. 725-284.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting