Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Pozdrav, student sam i prebivaliste sam prebacio u Sarajevo. Gdje da odem i koja je potrebna dokumentacija da bih se osigurao? Hvala
Kenan, 05.07.2018
Odgovor: Ukoliko se radi o redovnom student ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezono zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija. 2.       Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Molim vas za odgovor za koliko mogu ocekivati povrat novca za nalaz koji mi nisu mogli uraditi na Dipu usljed nedostatka reagensa.Uradila sam ga privatno i svu dokumentaciju predala u Socijalno.Medjutim ljekari mi traze opet zbog kontrole da ponovim nalaz.Hvala
Aida, 05.07.2018
Odgovor: Molimo da se o statusu Vašeg zahtjeva informišete na protokolu Zavoda putem tel.br. 725-284.
Pitanje:    Poštovani, usvojen je Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, kada i na koji nacin ce se ostvarivati prava iz ovog Zakona? Hvala
Lejla, 05.07.2018
Odgovor: ZZO KS za 2018. godinu planira budžet od 1.825.000 KM za refundiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. U 2017. godinu Zavod je refundirao sredstva za svojih 226 osiguranika, a do kraja maja 2018. refundirana su sredstva za 79 osiguranika. Ova će aktivnost i u narednom periodu biti stalna u ZZO KS i Zavod će kontinuirano raditi na osiguravanju sredstava kako bi se broj zadovoljnih osiguranika povećavao i kako bi svi dobili priliku okušati se u ulozi roditelja.
Pitanje:    Postovanje, interesuje me koliko kosta mjesecno osiguranje za dijete ako sami snosite troskove osiguranja? Hvala!
Jasmina, 04.07.2018
Odgovor: Kako bi mogli odgovoriti na Vaš upit potrebno je dostaviti više podataka o djetetu.
Pitanje:    Poštovani, imam 30g i sada nakon završavanja II ciklusa studija prijavio sam se na biro i mislio sam da će me biro zdrvastevno osigurati no međutim za studente koji su magistrirali kao DL studenti nemaju pravo osiguranja preko biro. Zanima me kako sad da ostvarim pravo na zdravstveno ,koje su mi opcije? Hvala!
Raif, 04.07.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovani radjen mi je CT kicme nakon udesa u HNK. CT je uradjen po preporuci ljekara koji me primio na hitnoj sluzbi KB u Mostaru, i naplacen je..pri otpustu sam dobio nota racun i nalaz CTa koje sam prilozio ZZOKS zbog refundacije, medjutim iz vase pravne sluzbe sada mi traze i pismenu preporuku to jest nalaz koji me upucuje na snimanje CTa a obzirom na specificnost i hitnost situacije, nisam dobio pisanu formu istog.. mozete li mi pomoci da rijesim problem..? Hvala!
Tarik, 03.07.2018
Odgovor: Molimo da postupite po uputama koje ste dobili od pravne službe u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovanje, osiguranik sam u Kantonu Sarajevo. Tokom proteklog vikenda zadesio sam se u HNK i gdje sam zbog bolova u prsima hitno primljen na Iterno kojom prilikom sam za usluge platio račun. Da li postoji mogućnost refundiranja tih troškova? Hvala
Vanja, 03.07.2018
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. Nakon pružanja hitne medicinske pomoći, liječenje treba nastavi u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima  neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM. Shodno navedenom, potrebno je da u nekoj od ispostava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnesete zahtjev sa medicinskom dokumentacijom  i original račun iz kojeg se vidi da ste ličnim sredstvima platili nastale troškove. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, posto sam obolio od malignog oboljenja karcinom stitne zlijezde sa metastazama i operisan, totalna disekcija vrata, te iz tog razloga dozivotno moram koristiti lijek Rocartrol kao i Kalcijum, zanima me posto kupujem oba lijeka svaki mjesec jer se nedaju na recept , zanima me da li je moguca refundacija za Rocaltrol i Kalcijum.
Kemo, 02.07.2018
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za kupljene lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova.Na nivou Zavoda postoji Komisija za odobravanje pomoći pri kupovini lijekova koji nisu dio liste.Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje su indicirani pomenuti lijekovi,originalni račun apoteke u kojoj su kupljeni,prijavu CIPS-a,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, Moj sin (9) je dobio stalnu terapiju lijekom Concerta, kojeg nam je propisao specijalista u Hr. Terapija kosta 100 KM mjesecno nabavljamo i finansiramo sami iz Hrvatske. Na koji način je i da li je moguće vršiti refundaciju? Lijek nije na listi u BiH niti postoji slican. Hvala unaprijed.
Elma, 02.07.2018
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za kupljene lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS.Unutar Zavoda postoji komisija za odobravanje pomoći za kupljene lijekove. Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti lijek,originalni račun iz Apoteke u kojoj je kupljen,prijavi CIPS-a te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, 10. aprila mi je prestalo važiti zdravstveno o.( imala sam pravo na godinu dana z.o. zbog prekida školovanja), želim sama da uplaćujem osiguranje. Nezaposlena sam osoba, radim prekvalifikacije ali ne preko biroa. Na birou sam i dalje i javljam se svakih 90 dana. Da li mi možete otprilike reći koliko novca treba izdovijiti mjesečno za z.o.? Hvala unaprijed.
Lejla, 02.07.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting