Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za info da li osiguranik ZZO KS moze ostvariti pravo na postupak vantjelesne oplodnje mikro enekcijom u bilo kojoj javnoj / drzavnoj zdrastvenoj ustani u FBIH. Ukoliko je moguce molim Vas za informaciju na koji nacin se ovo pravo moze ostvariti.
Omer, 05.03.2015
Odgovor: Osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja KS može ostvariti pravo na postupak vantjelesne oplodnje samo u Javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo.Potrebno je da se javite na Ginekološko-akušersku kliniku KCUS-u gdje možete i ostvariti navedeno pravo.
Pitanje:    Poštovani, u 27 sam sedmici trudnoće i trebam primiti Rhogam inekcije. Da li je moguće refundiranje sredstava od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje KS? Hvala
Irma, 05.03.2015
Odgovor: Zavod zdavstvenog osiguranja KS refundira sredstva utrošena za nabavku Rhogam amp.
Pitanje:    Zašto u apotekama nema oupšte slijedećih lijekova. 1. Nexium 28 x 20 mg 2.Tritazide 28 x 5 mg. Hoceli ih biti i kada? Hvala, pozdrav i svako dobro.
Alija, 05.04.2015
Odgovor: Razlog zbog kojeg nema Nexium tbl 28x20mg je taj što ga proizvođać povlači sa tržišta RBiH,a Tritazide tbl 28x5mg su na kontroli uvezene serije.
Pitanje:    Molim Vas za odgovor: nalazim se na bolovanju, uskoro trebam na komisiju, bolovanje preko 42 dana.Moj poslodavac ne uplaćuje doprinose redovno, ne mogu ovjeriti z.knjižicu , da li mogu biti osiguranik supruga koji radi u stabilnoj firmi, kako ne bih dolazila u ovakve situacije...?Hvala, srdačno Snježana KS
Snježana, 04.03.2015
Odgovor: Kako ste u radnom odnosu i osigurani na obavezno zdravstveno osiguranje, ne postoji pravni osnov da se u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. Novine FBiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) osigura te na obavezno zdravstveno osiguranje  preko supruga, kao član porodice osiguranika. Navedenim članom je utvrđeno da pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu srodstva  stiču članovi porodice samo ukoliko to pravo ne ostavruju po nekom drugom osnovu.
Pitanje:    Postovani ,molim vas odgovor..radim već deset god u CDEB Interex,sada DOO Bingo,zadnje tri godine svaki sanitarni pregled ,tj. Moj nalaz nije uredu,primorana zbog toga od petnaest do dvadeset dana bolovanja kotistit,jer po zakonu ne smijem raditi,svaki put naravno bolovanje mi se odbije,sta da radim,znaci ne mojom krivicom svakih sest mjeseci moram na bolovanje sto mi ni malo neodgovara...kakva su moja prava
Lejla, 04.03.2015
Odgovor: Za detaljne informacije obratite se organu nadležnom za javno zdravstvo, te ordinirajućem ljekaru.
Pitanje:    Poštovani..Zanima me kakav je sad pravilnik sto se tice trudnica i bolovanja preko 42 dana?rečeno mi je da trudnice koje su na bolovanju ne idu na komisiju ako produžuju bolovanje..ali kako ide naknada plate preko 42 dana?Jel se i dalje doznake nose poslodavcu,on uplacuje nanadu,pa refundira novac ili ja moram nositi doznake sa ostalom neophodnom papirologijom i gdje?hvala
Belma, 04.03.2015
Odgovor: Dužni ste poslodavcu dostavljati izvještaje o bolovanju, koje Vam izdaje izabrani ljekar porodične medicine na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa.Poslodavac ima pravo na refundaciju određenih sredstava po ustanovljenim procedurama.
Pitanje:    molila bih vas posto sam bila osigurana samo 2mjeseca da mi date ponovo osiguranje jer sam trudnica covjek me je ostavijo i zivim sa svekrvom koja je bolesna i nema od cega da mi plati bolnicu kad se porodim molim vas bar mi vi pomozite,,hvala
Asmira, 04.03.2015
Odgovor: Članovima 19-30 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. Novine FBiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) regulisano je ko se smatra osiguranikom, a članom 86. Zakona  o zdravstvenom osiguranju propisano je ko su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji su i ovlašteni i nadležni za prijavu lica na osiguranje pod uslovom da takva lica ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika predviđene pomenutim članovima Zakona. Shodno navedenom Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne može vas prijaviti na obavezno zdravstveno osiguranje. Pokušajte se obratiti centru za socilani rad prema mjestu prebivališta, ukoliko ste socijalno ugroženi i ukoliko ispunjavate uslove da vas prijave na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Gospodo, Moja majka poslije oceve smrti,treba da nastavi da prima penziju iz Austrije u BiH. mplim vas da mi objasnite kako ona moze ostvariti pravo na zdrastvenu zastitu. Do vaseg odgovora ,puno pzdrava i uspjeha u radu.
Gabrijel, 03.03.2015
Odgovor: Ljubazno Vas molimo da ,kad budete u mogućnosti , svratite u Poslovnicu Centar-Hamdije Kreševljakovića br.14 , radi rješavanja zdravstvenog osiguranja za Vasu majku .
Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ako ga nisam platio baveći se privatnim poslom (ostao sam dužan 1 godinu) a sada radim u privatnoj firmi koja to uredno plaća.
Aleks, 26.02.2015
Odgovor: Ukoliko ste za vrijeme radnog odnosa bili direktor ili vlasnik društva, a isti su isključivo ovlašteni i odgovorni da u ime i za račun društva kao obveznika uplate doprinosa poduzimaju sve pravne radnje, a niste redovno plaćali doprinose za zdravstveno osiguranje nemate pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije. Pravne posljednice neuplate doprinosa na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja predviđene su članom 87. stava 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da se obvezniku uplate doprinosa kod kojeg se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti se uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Trenutno provodimo akciju plaćanja duga za privredne subjekte, tj plaća se dug u ratama a vama se omogućava ovjera zdravstvene legitimacije. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj vid otplate duga, molimo da nam ostavite Vaše podatke, kako bismo Vas kontaktirali za dalje informacije i sustrete.
Pitanje:    Postovani, molim vas za informaciju, a radi se o sljedecem. Prije tri mjeseca sam imala prekid trudnoce jer je TORCH analizom ustanovljena infekcija Rubeolom. Sada, zbog planiranja nove trudnoce, trebam ponoviti TORCH analizu, ali u KCUS nemaju reagense za to, i ne znaju kada ce imati, jer se radi o politickom pitanju. Moje pitanje je ako bih ja uradila ovaj nalaz u privatnoj ordinaciji (a moram ga uraditi dva puta u razmaku od 15 dana) da li bi mogla sredtsva refundirati od KZZO-a?. Hvala na odgovoru. Pozdrav, Amela
Amela, 26.02.2015
Odgovor: Da biste ostvarili pravo na refundaciju potrebno je da uz zahtjev dostavite konzilijarno mišljenje ljekara KCU Sarajevo i potvrdu KCU Sarajevo da se predmetna analiza ne može obaviti na istoj klinici, kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, te originalni fiskalni račun.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting