Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,ja sam zaposlena u Mupu SBK,zivim u Ilijasu.Sredinom proslog mjeseca zavrsila sam i hitnoj i prebacwna u bolnicu GAK.Tek nakon toga sam saznala da moj poslodavac nijw uolacivao sredstva za zdravstveno osiguranje,dakle nisu mi htjelu ovjeriti knjizicu.Da li ja kao trudnica imam obavezno zdravstvwno osiguranje.,Citala sam u ovom vodicu za ostvarivanje prava nesto oko toga .hitno mi je.moram regulisat bolivanje ,kako dobiti doznake.
Fatima, 01.07.2015
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Shodno navedenom, članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi imali pravo korištenja obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira na zdravstveno stanje, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Bolujem od dijabetesa,moje pitanje je :da li sam oslobodjena placanja participacije-konkretno treba da uradim ct torokalne kicme,imam potvrdjene dijagnoze i terapije,hvala na konkretnom odgovoru.
Božana, 01.07.2015
Odgovor: Odgovor na postavljeno pitanje nismo u mogućnosti dati jer isto nije u našoj ingerenciji. Odgovir morate potražiti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj želite izvršiti pomenutu pretragu.
Pitanje:    Postovani, Djecaku sam izradio ortopetske uloske za ispravljanje ravnih tabana nakon specijalistickog pregleda i nalaza. Da li imam pravo na refundiranje dijela sredstava.
Predrag, 01.07.2015
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za nabavku ortopedskih uložaka trebate predati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS,odgovor komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovani, Uplacujem dobrovoljno zdravstveno osiguranje u KS vec neko vrijeme, u iznosu od 62 KM mjesecno. U zadnje vrijeme u novinama citam da je taj iznos ....."Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata za mjesec mart ove godine iznosila je 834 KM, što znači da bi za svoje zdravstveno osiguranje trebali izdvojiti 41,7 KM." Molila bih vas da mi potvrdite koji je tacan iznos za uplatu. Hvala unaprijed. Srdacan pozdrav Sabina
Sabina, 29.06.2015
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 29/09), propisano je da osnovice doprinosa na koje obveznici obračuna i uplate doprinosa plaćaju doprinos su i lica koja se prijavljuju na lično zdravstveno osiguranje jer mu zdravstvena zaštita nije obezbjeđena po drugom osnovu, a ima sredstva za izdržavanje - prosječna mjesečna BRUTO plaća isplaćena na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavod za statistiku (Za 04.2015. prosječna bruto plaća iznosila je 1.272).    Na osnovu  člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranje potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne BRUTO plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Pozdrav. Imam pitanje jedno. Ovako, zelim osobu prebaciti iz Ze-Do kantona u KS zbog lijecenja ali je u radnom odnosu u firmi u Visokom.Pa me zanima da li je moguce da ga prijavim kod sebe u Sarajevu i da se lijeci normalno na Kosevu? Ako jeste sta je potrebno uraditi. Hvala najljepsa.
Mirza, 29.06.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, osoba koju želite prijaviti na obavezno zdravstveno osiguranje treba da  ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, da zakonski obveznik uplate doprinosa izvrši odjavu sa zdravstvenog osiguranja u Ze-Do Kantonu i prijavi u Kantonu Sarajevo,  pod uslovom da obveznik uplate doprinosa redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me kako mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, imam 23 godine, student sam, tekuću godinu sam pauzirala. Interesuje me da li mogu ostvariti dobrovoljno studentsko osiguranje, te da li moram nešto retroaktivno plaćati, i da li mogu ostvariti zdravtstvenu zaštitu preko roditelja. Hvala
Lejla, 29.06.2015
Odgovor: Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo propisana je prijava na zdravstveno osiguranje studenta preko 26. godina, a koji nisu osiguran po drugom osnovu. Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    nemam socijalno sta treba od papira da imam zdravstveno ili samo 40 km za uplatu nisam zaposlen na birou sam a nemam zdravstveno osiguranje
Davor, 29.06.2015
Odgovor:        Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.     Pisani zahtjev za prijavu na zdravstveno osiguranje po članu 27. možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Pored zahtjeva potrebno je da dostavite i original uplatnicu, fotokopiju lične karte i Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH, u kojem je navedeno da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi FBiH, nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovani, Molim vas za odgovor koji se konkretno mjesecni iznos uplacuje za dobrovoljno zdravsteno osiguranje. Hvala unaprijed
Sabina, 25.06.2015
Odgovor: Mjesečna uplata doprinosa po odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju (kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu), iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovani, imam pitanje u vezi uplacivanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ako osoba vec 4 god nema zdravstvenog osiguranja lijeci se privatno, dal postoji mogucnost da pocne sebi uplacivat tih 40-tak KM da bi imao zdravstvenu ? Jel se moze samo zdravstveno uplacivat ili mora sve u kompletu i dopirnosi i zdravstveno? Unaprijed zahvalna.
Muamera, 24.06.2015
Odgovor:        Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.     Pisani zahtjev za prijavu na zdravstveno osiguranje po članu 27. možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Pored zahtjeva potrebno je da dostavite i original uplatnicu, fotokopiju lične karte i Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH, u kojem je navedeno da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi FBiH, nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Dobar dan,ako placam sama sebi zdravstveno osiguranje imam li pravo osigurati i svoje dijete ili posebno platiti,hvala
Sanela, 24.06.2015
Odgovor:        Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.   Postoji mogućnost prijave djece kao člana osiguranika, i to djece koja su na redovnom školovanju do 26. godine života.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting