Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovani danas sam slucajno oprao zdravstvenu knjizicu,koja je procedura da je zamjenim.hvala
Mario, 03.07.2015
Odgovor: Zdravstvenu legtimaciju kupujete u jednoj od naših poslovnica (2KM) gdje uz ličnu kartu na šalteru Vam se popunjava zdravstvena legtimacija.
Pitanje:    Postovani, planiram putovati u Republiku Hrvatsku i zelim izvaditi Bolesnicki list kako bih bila zbrinuta u slucaju nekih komplikacija jer sam u drugom stanju. Gdje mogu naci upute o uslovima i potrebnoj dokumentaciji kako bih dobila Bolesnicki list,jer u SPORAZUMU O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE nisam mogla pronaci te podatke?
Edona, 03.07.2015
Odgovor: Bolsnički list vadite ukoliko ste državljanka Republike Hrvatske sa pribivalištem tj zdravstvenim osiguranjem u Kantonu Sarajevo a sa dr strane osigurana lica imaju pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret sredstava kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, samo ukoliko im je, prije odlaska u inostranstvo, izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdratavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje.  
Pitanje:    Postovani, planiram putovati u Republiku Hrvatsku i zelim izvaditi Bolesnicki list kako bih bila zbrinuta u slucaju nekih komplikacija jer sam u drugom stanju. Gdje mogu naci upute o uslovima i potrebnoj dokumentaciji kako bih dobila Bolesnicki list,jer u SPORAZUMU O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE nisam mogla pronaci te podatke?
Edona, 03.07.2015
Odgovor: Bolsnički list vadite ukoliko ste državljanka Republike Hrvatske sa pribivalištem tj zdravstvenim osiguranjem u Kantonu Sarajevo a sa dr strane osigurana lica imaju pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret sredstava kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, samo ukoliko im je, prije odlaska u inostranstvo, izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdratavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje.
Pitanje:    Postovani, trenutno se nalazim na sluzbenom putovanju u Njemackoj. Trenutno imam jaku zubobolju. interesu je me da li ZZOKS pokriva troskove, ili bar dio troskova koji ce nastati kada posjetim stomatologa. Hvala.
Armin, 03.07.2015
Odgovor: Zavod će snositi troškove liječenja u SR Njemačkoj samo ukoliko je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Postovani, Nalazim se trenutno u situaciji da ne znam vise kome da se obratim. Ja vec 4 godine zivim u Italiji a sada trenutno zbog zavrsavanja skole moracu bit u BiH sest mjeseci, tamo sam dobila informaciju da imam pravo prenijeti zdravstveno osiguranje iz Italije u BiH jer se jos uvijek postuje konvencija izmedju Jugoslavije i Italije u pitanju je Modula 7. Medjutim u Italiji su mi izdali taj modul koji je na Italijansko i Slovenskom jeziku jer kazu da nemaju drugi. A ovdje u BiH nece da mi priznaju taj modul jer je u jugoslaviji bio sluzbeni jezik srpsko-hrvatski. Tako da sada ne znam sta da radim u BiH nece da priznaju u Italiji kazu drugo nema i niko ne popusta. Pisem vam iz Gracanice TK zvala sam i ministarstvo zdravstva u Tuzli nece ni da cuju sta imam da kazem ne zanima ih. Zvala sam i ambasadu Italije u Sarajevu i oni su mi rekli moraju mi priznati taj dokument.Najljepsa vam hvala i izvinite na smetnji
Majida, 02.07.2015
Odgovor: Potpisanom Konvencijom sa Republikom Italijom zdravstveno su osigurani talijanski osiguranici i članovi njihove porodice koji privremeno borave u Bosni i Hercegovini ( i obratno ). Radi korištenja zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini ,talijanski nosilac osiguranja svom osiguraniku izdaje potvrdu na obrascu It-7 , Mod-7 -dvojezični obrazac . Potrebno ja da Vam pošalju dvojezični obrazac - Jugoslavensko-Talijanski ugovor o socijalnom osiguranju (CONVENZIONE ITALO-JUGOSLAYA SULL ASSICURAZIONI SOCIALI -Mod.7 ; Tisk.7 )po osnovu kojeg dobijete " bolesnički list " .
Pitanje:    Postovani,ako meni moj poslodavac MUp SBKn ne uolaćuje sredstva,da li ja mogu uplaćivati sama sredstva za zdravstveno osiguranje.
Fatima, 02.07.2015
Odgovor: Članom 87. stava 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, propisano je da se obvezniku uplate doprinosa kod kojeg se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti se uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.   Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika,ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.    S obzirom da ste Vi prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu radnog odnosa, ne postoji mogućnost da se prijavite na obavezno zdravstveno osiguranje po članu 27. Zakona, što znači da istovremeno ne možete biti prijavljeni po dva osnova.
Pitanje:    Poštovani, svrekrva boluje od karcinoma, gotovo je nepokretna, živi sama. Da li ima pravo na liječenje u bolnici i pod kojim uslovima? Da li ima pravo na dnevne kućne posjete i davanje infuzija? Da li ima pravo na pelene? Lijep pozdrav
Sandra, 02.07.2015
Odgovor: Potrebno je da se javite ljekaru porodične medicine kod kojeg je Vaša svekrva opredjeljena te će je on prema zdravstvenom stanju  uputiti na dalje liječenje i sve ostalo čemu podliježe kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani, Djecaku sam izradio ortopetske uloske za ispravljanje ravnih tabana nakon specijalistickog pregleda i nalaza. Da li imam pravo na refundiranje dijela sredstava.
Predrag, 01.07.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira dio sredstava definisana Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava na korištenje ortopedskih pomagala i za ortopedske uloške.Uz zahtjev treba priložiti potvrdu o pomagalu ovjerenu u nekoj od naših poslovnica originalni račun za izrađeno pomagalo ,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Dobar dan, trebala bi predati zahtjev za povrat novca za Rhogam inj (Immunorho 300mcg) jer sam redovni osiguranik. Sta trebam sve predati od dokumentacije u Zavod? Hvala, Selma
Selma, 01.07.2015
Odgovor: Uz zahtjev za refundaciju sredstava za Rhogam amp trebate priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pomenuta terapija, orginalni račun iz apoteke gdje je ista kupljena te fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Imam 26 godina i nisam prijavljena na biro niti imam zdravstvenu knjizicu. Kako da se osiguram?
Željana, 01.07.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo propisana je prijava na zdravstveno osiguranje studenta preko 26. godina, a koji nisu osiguran po drugom osnovu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting