Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Mozete li nam dati odgovor na pitanje, Uposlenik u privatnoj firmi je vec 6 mjeseci na bolovanju isti je obolio od kancera na plucima i trenutno je na terapijama, bolest nije vezana za posao kojim se bavio. Mi mu po zakonu uplacujemo platu ali nas zanima sledece 1. Do kada smo mi duzni placati plate uposleniku,
Selim, 10.03.2015
Odgovor: Pravilnikom o postupku i kriterijima u vezi privremene spriječenosti za rad su pored ostalog propisani i rokovi najdužeg trajanja privremene spriječenosti za rad zbog određenih uzroka.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li se 28 dana trudnickog bolovanja koje se otvori prije termina oduzima od godine dana porodiljskog odsustva nakon porodjaja? za vrijeme tih 28 dana prije porodjaja, ko snosi troskove plate zaposlenika, poslodavac ili neko drugi (opstina, kanton...)?
Hana, 10.03.2015
Odgovor: Za  upite u vezi porodiljskog odsustva potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Poštovani, Ako je radnik na bolovanju zbog povrede nastale u povratku sa posla (tretira se kao povreda na radu), da li poslodavac tretira pri isplati plaće kao i drugo bolovanje, odnosno preko 42 dana isplaćuje 80% od plaće ili treba 100%? Unaprijed hvala
Maida, 10.03.2015
Odgovor: U skladu sa važećim propisima poslodavac u slučaju povrede na radu isplaćuje naknadu u iznosu od 100%.
Pitanje:    Postovani, obzirom da na KSCU Sarajevo vec duzi vremenski period nema reagenasa za vadjene nalaza CMV-a (serologija), primoran sam da iste uradim u nekoj od privatnih lagoratorija u Sarajevu. Shodno tome, molim Vas da me obavijestite na koji nacin mogu podnijeti zahtjev za refundaciju troskova za izradu istih?
Muris, 05.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečnu tranšu KCUS-u za materijalne troškove te su isti dužni nabaviti pomenute reagencije.Obzirom da Zavod nema potpisane Ugovore sa privatnim laboratorijama nije u mogućnosti ni refundirati sredstva za navedenu analizu. Zahtjev za refundaciju sredstava trebate podnijeti KCUS zato što je isti morao nabaviti pomenute reagencije.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da nam pojasnite na koji način je moguće refundirati troškove za TORCH nalaz, koji je urađen privatno jer u KCUS-u nemaju odgovarajuće regense već mjesecima. Kome se obratiti za konzilijarno mišljenje ljekara klinike, ako je to potrebno? Obzirom da je ovo obavezan test za trudnice, da li bi ovaj proces refundiranja mogao biti olakšan?
Dženita, 05.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS redovno prebacuje sredstva za materijalne troškoveKCUS-u,te su isti u obavezi da nabave pomenute reagense.Zavod nema potpisane Ugovore sa privatnim laboratorijama i nije u mogućnosti refundirati sredstva. Zahtjev za refundaciju sredstava trebate podnijeti KCUS-u jer su isti dužni nabaviti pomenute reagencije.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za info da li osiguranik ZZO KS moze ostvariti pravo na postupak vantjelesne oplodnje mikro enekcijom u bilo kojoj javnoj / drzavnoj zdrastvenoj ustani u FBIH. Ukoliko je moguce molim Vas za informaciju na koji nacin se ovo pravo moze ostvariti.
Omer, 05.03.2015
Odgovor: Osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja KS može ostvariti pravo na postupak vantjelesne oplodnje samo u Javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo.Potrebno je da se javite na Ginekološko-akušersku kliniku KCUS-u gdje možete i ostvariti navedeno pravo.
Pitanje:    Poštovani, u 27 sam sedmici trudnoće i trebam primiti Rhogam inekcije. Da li je moguće refundiranje sredstava od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje KS? Hvala
Irma, 05.03.2015
Odgovor: Zavod zdavstvenog osiguranja KS refundira sredstva utrošena za nabavku Rhogam amp.
Pitanje:    Zašto u apotekama nema oupšte slijedećih lijekova. 1. Nexium 28 x 20 mg 2.Tritazide 28 x 5 mg. Hoceli ih biti i kada? Hvala, pozdrav i svako dobro.
Alija, 05.04.2015
Odgovor: Razlog zbog kojeg nema Nexium tbl 28x20mg je taj što ga proizvođać povlači sa tržišta RBiH,a Tritazide tbl 28x5mg su na kontroli uvezene serije.
Pitanje:    Molim Vas za odgovor: nalazim se na bolovanju, uskoro trebam na komisiju, bolovanje preko 42 dana.Moj poslodavac ne uplaćuje doprinose redovno, ne mogu ovjeriti z.knjižicu , da li mogu biti osiguranik supruga koji radi u stabilnoj firmi, kako ne bih dolazila u ovakve situacije...?Hvala, srdačno Snježana KS
Snježana, 04.03.2015
Odgovor: Kako ste u radnom odnosu i osigurani na obavezno zdravstveno osiguranje, ne postoji pravni osnov da se u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. Novine FBiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) osigura te na obavezno zdravstveno osiguranje  preko supruga, kao član porodice osiguranika. Navedenim članom je utvrđeno da pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu srodstva  stiču članovi porodice samo ukoliko to pravo ne ostavruju po nekom drugom osnovu.
Pitanje:    Postovani ,molim vas odgovor..radim već deset god u CDEB Interex,sada DOO Bingo,zadnje tri godine svaki sanitarni pregled ,tj. Moj nalaz nije uredu,primorana zbog toga od petnaest do dvadeset dana bolovanja kotistit,jer po zakonu ne smijem raditi,svaki put naravno bolovanje mi se odbije,sta da radim,znaci ne mojom krivicom svakih sest mjeseci moram na bolovanje sto mi ni malo neodgovara...kakva su moja prava
Lejla, 04.03.2015
Odgovor: Za detaljne informacije obratite se organu nadležnom za javno zdravstvo, te ordinirajućem ljekaru.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting