Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, redovna sam studentica i u braku. Sve do braka zdravstveno osiguranje je islo preko majke koja je penzioner, medjutim, zanima me, da li se sada mogu osigurati preko muza koji radi bez obzira sto studiram. P.S. S obzirom da muz radi u privatnoj firmi, kada je trazio potvrdu za osiguranje, receno mu je kako u slucaju da osiguranje bude islo preko njega, svaki svoj pregled bih bila duzna platiti. Unaprijed hvala
Safija, 12.03.2015
Odgovor: Članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano  je ko se smatra članom porodice osiguranika. Navedenim članom stav 1. tačka 1.  propisano je da supružnici stiču pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu. Shodno navedenom u skladu sa navedenim članom Vi se možete osigurati preko supruga, s tim da je potrebno da se odjavite sa obaveznog zdravstvenog osiguranja preko majke. O potrebnoj dokumentaciji potrebno je da se informišete u nekoj od poslovnica Zavoda. Odlukom o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, (Sl. novine Kantona Sarajevo br.28/04) utvrđuje se lično učešće osiguranih lica u pojedinim troškovima korištenja zdravstvene zaštite  i snošenje troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, osigurana lica koja se oslobađaju ličnog učešća u ovim troškovima kao i mjesto i način naplate ličnog učešća.
Pitanje:    Pacijentica živi u Austriji kod kćerke dobila je boravišnu dozvolu na godinu uz mogučnost produženja, ali ne i državljanstva, rođena je u januaru 1935 godine, ona je psihički bolesnik U sarajevu je živila sama i bila na terapiji kako je sa kćerkom ne pije tablete i bolje se osjeća, kčerka je ne može da osigura kod osiguravajučih društava jer ima 80 godina kako regulisati njeno zdravstveno osiguranje uz napomenu da u Sarajevu ima penziju i regulisano zdravstveno osiguranje.
Mirza, 12.03.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju  između BiH i Republike Austrije („Sl.glasnik BiH-Međunarodni ugovor“, br.2/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka  u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.  Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenog zahtjeva od strane osiguranog lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Molim vas trudna sam,ali Nisam nikako bila prijavljena na zavod za zapošljavanje,zanima me dali se.mogu sad prijavit? I na koji način mogu steći zdravstveno osiguranje za sebe i dijete?
Blaža, 12.03.2015
Odgovor:     Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je ko se smatra osiguranicima prema ovom zakonu... - nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su:  - se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaće...,  - lica koja su se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. ...  - lica koja su o propisu propisima o školovanju izgubila status učenika, osnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.      Ukoliko nemate mogućnosti prijave na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa naprijed navedenim uslovima, postoji mogućnost prijave na isto i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani. Nalazim se na birou i kao nezaposleno lice ostvarujem zdravsveno osiguranje. Intresuje me dali mogu li preko sebe osigurati i roditelje posto oni nemaju nikakvo osiguranje ni po kojem osnovu . Izgubili su to pravo zbog neredovnog javljanja na biro. Zahvaljujem unaprijed na odgovoru.
Zijad, 12.03.2015
Odgovor: U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Interesujeme dali zaposlenica koja se nalazi na trudničkom bolovanju treba da donosi doznake za vrijeme trudničkog bolovanja za svaki mjesec obračuna. LP Maida
Maida, 10.03.2015
Odgovor: Privremena spriječenost za rad zbog komplikacija u trudnoći, podrazumijeva posjedovanje izvještaja o bolovanju, ukoliko je osiguranica u radnom odnosu.
Pitanje:    Postovani, Mozete li nam dati odgovor na pitanje, Uposlenik u privatnoj firmi je vec 6 mjeseci na bolovanju isti je obolio od kancera na plucima i trenutno je na terapijama, bolest nije vezana za posao kojim se bavio. Mi mu po zakonu uplacujemo platu ali nas zanima sledece 1. Do kada smo mi duzni placati plate uposleniku,
Selim, 10.03.2015
Odgovor: Pravilnikom o postupku i kriterijima u vezi privremene spriječenosti za rad su pored ostalog propisani i rokovi najdužeg trajanja privremene spriječenosti za rad zbog određenih uzroka.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li se 28 dana trudnickog bolovanja koje se otvori prije termina oduzima od godine dana porodiljskog odsustva nakon porodjaja? za vrijeme tih 28 dana prije porodjaja, ko snosi troskove plate zaposlenika, poslodavac ili neko drugi (opstina, kanton...)?
Hana, 10.03.2015
Odgovor: Za  upite u vezi porodiljskog odsustva potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Poštovani, Ako je radnik na bolovanju zbog povrede nastale u povratku sa posla (tretira se kao povreda na radu), da li poslodavac tretira pri isplati plaće kao i drugo bolovanje, odnosno preko 42 dana isplaćuje 80% od plaće ili treba 100%? Unaprijed hvala
Maida, 10.03.2015
Odgovor: U skladu sa važećim propisima poslodavac u slučaju povrede na radu isplaćuje naknadu u iznosu od 100%.
Pitanje:    Postovani, obzirom da na KSCU Sarajevo vec duzi vremenski period nema reagenasa za vadjene nalaza CMV-a (serologija), primoran sam da iste uradim u nekoj od privatnih lagoratorija u Sarajevu. Shodno tome, molim Vas da me obavijestite na koji nacin mogu podnijeti zahtjev za refundaciju troskova za izradu istih?
Muris, 05.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečnu tranšu KCUS-u za materijalne troškove te su isti dužni nabaviti pomenute reagencije.Obzirom da Zavod nema potpisane Ugovore sa privatnim laboratorijama nije u mogućnosti ni refundirati sredstva za navedenu analizu. Zahtjev za refundaciju sredstava trebate podnijeti KCUS zato što je isti morao nabaviti pomenute reagencije.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da nam pojasnite na koji način je moguće refundirati troškove za TORCH nalaz, koji je urađen privatno jer u KCUS-u nemaju odgovarajuće regense već mjesecima. Kome se obratiti za konzilijarno mišljenje ljekara klinike, ako je to potrebno? Obzirom da je ovo obavezan test za trudnice, da li bi ovaj proces refundiranja mogao biti olakšan?
Dženita, 05.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS redovno prebacuje sredstva za materijalne troškoveKCUS-u,te su isti u obavezi da nabave pomenute reagense.Zavod nema potpisane Ugovore sa privatnim laboratorijama i nije u mogućnosti refundirati sredstva. Zahtjev za refundaciju sredstava trebate podnijeti KCUS-u jer su isti dužni nabaviti pomenute reagencije.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting