Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Za prijavu novog radnika dostavljen nam je njegov cips sa privremenim mjestom prebivališta . Privremeno mjesto prebivališta je Trebinje - RS, a stalno mjesto prebivališta je Mostar- Hercegovačko - Neretvanski kanton ( s tim da stalno mjesto prebivališta nije uopće navedeno u dostavljenom obrascu cips) . U prijavi JS3100 prema sjedištu firme u opštini Novi Grad nisu prihvatili privremeno već stalno mjesto prebivališta tj. Mostar . Izvršili smo ujedno i prijavu doprinosa na obrascu PD3100 U RS i ona je uredno prihvaćena . Kako prema Zakonu ide uplata doprinosa za zdravstvo - da li prema stalnom ili privremenom mjestu prebivališta obzirom da je prema ovom slučaju privremeno mjesto prebivališta Trebinje RS , a stalno mjesto prebivališta Mostar tj . Hercegovačko Neretvanski kanton . Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona.....
Firma Romipax doo, 10.04.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom pravo na zdravstvenu zaštitu kao i upalta doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje vršit će se prema mjestu stalnog prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi odgovorite koji je iznos participacije za tretman u Fojnici. Radi se o rehabilitaciji godinu dana nakon operacije i receno je da tretman ovaj put nije u potpunosti na teret Zavoda. hvala
Amra, 09.04.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere
Pitanje:    Postovanje. Moja majka radi u firmi koja ne uplacuje penziono i zdravstveno osiguranje. Sada nije u mogucnosti da ovjeri zdravstvenu knjizicu. Medjutim, ima uredno potpisane ugovore o radu. Sta se moze uciniti po tom pitanju? Koliko znam poslodavac je duzan da uredno izmiruje te obaveze. Je li jedino rjesenje da poslodavac uplati navedene doprinose ili se moze pokrenuti tuzba jer ima ugovore o radu. Ukoliko vi niste u mogucnosti da mi odgovorite na ovo pitanje, molim vas da mi napisete kome mogu da se obratim. Hvala unaprijed.
Hari, 09.04.2015
Odgovor: Pravne posljednice neuplate doprinosa na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja predviđene su članom 87. stava 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da se obvezniku uplate doprinosa kod kojeg se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti se uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Nom 1 obrazac: Da li se dostavlja svaki mjesec ako je pacijent duže na bolovanju (šest i više mjeseci) ili se dostavlja samo na početku kada je bolovanje otvoreno? HVALA
Rosanda, 02.04.2015
Odgovor: Nejasno je o kojem  obrascu se rad,i budući da navedeni "Nom 1" ne pripada  obaveznoj dokumentaciji u vezi privremene spriječenosti za rad.Obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), za dodatne informacije.
Pitanje:    Postovanje,molim vas za par odgovora.kcerka mi je zavrsila srednju medicinsku skolu(sarajevo).upisala je pravni fakultet redovan samofinancirajuci DL.interesuje me ako zavrsi fax u (roku ili ne ili samovoljno napusti)da li ce na birou imati zdravstveno sve dok se ne zaposli ili samo na 1.godinu?ako,prede u vanredno skolovanje(ako se zavrsi u roku ili ne ili samovoljno napusti)sta je onda sa zdravstvenim jeli i tada na 1.godinu ili sve do pronalaska zaposlenja?hvala unaprijed
Aida, 02.04.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom, prema radno – statustim karakteristikama. Tačkom 12 istog člana propisana su prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica. Osnovna karakteristika ove odredbe jeste da status osiguranika mogu imati samo ona nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imali pravo i status osiguranika, nezaposlena lica ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti precizno utvrđenim rokovima, koji su navedeni u članu 19. tačka 12. Shodno navedenom, potrebno je da se obratite nadležnom zavodu za zapošljavanje kako bi se informisali o detaljima potrebnim za obavezno zdravstveno osiguranje vašoj kćerki iz razloga što je u ovom slučaju zavod za zapošljavanje obveznik uplate doprinosa.
Pitanje:    POSTOVANI, dobila sam antibiotike zbog upale grla, kasljala i ponovo mi se sve vratilo, a najgore uzasan kaslja, zovem DZ GRBAVICA, kazu dodji ima dr.koja radi od 13-16 h, jer moja dr. nemoze me primiti zbog vec narucenih pacijenata.Dana 31.03.2015 nazove i kazu lijepo dodji, odem 01.04.2015 na kartoteci sertre kazu da je dezurna dr.izmjestena na drugi lokalitet te da me nema ko primiti svi su " puni " sestre koje rade ka kartoteci ne dozvoljavaju prici dr.a kamoli da izadju u susret pacijentu - UZASNE SU. Postovani ovo je ne znam koji put me vracaju desavalo se cak da sam imala i tem.40 isti mi kazu narucite se kod svoje doktoruice , ne znam ko i sta treba utraditi po ovom pitanju, ali znam da gospodje i gospoda sjede nekad i po sat vrenena na pauzi pa ljudi moji do kada se treba ovo desavati.Trazila sam da mi izmjeste karton sa Grbavice u MEDICINU RADA kaze mi gospodja da izmjestanje kartona traje 5-7 dana , zbog cega toliko ???? bezobrazluk i krajnje je vrijem i molim Vas da se nesto poduzme ne zbog mene nego zbog vecine slucaja slicnih meni. i JOS JEDNO MOLIM vAS DA MI SE NAPISE KONTAKT BROJ KOME SE TRABA OBRATITI LICNO U OVAKVIM SLUCAJEVIMA, jedno je sigurno da cu ubuduce svaki razgovor snimati kada odem kod dr. i dokaze predociti , HVALA UNAPRIJED
Mersiha, 02.04.2015
Odgovor: Molimo da se po pitanju organizacije i rada JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo obratite generalnom direktoru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prim.dr. Dženana Tanović. Adresa: Vrazova 11, Tel. 033/ 443-890, 292-506; Fax 033/ 292-675; e-mail: judzks@judzks.ba
Pitanje:    kada idem na odmor u drugu državu (albaniju)da li imam pravo na zdravstvenu zaštitu iz osnova penzioner
Halida, 27.03.2015
Odgovor: Obzirom da nije potpisan bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Albanije, ne postoji pravni osnov da koristite zdravstvenu  zaštitu za vrijeme odmora u Albanije, po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Zdravo .Zivim i radim u Zenici. Radila sam u privatnom preduzecu 3 mjeseca (gdje sam uredno prijavljena i osigurana), sad bih da napustim posao i da se vratim na biro za zaposljavanje. Zanima me da li imam pravo na zdravstveno osiguranje na birou za zaposljavanje ili isto gubim, hvala i pozdrav iz Zenice...
Aida, 27.03.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom, prema radno –statustim karakteristikama. Tačkom 12 istog člana propisana su prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica. Osnovna karakteristika ove odredbe jeste da status osiguranika mogu imati samo ona nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imali pravo i status osiguranika, nezaposlena lica ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti precizno utvrđenim rokovima. U vašem slučaju rok u kojem je potrebno da se prijavite nadležnom zavodu za zapošljavanje je 30 dana nakon prestanka radnog odnosa.
Pitanje:    HITNO!!!! Radio sam kod privatnika 4 mjeseca (bio sam osiguran), sad bih da dam otkaz i da se vratim na zavod za zaposljavanje, da li imam pravo da se prijavim na zavod za zaposljavanje i da li imam pravo na zdravstvenu zastitu? Hvala, lijep pozdrav
Tihomir, 27.03.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom, prema radno –statustim karakteristikama. Tačkom 12 istog člana propisana su prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica. Osnovna karakteristika ove odredbe jeste da status osiguranika mogu imati samo ona nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imali pravo i status osiguranika, nezaposlena lica ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti precizno utvrđenim rokovima. U vašem slučaju rok u kojem je potrebno da se prijavite nadležnom zavodu za zapošljavanje je 30 dana nakon prestanka radnog odnosa.
Pitanje:    Dobar dan, potrebna mi ie informacija vezana za zdravstvenu knjizicu. (Zaposlena sam i osigurana) zelim da izvadim Koja je potrebna dokumentacija da mogu pripremiti? Da li se placa? Unaprijed zahvalna, Alisa
Alisa, 27.03.2015
Odgovor: Potrebno je da u poslovnici Zavoda na šalteru Blagajna uzmete zdravstvenu legitimaciju, u koju Vaš poslodavac stavlja svoj pečat. Nakon što poslodavac isto uradi, dolazite ponovo u bilo koju poslovnicu Zavoda i referent popunjava podatke u zdravstvenoj legitimaciji i ovjerava Vašu zdravstvenu legitimaciju uz uslov redovne uplate doprinosa obveznika uplate odnosno poslodavca.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting