Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, zanima me kako mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu kao pripadnik Romske nacionalne manjine
Ajdin, 25.08.2014
Odgovor: Članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju  propisano je da su lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.
Pitanje:    Postovanje, moja majka zivi na podrucju N.Grada -Sarajevo i boluje od bolesti: secerna bolest tip 2,dva puta je imala operaciju karcinoma na zelucu (prosla je kroz hemoterapije i zracenja). Zbog toga joj je oslabila krvna slika pa mora koristiti tablete(ampule) za poboljsanje krvne slike. Izmedu ostalog koristi Tothemu al joj je doktorica propisala i Venofer ampule (koje treba primiti intravenozno). Inace,majka je penzioner i korisnik kucne njege. Mene interesuje da li Zavod refundira troskove (ili dio troskova) za Venofer?? Unaprijed hvala na odgovoru!
Safet, 25.08.2014
Odgovor: Zahtjev za refundaciju troškova za nabavku Venofer amp možete dostaviti na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Odgovor komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Molim vas za informaciju o lijeku rhogam. Interesuje me da li zavod vraca sredstva iskoristena za kupovinu ovog liheka i na koji nacin,odnosno gdje trebam da se obratim? Hvala.
Alma, 25.08.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za nabavku Rogam amp.Zahtjev za refundaciju sredstava treba podnijeti na protokol Zavoda,uz zahtjev treba priložiti nalaz ljekara koji je inicirao lijek original račun gdje je lijek kupljen fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica kao i fotokopiju lične karte.
Pitanje:    Poštovani, Da li vas zavod refundira troškove za ampule Venofer? Unaprijed zahvalna Amela Krajina
Amela, 25.08.2014
Odgovor: Potrebno je da podnesete zahtjev za refundaciju sredstava za nabavku Venofer amp na protokol Zavoda,a odgovor komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovani! Zaposlen sam u BH Telecom-u (na neodeđeno, redovno osiguran). Bolujem od keratokonusa, na oba oka, od svoje desete godine. U BH dijagnozu je jedini ispravno postavio očni ljekar Nabil sa očne klinike Koševo. Prošle godine sam operisao desno, a ove godine lijevo oko. Zahvate Corneal Cross Linking, na oba oka, sam uradio na klinici Sveti Vid Beograd. Cijena po jednom oku iznosi cca 1200 Euro (predoprestivni pregledi , operacija, postoperativni tretman lijekovi). Imam li ikakvih šansi za refundaciju dijela troškova ???? Imam uredne račune.
Dino, 25.08.2014
Odgovor: Zahtjev za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu trebate predati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Vaš zahtjev će se razmatrati na Komisiji za liječenje u inostranstvu te ćete odgovor dobiti na kućnu adrasu.
Pitanje:    Da li je moguce dobiti informaciju koliko je bolnica naplatila osiguranju za moje lijecenje preko zdravstvene knjizice?
Kenan, 25.08.2014
Odgovor: Zavod ne raspolaže informacijama takve vrste,iz razloga što u okviru mjesečne tranše (ali ne po pacijentu)koje prebacuje bolnicama pokriva troškove liječenja svojih osiguranika.
Pitanje:    postovani mama zbog bolesti prima pelene zavod joj je odobrio 60 pelena mozeli se traziti povecanje broja jer to je malo za mjesec ako moze kako i koji je uopste broj pelena koji se moze odobriti putem zavoda hvala unaprijed
Edina, 25.08.2014
Odgovor: Povećanje broja pelena možete tražiti podnošenjem zahtjeva uz medicinsku dokumentaciju.Zavod zdravstvenog osiguranja KS  po Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala odobrava najviše do 90 kom mjesečno.
Pitanje:    Molim Vas da me informisete na koji nacin moze se dobiti na koristenje antidekubitalni madrac. Osoba boluje od raka prostate koji je vec uveliko mestazirao na kosti te je zbog toga osoba prisiljena na stalno lezanje.
Mersiha, 25.08.2014
Odgovor: Zahtjev za korištenje antidekubitalnog madraca trebate dostaviti na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju kao i nalaz neurologa.
Pitanje:    Poštovani, Šta je potrebno od dokumentacije da se izvrši promjena prezimena u zdravstvenoj knjižici? Lijep pozdrav, Elma
Elma, 20.08.2014
Odgovor: Ukoliko se radi o osiguraniku potrebno je izvršiti promjenu kroz Poresku Upravu, a zatim u poslovnici Zavoda izvršiti promjenu u novoj zdravstvenoj legitimaciji. Ako se radi o promjeni prezimena za člana osiguranika, ista se vrši na ZO1 obrascu, uz rodni list i novu zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Postovani, trebao bih informacija na koji nacin mogu samostalno uplacivati zdravstveno osiguranje te koji iznos je neophodno uplacivati.
Ermin, 20.08.2014
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad.  Uz zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje potrebno je priložiti: -  ličnu kartu izdatu u MUP-u Kantona Sarajevo, -   uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -   dokaz o uplati doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting