Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Moja majka živi u Sarajevu, ima 80 godina. Nema penziju niti bilo kakvih drugih prihoda. Živi od pomoći dece. Kako može da izvadi zdravstvenu knjižicu.
Jasna, 15.05.2015
Odgovor: U članu 7. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) propisano je da organ uprave kantona za poslove socijalne i dječije zaštite ovlašten je za obračun i uplatu doprinosa za lica nakon navršenih 65 godina života, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu. Shodno navedenom, ukoliko majka ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, obratite se nadležnoj službi za poslove socijalne i dječije zaštite prema prebivalištu majke  kako bi se informisali o istom.
Pitanje:    Poštovani, Budući da poslodavac prijavljenom radniku ne uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje, postoji li mogućnost da taj radnik uplaćuje sebi zdravstveno osiguranje i na taj način ostvari pravo ovjee zdravstvene knjižice i liječenje.. Napominjem da je radnik do prije mjesec dana bio na evidenciji biroa za zapošljavanje uz ostvareno pravo na zdravstvenu zaštitu. Za navedeno se interesuje moj prijatelj koji je došao u tu situaciju. unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Željko, 15.05.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom, prema radno – statustim karakteristikama. Obzirom da Vaš prijatelj je prijavljen na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu radnog odnosa, ne postoji zakonska mogućnost da sam sebi uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obzirom da po članu 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju obveznik obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je preduzeće u kojem je zaposlen.
Pitanje:    Postovani, zivim u Srbiji sa djetetom i nezaposleno sam lice. Moj suprug radi u Sarajevu gdje je zdravstveno osiguran. Molim Vas da mi napisete mogu li ja da se osiguram preko mog supruga. Molim vas posaljite mi neki kontakt ili mail za dalju komunikaciju. Unaprijed hvala i pozdrav.
Nataša, 15.05.2015
Odgovor: Osnovni uvjet za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranje jeste da imate pribivalište na području Kantona Sarajevo .
Pitanje:    Poštovani,Moja kćerka je studentica u Sarajevu,a zdravstveno je osigurana u Unsko-Sanskom Kantonu.Trenutno ima problema sa zubima i iz Studentske poliklinike su je uputili na Stomatologiju u Sarajevu.Na koji način ona može s knjižicom tamo dobiti uslugu ,a da ne plaća i da li treba eventualno još neko odobrenje. Hvala!
Besima, 15.05.2015
Odgovor: Nažalost ne postoji mogućnost liječenja zuba na Stomatologiji (Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo), tu se liječe samo osiguranici sa područja KS i sa ovjernom zdravstvnom legtimacijom, jedino liječenje studenata iz drugog kantona je na Studenskoj poliklinici.
Pitanje:    Zdravstveno sam osiguran kao penzioner BiH. Koje dokumente treba priložiti moja supruga da bi dobila zdravstveno osiguranje i zdr. knjižicu na osnovu moga osiguranja?
Simo, 15.05.2015
Odgovor: Ukoliko se supruga prvi put prijavljuje preko Vas potrebno je da dostavite vjenčani list, ZO1 obrazac za prijavu člana ( koji kupujte u poslovnicama ZZOKS) i pupunjen u PIU, i lične karte od oboje.
Pitanje:    Postovani, Molim vas da mi odgovorite da li postoji mogucnost refundacije troskova za double i triple test koji su obavezni pregledi u trudnoci? S obzirom da sam bila primorana da navedene testove uradim u privatnoj laboratoriji, usljed nedostatka reagensa u Klinickom centru "Kosevo", molim vas da mi pojasnite proceduru i date upute kako mogu potrazivati finansijska sredstva koja sam izdvojila za ovu namjenu. Ocekujem vas odgovor. Srdacan pozdrav
Alma, 14.05.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja prebacuje finansijska sredstva mjesečno KCUS-u za materijalna sredstva što podrazumijeva i nabavku reagencija.Zašto navedena ustanova nije nabavila iste nije nam poznato.Refundaciju sredstava morate tražiti od KCUS-a iz razloga što su isti bili dužni izvršiti pomenutu uslugu.
Pitanje:    Postovani obracam Vam se u vezi o dodjellom pelena mojoj majci donesenoj 31.03.2015.Tom prilikom dodjemo li ste joj 49 komada pelena.Molim Vas da jos jedno' razmotrite taj premet,jer jednom bolesniku koji ima karcinom -metastazu na plucima,i kostimia,sto znaci da je nepokretna potreban jeveci broj pelena.U Sluzbenom listu sam pronasla da ovakve pacijenti imaju pravo na 90komada pelena.Unaprijed zahvalna
Safija, 14.05.2015
Odgovor: Vaš zahtjev uz obrazloženje dostavite ponovo u Zavod komisiji na razmatranje.
Pitanje:    Poštovani imam zdravstveno osiguranje pošto sam penzioner. Koja dokumenta treba priložiti da bi osiguranje dobila i moja nezaposlena supruga koja ima 62 godine?
Simo, 14.05.2015
Odgovor: Potrebno je da u poslovnici Zavoda popunite obrazac ZO 1, kojim na svoje osiguranje prijavljujete člana. Nakon toga detaljne upute ćete dobiti u poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, trenutno mi je potrebna hitna ljekarska pomoć. Imam studentsko osiguranje i neovjerenu zdravstvenu knjižicu. Trenutno sam u Sarajevu a prijavljena sam u drugom kantonu. Da li je moguće u tom slučaju da knjižicu ovjerim u Sarajevu ili da dobijem ljekarsku pomoć bez ovjere?
Amina, 14.05.2015
Odgovor:     Zakonom o Zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona.
Pitanje:    Postovani,Radim u NJemackoj sa Slovenskom firmom koja ima sjediste u Ljubljani i tamo sam osiguran ali moja porodica zivi u BiH, je li moguce da moja porodica ima osiguranje preko mene ka sto je to kod nas?
Selvedin, 24.04.2015
Odgovor: Ako ste Vi zdravstveno osigurani u Sloveniji ( iz radnog odnosa),Vaši članovi porodice sa prebivalištem u BiH imaju pravo na  zdrav.osiguranje .Potrebno je da ZZO iz Ljubljane pošalje obrazac SI/BIH 7 za članove porodice na adresu nadležnog zavoda  prema mjestu prebivališta Vaših članova .
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting