Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, imam 30 godina, i student sam (redovan) III ciklusa - doktorskih studija. Koje su sve mogućnosti da se zdravstveno osiguram, ako se isključi opcija preko Zavoda za zapošljavanje? Hvala.
Selma, 18.02.2015
Odgovor: Obzirom da imate 30 godina ne ispunjavate uslove da se osigurate u skladu sa članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) kojim je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad.
Pitanje:    postovani, bila sam zaposlena u privatnoj firmi kad mi se curica razbolila i hitno smo prebaceni u bolnicu. U bolnici smo boravili 4 dana nakon cega sam je ja izvela na svoju odgovornost jer mi je taj dan isticao ugovor pa sam se bojala da mi se ugovor nece produziti. Medjutim taj isti dan mi je javljeno da mi ugovor nije produzen te da sam ostala bez posla. uzela sam potvrdu prema otpusnici iz bolnice i ostalim nalazima od pedijatra za bolovanje, ali nisam znala da se moram javiti svom ljekaru opste prakse da mi otvori bolovanje. S obzirom da se radilo o 31. 12. te je bio praznik, a i ostala sam bez posla, dijete jos uvijek bolesno ni na kraj pameti mi nije bilo da moram svom ljekaru. kada sam primila platu za mjesec decembar plata mi je bila umanjena za ta 4 dana i kolegica iz racunovodstva mi je rekla da mi je obracunala ostatak ali da samo treba donijeti doznake kako bi mi uplatila taj ostatak. i tek tada ja saznajem da sa onom potvrdom od pedijatra trebam ici svom ljekaru opste prakse. s obzirom da je sada vec februar a radi se o periodu iz decembra prosle godine, tacnije od 27.12 do 31.12, da li je moguce da mi doktorica sada izda doznake na osnovu potvrde od pedijatra i otpusnice iz bolnice.
Nermina, 18.02.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa upitom obratite svom izabranom ljekaru porodične medicine.
Pitanje:    Dobar dan. Mozete mi reci koliko vremenski vrijedi zdrastvena knjizica nakon ovjere? Hvala
Admir, 18.02.2015
Odgovor: Ovjera zdravstvene legitimacije se može izvršiti pod uslovom redovne mjesečne uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Zdravstvena legitimacija se ovjerava sa rokom važenja od jednog mjeseca. Ukoliko je poslodavac obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje koji vrši redovnu uplatu navedenih doprinosa, možete pismenim zahtjevom (koji se predaje na protokol u poslovnici Zavoda), tražiti odobrenje da Vam se zdravstvena legitimacija ovjerava sa rokom važenja od tri mjeseca.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju vezanu za član 27 Zakona, naime moj brat nije osiguran jer mu je firma u financijskim problemima već duži niz godina, I zanima me da li mu ja mogu pomoči bar tako da bar ima obavezno zdravstveno osiguranje. on je 1955.godište. Unaprijed hvala, Suada
Suada, 17.02.2015
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko Vaš brat ispunjava uslove da se osigura na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom članu, informacije o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani,molim vas da mi objasnite, mogu li ja na osnovu člana 17. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (Službene novine federacije BiH", broj:66/12) uzeti bolovanje zbog teških psiho-fizičkih povreda majke uzrokovanih saobračajnom nesrećom (gaženje automobilom). imam specifičnu situaciju zbog mjesta rada koje je u Mostaru a majka je trenutno pri mojoj skrbi i pod 24 satnim nadzorom, jer zbog operacije kod preloma skočnog zgloba i preloma rebara nije u mogućnosti da se sama kreće a samim tim nije u mogućnosti da se brine sama o sebi. hvala
Emir, 17.02.2015
Odgovor: U vezi ostvarivanja prava zbog njege člana porodice, potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine.
Pitanje:    Interesuje me da li je obavezno otvoriti porodiljsko bolovanje 28 dana prije poroda? U slučaju da se ne otvori tada, da li se taj period može koristiti nakon poroda, tj. od kada do kada se onda računa godina dana porodiljskog, da li je od dana poroda ili??? I ako vodim trudnoću kod privatnog ginekologa, ko mi otvara porodiljsko? Unaprijed hvala
Sanja, 16.02.2015
Odgovor: Žena-majka zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta ima pravo na odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno. Porodiljsko odsustvo se otpočinje na osnovu nalaza  ljekara u ustanovi sa kojom Zavod ima potpisan ugovor o pružanju zdravstvenih usluga.Obzirom da ste naveli kako se liječite u privatnoj ambulanti, potrebno je da se obratite  ljekaru specijalisti u odgovarajućoj ustanovi.
Pitanje:    Poštovani, moj sin je 08.02.2015. navršio 26 godina te više nema pravo biti zdravstveno osiguran "preko" jednog od roditelja. Kako je on još uvijek redovan student u Zavodu za zdravstveno osiguranje su mi rekli da je jedina opcija njegovog daljeg osiguranja tzv dobrovoljno zdravstveno osiguranje po članu 10. Zakona o ZO uz mjesecnu novčanu nadoknadu od 20,00KM. Molim Vas da mi pojasnite da li će se njegov status ovim načinom osiguranja promijeniti tj da li će, u slučaju potrebe, imati sve benificije kao i do sada ili ne? Unaprijed hvala!
Selma, 16.02.2015
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Na ovaj način osiguranja i dalje će imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što je imao kao član porodice osiguranika, uz uslov redovne uplate doprinosa za svaki mjesec.
Pitanje:    Postovani, zanima me kako mogu dobiti zdravstveno ako nisam nigdje zaposlen, nisam redovan student (srednja skola zavrsena) i zbog neredovnog javljanja na biro i tu izgubio pravo na zdr. Jeli postoji neka druga alternativa kao naprimjer da se osiguram preko majke koja je na biriou.
Renato, 16.02.2015
Odgovor:         Članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.         Ako ne ispunjavate uslove iz gore navedenog člana, postoji mogućnost da se prijavite na zdravstveno osiguranje u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.  
Pitanje:    Posto u mom kzz miko nista ne zna ja vas molim da mi odgovorite potrebna mi je transplstacija roznjace bio sam na pregledu u kcs i rekli su da se to mora cekat posto ja nemogu nasao sam polikliniku sunce da se informisem pa su mi rekli slijedece sto je i razlog mog pisanja kazu da operscija kosta 6000 ali ako imam zdravstveno necu nista placat osim tog prvog pregleda kod njih jer / imaju ugovor sa zz koje ce snosit troskove operacije iz bilo kojeg kantona i pripreme ce ici odma za transplantaciju koja ce se radit u zagrebu interesuje me dali je to tacno imaju li ugovor sa zz molim vas odgovor hvala
Aldmir, 12.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nema potpisan Ugovor sa Poliklinikom Sunce,te Zavod ne snosi troškove usluga izvršenih u navedenoj ustanovi.Da li drugi kantoni  imaju potpisane Ugovore sa navedenom poliklinikom zaista nam nije poznato.
Pitanje:    Poštovani! Molila bih odgovor na slijedeće: Da li dijete od 13 godina čija je dijagnoza progenija, ima pravo na fiksni aparatić za gornju vilicu i kapu za bradu o trošku Zavoda, jer je osigurano putem roditelja. Takođe me interesuje u kojim JU. Hvala
Nina, 12.02.2015
Odgovor:   Da bi Vaše dijete ostvarilo pravo fiksni aparatić i kapu za bradu mora dostaviti nalaz ortodonta uz preporuku za navedena pomagala. Kod ljekara ortodonta možete odvesti dijete na Stomatološku kliniku.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting